Avoinna 8.00 – 16.00 | Hallinto ja laskutus 0207 495 400 | Koulutustiedustelut 0207 495 401info@proxion.fi

 

Tiimipäällikön tunnelmia: Innovatiivinen ja hyvä työilmapiiri saa henkilöstön kukoistamaan

Tiimipäällikön tunnelmia: Innovatiivinen ja hyvä työilmapiiri saa henkilöstön kukoistamaan

Etätyö ja fyysisesti eri paikoissa työskentelevät tiimien jäsenet lienevät nykyään arkipäivää monessa organisaatiossa. Myös meillä Proxionilla tiimit ja toimistot sijoittuvat ympäri Suomen useampaan toimipisteeseen (Helsinki, Kuopio, Mikkeli, Pieksämäki, Tampere ja Oulu) sekä kotitoimistoille. Asiantuntijatyössä – ollaan sitten samalla toimistolla tai etäyhteyksien päässä – on tärkeää, että osataan huomioida yksilön tarpeet ja toimintatavat. Oikeanlainen yritys- ja  toimintakulttuuri luovat hyvän fiiliksen ja yhteisöllisyyden tunteen maantieteellisestä etäisyydestä huolimatta.

Ihmisen perustarpeet ovat tärkeitä myös työelämässä ja niiden huomioiminen on yksi työhyvinvoinnin osatekijä. Olen ollut Proxionilla nyt reilun puolen vuoden ajan töissä ja olen ihaillut aidosti sitä fiilistä, joka meidän yrityksessämme on vallalla. Työntekijöitä arvostetaan aidosti ja kiitokset jaetaan avoimesti koko porukalle. Tekemisestä välittyy aito ”rakkaus rautateihin”, mutta myös vahva ”me-henki” ja yhdessä tekemisen kulttuuri.

Proxion on yrityksenä kasvanut kovaa vauhtia. Samalla on kuitenkin onnistuttu pitämään sisäinen byrokratia vähäisenä, hierarkia matalana ja jokaista työntekijää ja heidän työpanostastaan arvostetaan harjoittelijasta toimitusjohtajaan. Jokainen meistä uskaltaa ja voi huoletta soittaa kenelle tahansa tittelistä välittämättä ja olla varma siitä, että aina saa apua. Yhtenä esimerkkinä yhteydenpidosta mainittakoon kuukausittain pidettävä ja kaikille yhteinen tiedotustunti, jossa käymme ajankohtaisia asioita läpi ja jonka aikana kenellä tahansa on mahdollisuus kiittää toisia tai keskustella yhdessä ajankohtaisista aiheista. Korona-aika ei sinänsä muuttanut toimintaa, sillä etäyhteyksien kanssa työskenneltiin jo sitä ennenkin. Suurin muutos oli kotitoimistolle siirtyminen, joka poisti yhteiset lounas- ja kahvitunnit sekä kasvotusten jutustelun. Proxionilla tuli korona-aikana käyttöön viikoittainen ”koronavartti” sekä toimistokohtaiset etäkahvitunnit, jotka hieman korvasivat väliin jääneitä, toimistolla kasvotusten käytyjä keskusteluja.

Kiittäminen on suomalaisessa yhteiskunnassa melko hankalaa, mutta meillä Proxionilla tästä ei tingitä. Ihmisiä kiitetään ja palkitaan avoimesti niin kasvotusten, etäpalavereissa kuin yhteisissä tiedotustilaisuuksissa ja näistä kiitoksista kerrotaan avoimesti kaikille. Palkitsemiskäytäntöjä Proxionilla on kolmenlaisia: vuosittainen tulospalkkio, joka jatkossa maksetaan henkilöstörahastoon, projektikohtainen palkitseminen sekä tiimiesimiesten palkkio omalle tiimille ja näiden lisäksi myös se perinteinen ”kiitos”.

Proxionilla on myös hyvät mahdollisuudet kehittää ja toteuttaa itseään. Kouluttautumista tuetaan ja toiminta yli tiimirajojen antaa mahdollisuuksia kokeilla myös uusia työtehtäviä ja saada osaamista erilaisista projekteista omaa asiantuntijuuttaan kasvattaen.

Proxionin ilmapiiri saa työntekijän tuntemaan itsensä arvokkaaksi osaksi yhteisöä. Yhteinen avoin keskustelu ja tiedottaminen luo myös turvallisuuden tunnetta. Olen ylpeä siitä, että olen proxionilainen.

Katriina

Tiimipäällikkö, liikennesuunnittelu