Hafizur Rahman, Suunnittelun konsultti Helsinki

Olen kotoisin Bangladeshista, jossa valmistuin nuorena opistoinsinööriksi. Työskenneltyäni kolme vuotta työmaavalvojana kiinnostuin jatko-opinnoista ja innostuin mahdollisuudesta opiskella
diplomi-insinööriksi Suomessa. Aloitin yhdyskuntatekniikan opinnot Oulun yliopistossa vuonna 1990 ja tein lopputyöni tie- ja liikennetekniikasta.

Ratasuunnitteluun tutustumisen aloitin vuoden työkomennuksella Iso-Britanniassa. Vuonna 2003 siirryin töihin konsultointi- ja suunnitteluyritys Afrylle, jolle Proxion teki alihankintana sähkörata- ja turvalaitetöitä. Tutustuin Proxionin työntekijöihin ja minua alkoi kiinnostaa se, miten Proxionilla työskenneltiin kaikkien raidealan eri osa-alueiden kanssa. Näin mahdollisuuden oppia uutta ja aloitin vuonna 2018 Proxionilla ratasuunnittelun asiantuntijana. Tällä hetkellä toimin pääasiassa projektipäällikkönä erilaisissa rautatiesuunnitteluun liittyvissä hankkeissa. Olen vastannut esimerkiksi Joensuun ratapihan rakentamissuunnittelusta.

Olen hyvin tyytyväinen Proxioniin työpaikkana. Eniten arvostan yhdessä tekemistä. Suunnittelijat ovat hyvin sitoutuneita, heidän keskinäinen yhteistyönsä sujuu hyvin ja toisia autetaan tarvittaessa. Ratahankkeissa on hyvin mielenkiintoisia kohteita ja projekteja, ja parhaan ratkaisun löytäminen niihin kiinnostaa ja innostaa. Haluan itse kehittyä yhä enemmän ison hankkeen johtamisessa. Olen kiinnostunut myös alan koulutuksista.

Ei tarvitse olla huippuasiantuntija tullakseen tänne töihin. Proxionin ovet ovat auki, kun on asiasta kiinnostunut ja kykenevä kehittymään. Jos on innostunut suunnittelusta ja valmis ottamaan haasteita vastaan, tervetuloa!

Eniten arvostan yhdessä tekemistä

Hafizur Rahman, 58 Suunnittelun konsultti