Avoinna 8.00 – 16.00 | Hallinto ja laskutus 0207 495 400 | Koulutustiedustelut 0207 495 401info@proxion.fi

 

Tasoristeysturvaa uusiutuvalla energialla

Tasoristeysturvaa uusiutuvalla energialla

Uusiutuvalla energialla toimiva varoituslaitos on merkittävästi nykyisiä tasoristeyslaitoksia edullisempi, minkä ansiosta entistä useammasta tasoristeyksestä voidaan tehdä turvallisempi. Ensimmäinen laitos otetaan käyttöön Suomessa toukokuussa 2019. 

Suomalainen raidealan yritys Proxion tuo markkinoille uusiutuvalla energialla toimivan tasoristeysten varoituslaitoksen. Laitos varoittaa autoilijaa tai jalankulkijaa lähestyvästä junasta valo- ja äänimerkein. Laitos on tarkoitettu parantamaan etenkin sähköverkon ulkopuolella sijaitsevien rataosuuksien turvallisuutta. Laitos ei tarvitse ulkoista energianlähdettä, vaan se pystyy tuottamaan kaiken tarvitsemansa energian itse. Proxion on myös aloittanut toimet tuotteen viennin avaamiseksi kansainvälisille markkinoille.

Proxionin tasoristeysratkaisu voitti Liikenneviraston järjestämän ECO TRL -kilpailutuksen, jossa etsittiin toteuttajaa uudenlaiselle varoituslaitokselle. Ensimmäinen uudenlainen varoituslaitos rakennetaan Nivalaan Iisalmi-Ylivieska rataosalle, ja se on tarkoitus ottaa käyttöön toukokuussa 2019. Laitos täyttää kaikki viranomaisten asettamat turvallisuusvaatimukset ja saa viimeiset hyväksynnät vuoden 2019 aikana.

Liikennevirasto etsi kilpailutuksensa avulla uutta tapaa parantaa Suomen rataverkon tasoristeysten turvallisuutta.

”Teknologiset innovaatiot tarjoavat uudenlaisia mahdollisuuksia liikenneturvallisuuden parantamiseen. Aurinko- ja tuulivoiman käyttöönotto varoituslaitosten energianlähteenä on merkittävä edistysaskel etenkin syrjäisten rataosuuksien turvallisuuden parantamisessa”, kertoo kehityspäällikkö Aki Härkönen Liikennevirastosta.

Edullisempien laitosten myötä vartioimattomista tasoristeyksistä turvallisempia

Proxionin varoituslaitos on täysin sähköverkosta riippumaton: laitos saa tarvitsemansa sähkön tuulesta ja auringosta. Varoituslaitos kykenee varastoimaan sähköenergiaa yöaikaa ja pilvisiä ja tuulettomia päiviä varten. Uudenlainen varoituslaitos on ekologisuuden lisäksi aiempaa joustavampi: se voidaan rakentaa myös paikkaan, jossa ei ole sähköliittymää.

”Suomessa on edelleen noin 1 800 vartioimatonta rautateiden tasoristeystä, jotka muodostavat riskin liikenneturvallisuudelle. Pelkästään Euroopassa määrä on moninkertainen. Pääsyy tähän on raha: perinteinen, puomeilla varustettu tasoristeyksen varoituslaitos maksaa keskimäärin n. 250–300 000 euroa. Lisäksi sähköliittymän rakentaminen voi maksaa kymmeniä tuhansia euroja. Uutuuslaitos ei tarvitse sähköliittymää, ja näin säästetään kustannuksissa”, kertoo Proxionin toimitusjohtaja Repe Harmanen.

Tärkein tekijä turvallisuutta parannettaessa on kuitenkin aina ihminen. Edullisempien kustannusten vuoksi uudenlaisia varoituslaitoksia voidaan rakentaa lisää, mikä tuo merkittäviä parannuksia liikenneturvallisuuteen. Proxionin tasoristeysratkaisu pohjautuu yhtiön Vuosaaren satamaan rakentamaan prototyyppiin, josta Yleisradio kertoi huhtikuussa.

Varoituslaitoksen taustalla on mittava kehitysprojekti, jonka puitteissa Proxion on viime vuosina kehittänyt oman EIS-energianhallintajärjestelmänsä. Projektin rahoitusta on tukenut myös Business Finland. EIS-järjestelmä toimii tasoristeysratkaisun energialähteenä. Laitteen energiavarastona toimii moderni litiumakusto, joka turvaa sen luotettavuuden kaikissa sääoloissa.


Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Repe Harmanen, toimitusjohtaja, Proxion, puh. 040 046 7717, repe.harmanen@proxion.fi

Aki Härkönen, kehityspäällikkö, Liikennevirasto, puh. 029 534 3885, aki.harkonen@liikennevirasto.fi