Avoinna 8.00 – 16.00 | Hallinto ja laskutus 0207 495 400 | Koulutustiedustelut 0207 495 401info@proxion.fi

 

Ylivoimainen enemmistö suomalaisista haluaa valtiolta lisärahaa raiteisiin

Ylivoimainen enemmistö suomalaisista haluaa valtiolta lisärahaa raiteisiin

Suomalaiset myös uskovat, että junien käyttö lisääntyy. Isoista ratahankkeista Tampereen ja Turun tunnin junat ovat lähellä kansalaisten sydämiä. Jäämeren rata ja Tallinna-tunneli taas jäävät vähemmälle huomiolle.

Valtaosa suomalaisista (77%) haluaa lisärahaa junaliikenteen kehittämiseen, selviää raidealan suunnitteluyritys Proxionin tilaamasta kyselytutkimuksesta*. Vain 9 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, ettei lisäpanostuksia raideliikenteeseen tarvita.

Suurin osa suomalaisista (yhteensä 70% vastaajista) myös uskoo, että junien käyttö kasvaa lähitulevaisuudessa. Kyselyn mukaan yli puolet (56%) vastaajista myös lisäisi junamatkustamista, mikäli tarjolla olisi nykyistä enemmän ja parempia junayhteyksiä.

Turvallisuuden kehittäminen digitalisaation avulla on kyselyyn vastaajien mielestä erityisen tärkeää. Lähes 80 prosenttia toivoo, että tasoristeysten valvontaa ja raideliikenteen yleistä turvallisuutta parannettaisiin digitaalisia ratkaisuja hyödyntämällä. 37% vastaajista oli sitä mieltä, että digitaalisiin turvallisuusratkaisuihin pitäisi panostaa paljon nykyistä enemmän.

”Digitaalisilla ratkaisuilla voidaan kehittää turvallisuutta ilman loputtomia kiinteitä investointeja, jos näin päätetään. Kaikki mikä parantaa nykytilaa on eteenpäin ja aukotonta ratkaisua ei toisaalta ole olemassakaan. Inhimillisten tekijöiden merkitys on kuitenkin aina todella suuri”, muistuttaa Proxionin toimitusjohtaja Repe Harmanen.

Sekä kansa että päättäjät panostaisivat suurten kaupunkien välisiin ratoihin

Kyselytutkimuksen vastaajia pyydettiin myös kertomaan, mitä kotimaisista rautatiehankkeista he kannattavat. Suurimman kannatuksen vastaajien keskuudessa saivat nopea juna Tampereen ja Helsingin välille Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta (54% vastaajista) sekä Turun tunnin juna (48%). Vastaavasti rautatietunnelia Tallinnaan kannattaa 39% vastaajista ja Jäämeren rataa vain 31%.

Proxion on kevään aikana tutkinut myös keskeisten liikennepoliittisten päättäjien näkemyksiä, ja ne noudattelevat ratahankkeiden osalta suuren yleisön mielipiteitä.

Myös päättäjät suhtautuvat myönteisimmin Turun tunnin junaan sekä Tampereen ja Helsingin lisäraiteeseen, vaikka pieni joukko ei aktiivisesti kannata näitä hankkeita. Päättäjiä selkeästi jakavina hankkeina näyttäytyvät Tallinnan tunneli sekä Jäämeren rata. Moni myös korostaa valtion ulkopuolisen rahoituksen tarvetta kyseisille radoille.

Lippujen hinnat ja kaukaiset asemat suurimmat esteet junamatkustamiselle

Ylivoimaisesti suurin kannustin junan käyttöön olisi nykyistä edullisemmat liput. Yli puolet vastaajista kaipasi halvempia lippuja, kolmannes puolestaan toivoi asemaa nykyistä lähemmäs ja lisää junavuoroja. Junaliikenteen parempi luotettavuus puolestaan nousi esiin vain joka viidennen vastaajan kohdalla.

”Kilpailu laskee jatkossa lippujen hintoja, joten kysyntä kasvaa. Keskittyminen asiakastyytyväisyyteen ja täsmällisyyteen on jatkossa voittajan resepti. Asiakkaat haluavat sujuvaa julkista liikennettä. MaaS-palveluilla asiakaskokemus parannetaan käytettävyydeltään ylivertaiseksi”, ennustaa Harmanen.

* Kyselyyn vastasi yhteensä 1 008 suomalaista huhtikuussa 2018. Proxionin teettämän kyselyn toteutti Kantar TNS. Vastaajajoukko on edustava iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Repe Harmanen, toimitusjohtaja, puh. 040 046 7717, repe.harmanen@proxion.fi