Palvelut

Elinkaarenhallinta

Elinkaarenhallinta on keskeinen osa Proxionin palvelutarjontaa. Tarjoamme kattavia palveluita, jotka tukevat kriittisen infrastruktuurin, erityisesti rautatie-, metro- ja kaupunkiraitiotieinfran, elinkaaren kaikissa vaiheissa.

  • Palveluita infran eri elinkaaren vaiheisiin
  • 20 vuoden kokemus monialaisista ja laajoista infrahankkeista
  • Rakennetun ympäristön ja kriittisen infran asiantuntija

Palveluita elinkaaren eri vaiheisiin

Elinkaarenhallinta on keskeinen osa Proxionin palvelutarjontaa. Tarjoamme kattavia palveluita, jotka tukevat kriittisen infrastruktuurin, erityisesti rautatie-, metro- ja kaupunkiraitiotieinfran, elinkaaren kaikissa vaiheissa. Meidän tehtävämme on varmistaa, että infrastruktuurin elinkaari toteutuu suunnitellusti, tehokkaasti ja turvallisesti.

Palvelumme on suunnattu kaikille kriittisen infran toimijoille. Olemme erikoistuneet erityisesti rautatie-, metro- ja kaupunkiraitiotieinfran haltijoiden tarpeisiin. Kokeneet asiantuntijamme ymmärtävät näiden alojen erityisvaatimukset ja tarjoavat räätälöityjä ratkaisuja, jotka vastaavat juuri näiden infrastruktuurien haasteisiin.

Esiselvitykset ja hankearvioinnit

Jokainen onnistunut hanke lähtee hyvästä ideasta ja ennen kaikkea kattavista lähtötiedoista. Asiantuntijamme ovat apunasi esiselvitysten laadinnassa, kuten tarveselvityksissä ja hankearvioinnissa. Esiselvitysvaiheessa on tarkoitus arvioida infrahankkeen kannattavuutta, toteuttamiskelpoisuutta ja määritellä alustavat toteutusvaihtoehdot. Esiselvitysvaiheessa syntyvät ensimmäiset vaatimukset tulevalle hankkeelle.

Vaatimustenhallinta ja RAMS

Systemaattisella vaatimustenhallinnalla voidaan osoittaa tuotteen, järjestelmän tai palvelun vaatimustenmukaisuus koko hankkeen elinkaaren aikana. Lisäksi parannetaan vaatimusten jäljitettävyyttä ja tehdään vaatimusten toteutumisen arviointi helpommaksi. Tarjoamme vaatimustenhallinnan konsulttipalveluita, jotka parantavat vaatimustenhallintaa varmistaen sujuvamman hankkeen suunnittelun, rakentamisen, käyttöönoton ja käytön.

Suunnittelu

Suunnittelu on Proxionin toiminnan ytimessä. Olemme toimineet useissa merkittävissä infrahankkeissa pääsuunnittelijana. Infrahankkeiden suunnitteluosaamisemme kattaa kaikki raideliikenteen tekniikka-alat sekä useita rakennetun ympäristön osa-alueita.

Suunnittelun aikainen riskienhallinta varmistaa, että suunnitelma täyttää kriittisen infrastruktuurin vaatimat turvallisuusmääräykset ja mahdollisimman häiriöttömän operoinnin käyttö- ja ylläpitovaiheessa.

Rakentaminen

Rakentamisen aikainen työmaa- ja työvälisuunnittelu on yksi uusimmista palveluistamme. Lisäksi kauttamme on mahdollista tilata ammattitaitoiset turvamiehet ja ratatyövastaavat työmaalle. Mikäli rakennetaan uusia teknologioita, joita Suomessa ei vielä ole hyväksytty, voi teknisen valvonnan palvelumme tarjota turvallisuusanalyysit, jonka lisäksi voimme toimia itsenäisenä arviointilaitoksena (ISA) ratahankkeilla.

Turvallisuuspalvelumme tarjoavat lisäksi räätälöidyt työmaaperehdytykset modernilla verkkokoulutusalustalla jokaiselle työmaalle.

Käyttöönotto

Käyttöönotto on tärkeä osa onnistunutta infrahanketta, jonka onnistumisen edellytykset luodaan parhaimmillaan jo esiselvitysvaiheessa.  Proxionin vaatimustenhallinnan asiantuntijat varmistavat, että jo esiselvitys-ja suunnitteluvaiheessa asetetut vaatimukset myös toteutuvat käytössä, oli kyseessä energialaitos, kuten ydinvoimala tai rautatie- tai kaupunkiraideliikennehanke.

Käyttöönottopalvelumme tarjoavat osaamisensa jokaisen ratahankkeen käyttöönottovaiheisiin.

Käyttö ja ylläpito

Infrahankkeiden käyttöikä lasketaan vähintään vuosikymmenissä, usein jopa sadoissa vuosissa. Pitkäikäinen, turvallinen ja toimiva infra on mahdollista vain suunnitelmallisella kunnossapidolla ja jatkuvalla ylläpidolla.

Proxionin kunnossapidon asiantuntijapalvelut tarjoavat sekä käytönaikaiseen kunnossa- ja ylläpitoon sekä näiden suunnitteluun asiantuntemuksensa sekä yksityisraiteille että julkiselle rataverkolle.

Kalustopalvelumme pitävät huolen, että operoiva kalusto on yhteensopiva infran teknisten järjestelmien kanssa ja ProX-Rail -tilannekuvasovelluksemme sovittaa turvallisen kunnossapidon ahtaisiin yhdessä sujuvan operoinnin kanssa ahtaisiin teollisuusympäristöihin.

Asiakkaitamme