Suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut

Rautatiet

Tarjoamme kaikki rautateiden suunnittelun tekniikka-alat infran kaikkiin elinkaaren vaiheisiin aina esiselvityksistä käyttöönottoihin ja käyttöön. Asiantuntijamme vahvistavat WSP:n suunnittelu- ja konsultointiosaamista yritysten yhdistyttyä.

  • 20 vuoden kokemus rautatiesuunnittelusta
  • Raideliikenteen johtava asiantuntija
  • Digitalisoituvan rautatieinfrastruktuurin ammattilainen

Kokonaisvaltaista rautateiden suunnittelua

Suunnittelutyössä huomioimme kokonaisvaltaisesti asiakkaan toiveet ja hankkeeseen vaikuttavat yksityiskohdat projektin alusta loppuun.

Pyrimme aina ympäristön, yhteiskunnan ja ihmisen kannalta kestäviin ratkaisuihin. Meillä on käytössämme alan uusin osaaminen ja tuorein teknologia. Nämä takaavat sen, että asiakas voi aina olla tyytyväinen projektin lopputulokseen.

Proxion on mukana kaikissa Suomen merkittävimmissä raideliikenteen investointi- ja kehityshankkeissa sekä raideliikenteen merkittävissä strategisissa selvitystöissä.

Erityisosaamisemme on infran suunnittelutoimeksiannoissa, erityisesti raideliikenteen eri muotojen osalta. Rautatiesuunnitteluun tarjoamme kaikki tekniikka-alat suunnittelutoimeksiantoihin.

Miksi valita Proxion?

Proxion ja WSP ovat yhdistyneet

Meitä yhdistää halu haastaa nykytilanne, kasvaa ja vahvistaa osaamistamme. Yhdessä tuemme asiakkaitamme entistäkin paremmin tavoitteidensa saavuttamisessa ja asiantuntijamme saavat vahvan pohjan kehittyä ja kasvaa alan ammattilaisina.

Ketterä toimija

Olemme suomalainen, yksityisomisteinen yritys, jonka tavoitteena on olla alansa paras! Proxion haluaa tehdä oman osansa sen eteen, että teollisuuden kilpailukyky paranee ja ihmisten liikkuminen helpottuu.

Juuret raideliikenteen kehittämisessä

Haluamme ravistella ja muuttaa perinteistä, parhaillaan digitalisoituvaa raideliikennealaa. Olemme mukana kaikissa Suomen merkittävimmissä ratahankkeissa, kuten olemme olleet jo vuodesta 2005. Tarjoamme kaikkien eri tekniikka-alojen suunnittelua ja asiantuntijapalveluita elinkaaren kaikkiin vaiheisiin.

Ihmisläheistä ja kestävää asiantuntijuutta

Alusta asti Proxionin toimintaa on ohjannut ajatus vastuusta ja vapaudesta. Jokaisella yrityksen työntekijällä on yhtäläinen vapaus hoitaa omat vastuunsa parhaaksi katsomallaan tavalla.

Nopea ja helppo vuorovaikutus

Keskeinen vahvuutemme on nopea ja helppo vuorovaikutus, joka tarjoaa asiakkaillemme sujuvan ja tehokkaan yhteistyökokemuksen. Aikataulujen, monialaisten kokonaisuuksien ja useiden sidosryhmien tarpeiden huomiointi on helpompaa, kun projekteilla on käytössä lähes 200 asiantuntijan ammattitaito.

Pienemmät toimeksiannot nopealla aikataululla

Pyrimme aina ympäristön, yhteiskunnan ja ihmisen kannalta kestäviin ratkaisuihin. Meillä on käytössämme alan uusin osaaminen ja tuorein teknologia. Se takaa sen, että asiakas voi aina olla tyytyväinen projektin lopputulokseen.

Ratasuunnittelu

Ratasuunnittelutiimissämme työskentelee alan huippuosaajia. Olemme mukana monipuolisesti valtakunnan suurimmissa rautateiden rata- ja rakentamissuunnitteluhankkeissa, kokonaisvaltaisissa ratapihojen uudistuksissa, linjaosuuksien perusparannuksissa sekä kaksoisraidehankkeissa, joissa olemme vastanneet ratatekniikan lisäksi myös projektinjohdosta ja kaikkien rataympäristöön liittyvien tekniikka-alojen suunnittelun yhteensovittamisesta. Selvitys- ja esisuunnitteluvaiheissa pyrimme löytämään yhteistyössä geo- ja liikennesuunnittelun kanssa ne suunnitteluratkaisut, jotka kestävät läpi seuraavien suunnitteluvaiheiden. Hyödynnämme suunnittelussa tietomallinnusta ja tuotamme laadukkaita suunnitelmia. Meillä on kokemusta myös ST-suunnitteluhankkeista, joten osaamme ottaa huomioon työmaiden tarpeet ja käytännön rakentamisen asettamat vaatimukset suunnittelulle.

Ota yhteyttä

Elina Malassu
Yksikönpäällikkö
elina.malassu@proxion.fi
+358405716501

Geosuunnittelu

Geosuunnittelun huipputiimi toimii saumattomasti yhteistyössä muiden tekniikka-alojen kanssa ja ratkoo ammattitaidolla perustamiseen liittyvät isot ja pienet ongelmat esisuunnittelusta rakentamissuunnitteluun asti. Osaamisemme kattaa mm. routasuojaussuunnittelun, kuivatussuunnittelun sisältäen rumpusuunnittelun, pohjanvahvistukset mm. vastapenkereillä, tukiseinillä tai stabiloimalla, paalulaattojen geosuunnittelun, siltojen geosuunnittelun, sähkörata- valaisinmasto-, opastinperustusten geosuunnittelun ja melusuojausten geosuunnittelun. Haluamme jatkossakin olla mukana kehittämässä geoteknisen suunnittelun yhteisiä toimintatapoja ja uusia kustannustehokkaita ja turvallisia ratkaisuja.

Ota yhteyttä

Anne Sailaranta
Yksikönpäällikkö
anne.sailaranta@proxion.fi
+358407024213

ERTMS/ETCS - ja turvalaitesuunnittelu

Proxion on raideliikenteen turvatekniikoiden johtava asiantuntija. Palvelumme kattavat kaikkien eri raideliikenteen muotojen turvajärjestelmien suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut. Yleiseurooppalainen raideliikenteen ohjausjärjestelmä ERTMS vaatii uudenlaista osaamista verrattuna perinteiseen junakulunvalvontajärjestelmään (JKV). Proxionin asiantuntijat ovat vahvasti mukana Digirata-hankkeessa, jossa uuden ERTMS-teknologian käyttöönottoa Suomeen suunnitellaan. Olemme rautateiden turvalaitesuunnittelun johtava asiantuntija lähes 20 vuoden kokemuksella.

Turvalaitteiden ja liikenteenohjausjärjestelmien suunnittelussa yksi tärkeimmistä asioista on minimoida turvallisuusriskit. Ammattilaisillamme on laaja-alaista kokemusta rautateiden liikenteenohjaus- ja turvalaitejärjestelmistä. Suunnittelemme uusia järjestelmäratkaisuja ja teemme muutostöitä olemassa oleviin järjestelmiin.

Turvalaitesuunnitteluun sisältyy eri osa-alueita, kuten turvalaitteiden sijoitussuunnittelu, kytkentäsuunnittelu, tasoristeysten varoituslaitosten suunnittelu, merkkisuunnittelu sekä JKV- ja ERTMS-järjestelmien suunnittelu.

Toiminnallisuussuunnittelussa huomioimme eri liikennemuodot ja häiriötilanteet. Lisäksi teemme niin olemassa olevien kuin uusienkin asetinlaitejärjestelmien suunnittelua ja johtotiesuunnittelua. Tätä varten käytössämme on mallintamiseen kehittämämme ProVISU-ohjelmisto. Sen avulla voimme kuvata ja simuloida eri ratkaisujen toimivuutta.

Ota yhteyttä

Lauri Aarnio
Yksikön johtaja
lauri.aarnio@proxion.fi
0407042542

Sähköratasuunnittelu

Sähköratasuunnittelun ammattilaisemme hoitavat olemassa olevan sähköradan muutostyöt sekä kokonaan uuden radan suunnittelun. Huomioimme työssä hankkeen elinkaaren kokonaisvaltaisesti. Tehokkaat ja joustavat ratkaisut suunnitteluvaiheessa takaavat toimivan ja kustannustehokkaan lopputuloksen. Huomioimme aina myös liikennöinnin ja kunnossapidon tarpeet.

Asiantuntijamme tuottavat sähköradan suunnitelmat kokonaisuudessaan rakentamista varten sekä rata- ja yleissuunnitelmiiin.

Sähköratasuunnittelu sisältää muun muassa jännitekatkojen ja jänniteryhmien suunnittelun. Proxion on tunnettu jo vuosia ryhmityskaavioiden ja jännitekatkojen asiantuntijana. Asiantuntijoillamme on paljon kokemusta ja osaamista myös sähköradan mekaanisista rakenteista ja mitoitussuunnittelusta.

Olemme myös kokeneita ratasähköverkon simulointiosaajia, ja meiltä onnistuvat sähköverkkojen tehonkäytön selvitykset ja laskennat.

Kaikki sähkösuunnittelun palvelumme tekevät tiivistä yhteistyötä eri osastojen välillä. Asiakas saa aina käyttöönsä parhaan mahdollisen kokonaisratkaisun huomioiden suunnittelukohteen tarpeet ja erityispiirteet.

Ota yhteyttä

Juha Matinlompolo
Yksikönpäällikkö
juha.matinlompolo@proxion.fi
0406552472

Vahvavirtasuunnittelu

Suunnittelemme sähkö- ja maadoitusratkaisut ratainfraan ja asema-alueille. Vahvavirtasuunnittelu kattaa mm. sähköverkkojen, valaistuksen, vaihteenlämmityksen ja sähköradan kaukokäytön laitteiden suunnitelmaratkaisut sisältäen myös niille tarvittavien kaapelireittien ja maadoitusratkaisujen suunnittelun. Maadoitussuunnittelua tehdään kattavasti myös ratainfraan sijoittuville taitorakenteille.

Lähtökohtana vahvavirtasuunnittelussa on käytettävyys, toimintavarmuus ja energiatehokkuus. Teemme myös valaistusmittauksia ja erilaisia sähköverkkojen selvityksiä ja kuntoarvioita.

Hyvällä tiimihengellä pystymme ratkomaan hankalatkin kohteet, ja muiden tekniikka-alojen kanssa tehtävä yhteistyö varmistaa laadukkaat suunnitelmat.

Kaikki sähkösuunnittelun palvelumme tekevät tiivistä yhteistyötä eri osastojen välillä. Asiakas saa aina käyttöönsä parhaan mahdollisen kokonaisratkaisun huomioiden suunnittelukohteen tarpeet ja erityispiirteet.

Ota yhteyttä

Juha Ramsila
Yksikönpäällikkö
juha.ramsila@proxion.fi
040 6527837

Matkustajainformaatio- ja telematiikkasuunnittelu

Tarjontaamme kuuluu erilaisia matkustajainfojärjestelmien suunnittelukokonaisuuksia. Telematiikka- ja informaatiojärjestelmien tiimimme kehittää asiakaslähtöisiä ratkaisuja yhdessä muiden suunnittelualojemme kanssa sekä omina ratkaisuinaan.

Suunnitteluosaamisemme kattaa staattisten opasteiden, muuttuvien opasteiden, kuulutusjärjestelmien, induktiosilmukoiden, aikataulukaappien ja esteettömien opasteiden suunnittelun rautatieasemille, matkakeskuksiin, bussiterminaaleihin sekä muuhun joukkoliikenteeseen. Perinteisen sijoitussuunnittelun lisäksi suunnitteluosaamisemme kattaa tarvittavien laitevaatimusten, tietoliikenne- ja sähkösuunnitelmien laadinnan aina kaupallisten ja teknisten hankinta-asiakirjojen laadintaan saakka.

Suunnittelumme tekee tiivistä yhteistyötä eri tekniikka-alojen suunnittelijoiden kanssa, jolla varmistetaan yhteensovituksen timanttinen laatu ja sujuvuus. Asiakas saa aina käyttöönsä parhaan mahdollisen kokonaisratkaisun huomioiden suunnittelukohteen tarpeet ja erityispiirteet.

Ota yhteyttä

Juha Lappeteläinen
Yksikönpäällikkö
juha.lappetelainen@proxion.fi
0405556981

Liikennesuunnittelu

Liikennesuunnittelumme on visionääristä ja innovatiivista. Me luomme tulevaisuuden liikkumisen ratkaisuja, jotka vastaavat yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin. Meillä on vahva asiantuntemus ja luotettavat perusteet suunnitteluratkaisujemme takana. Toimimme erinomaisessa yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.

Liikennesuunnittelumme on strategista ja vaikuttavaa. Määrittelemme liikenteen palvelutason tavoitteet ja infrastruktuurin vaatimukset jo suunnittelun alkuvaiheessa. Varmistamme myös suunniteltujen ratkaisujen toteutettavuuden yhdessä tekniikka-alojen kanssa.
Asemanseudut ovat liikkumisen solmukohtia, jotka yhdistävät rautatieliikenteen ja muut liikkumismuodot. Siksi me panostamme erityisesti asemanseutujen ratkaisujen suunnitteluun, jotta voimme luoda sujuvan ja turvallisen liikkumisympäristön ja huomioida eri liikennemuotojen tarpeet.

Juuri nyt elämme raitioteiden kulta-aikaa, ja uusia raitioteitä avataan kasvavaa tahtia. Siksi liikennesuunnittelumme on mukana eturivissä raitioteiden suunnittelussa kehittämässä suomalaisia kaupunkeja entistä sujuvammiksi ja viihtyisämmiksi.
Osana liikennesuunnitteluamme toimii myös simulointi ja aikataulut -ryhmä, jonka osaamisesta mm. kapasiteettiin ja hankkeiden kannattavuuteen kerromme lisää ko. yksikön kohdalla.

Ota yhteyttä

Eero Kauppinen
Yksikönpäällikkö
eero.kauppinen@proxion.fi
+358505125204

Ympäristösuunnittelu

Proxion on huomioinut ympäristöarvot yrityksen strategian mukaisesti niin suunnittelu- kuin kehityshankkeissaan koko olemassaolonsa ajan. Ympäristösuunnittelun avulla suunnitellaan kestävää, kaikkia käyttäjiä palvelevaa, esteetöntä infraa.

Esi- ja yleissuunnitelmavaiheista rata- ja rakentamissuunnitelmia kohti mentäessä ympäristöasiat tarkentuvat askel askeleelta. Yksityiskohtaisemmissa suunnitelmavaiheissa vaikutusten huomioimisen merkitys kasvaa. Tehtävänämme on kartoittaa suunnitelmien ympäristöriskit, -kohteet ja -arvot niin huolellisesti, että käyttäjille infra on ympäristöystävällinen, esteetön ja toimiva miljöö, jossa arki on sujuvaa ja helppoa vuodenajasta ja käyttäjän henkilökohtaisista rajoitteista riippumatta.

Maisemasuunnittelu pitää huolen siitä, että lopputulos on visuaalisesti kestävää, maisemaan istuva, kestää aikaa ja vastaa osaltaan jokaista suunnittelukriteeriä. Vaatimuksia tulee paljon erilaisten kansallisten ja kansainvälisten kriteereiden kautta sekä käyttäjälähtöisyyden takia. Näiden nitominen saumattomaksi kokonaisuudeksi on miltei oma taiteenlajinsa, joka Proxionilla hallitaan.

Ota yhteyttä

Jouni Mikkonen
Yksikönpäällikkö
jouni.mikkonen@proxion.fi
0442101261

Silta- ja taitorakennesuunnittelu

Silta- ja taitorakenneyksikkömme suunnittelee turvalliset, kestävät, esteettiset ja kustannustehokkaat sillat ja muut taitorakenteet väylille ja liikenteen solmukohtiin. Siltojen ja taitorakenteiden rakentaminen tapahtuu usein valmiiksi liikennöidyssä ympäristössä ja jo suunnittelulla on suuri merkitys siihen, kuinka häiriöttömästi liikennöinti väylillä käy myös rakennustöiden ajan.

Kaupungistumisen myötä siltojen ja taitorakenteiden sijoittelulla, toiminnallisuudella ja estetiikalla on yhä suurempi merkitys. Lisäksi resurssien käytön optimointiin on kiinnitettävä yhä enemmän huomiota, mihin rakenteiden suunnittelussa voidaan vaikuttaa. Sillat ja taitorakenteet suunnitellaan yleensä hyvin pitkäaikaiseen käyttöön, jolloin ratkaisujen on oltava kestäviä ja laadukkaita.

Palveluvalikoimaamme kuuluvat siltojen lisäksi tukimuurit, paalulaatat, meluseinät ja muut väylä- ja kaupunkiympäristön rakenteet, kuten portaikot. Suunnittelemme rakenteita kaikille väylille rautateistä yksityisteihin. Teemme suunnittelua kaikissa vaiheissa esi- ja yleissuunnittelusta hallinnolliseen tie- ja ratasuunnitteluvaiheeseen ja aina lopulliseen rakentamissuunnitteluun asti.

Ota yhteyttä

Petteri Pakkanen
Yksikönpäällikkö
petteri.pakkanen@proxion.fi
+358 (0)40 865 6248

Simuloinnit ja aikataulusuunnittelu

Aikataulusuunnittelu- ja simulointitiimimme on erikoistunut rautatieliikenteen aikataulusuunnitteluun, optimointiin ja häiriötilanteiden tarkasteluun. Tiimimme vastaa monipuolisesti rataverkon tulevaisuuden tarpeista ja toiminnasta varmistaen liikennerakenteiden ja infran yhteen toimivuuden. Olemme myös erikoistuneet ratahankkeiden hankearviointien tekoon.

Tiimimme suunnittelee ja analysoi rautatieverkon kapasiteettiin ja infran haasteisiin liittyviä ratkaisuja. Hyödynnämme tarkasteluissa kehittyneitä simulointityökaluja ja tuotamme merkittävää lisäarvoa analysoimalla ratkaisun toiminnallisuutta. Voimme myös vertailla eri vaihtoehtoja tai tarkastella, millaiset ratainfran tai liikennerakenteen ratkaisut olisivat optimaalisia kuhunkin tarpeeseen. Tavoitteenamme on varmistaa, että rataverkon kapasiteetti hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla.

Otamme huomioon erilaisten junayksiköiden nopeudet, kiihtyvyydet ja jarrutuskyvyt varmistaaksemme mahdollisimman realistisen tarkastelun. Tiimimme kehittää toimintamalleja liikenteen häiriötilanteiden hallintaan.
Tarjoamme asiakkaillemme korkealaatuisia hankearviointeja, joilla osoitamme hankkeiden yhteiskuntataloudellisen kannattavuuden. Olemme alamme edelläkävijöitä ja hyödynnämme uusimpia ja parhaita menetelmiä hankearvioinneissa. Räätälöimme hankearvioinnit asiakkaan tarpeiden ja hankkeen luonteen mukaan, ja takaamme niiden luotettavuuden ja tarkkuuden.

Ota yhteyttä

Kaisa-Liisa Tikka
Ryhmäpäällikkö
kaisa-liisa.tikka@proxion.fi
+358 50 380 0460

Lisätietoja

Juha Jalonen
Infrasuunnittelu
Yksikön johtaja
juha.jalonen@proxion.fi
0503415527
Lauri Aarnio
Rautatieteknologiat
Yksikön johtaja
lauri.aarnio@proxion.fi
0407042542
Janne Nyyssönen
Sähkö ja telematiikka
Yksikön johtaja
janne.nyyssonen@proxion.fi
0401895372
Katriina Viljanen
Liikenne ja ympäristö
Yksikön johtaja
katriina.viljanen@proxion.fi
0408620959
Mikko Saarinen
Proxion Plan Oy
Toimitusjohtaja
mikko.saarinen@proxion.fi
0405870499

Proxionille hakeutuvan ihmisen ei tarvitse olla raidealan asiantuntija. Hän voi kasvaa täällä sellaiseksi.

Mikko Saarinen, toimitusjohtaja, Proxion Plan