Elinkaarenhallinta

Vaatimustenhallinta ja RAMS

Vaatimustenhallinta on kriittinen osa suuria hankkeita ja projekteja, erityisesti digitalisoituvassa ympäristössä, jossa lainsäädännölliset ja sopimusten vaatimukset ovat kasvaneet.

Kun RAMS yhdistetään vaatimustenhallintaan, luodaan alansa laadukkaimpia ja turvallisimpia järjestelmiä, joiden suorituskyky ja turvallisuus ovat mitattavissa ja todennettavissa.

  • Kokemusta useiden toimialojen vaatimustenhallinnasta
  • IBM Doors -järjestelmäosaaminen
  • V-elinkaarimallin mukainen vaatimustenhallinta

Vaatimustenhallintaa läpi elinkaaren

Proxionin vaatimustenhallintapalvelut varmistavat, että kaikki infrastruktuuriprojektit täyttävät tarvittavat standardit ja määräykset. Asiantuntijamme käsittelevät vaatimustenhallinnan kaikilla tasoilla, tarjoten täydellisiä ratkaisuja hankkeen jokaiseen vaiheeseen, varmistaen sujuvan projektinhallinnan ja laadun.

Systemaattisella vaatimustenhallinnalla varmistetaan, että asiakkaan toiveet tuotteen tai järjestelmän avaintoiminnoista muutetaan teknisiksi vaatimuksiksi hankkeen elinkaarimallin mukaisesti. Tämä on keskeistä uusia järjestelmiä luotaessa, tavoitteena varmistaa korkea laatutaso ja pitkäikäisyys. Vaatimustenhallinnan avulla järjestelmä suunnitellaan ja toteutetaan käyttäen alan edistyneimpiä hallintajärjestelmiä. Hyvä vaatimustenhallinta näkyy asiakkaan tyytyväisyydessä; onnistunut avaimet käteen -projekti tuottaa asiakkaalle juuri haluamansa laadukkaan tuotteen tai järjestelmän.

Miksi valita Proxion?

Proxion ja WSP ovat yhdistyneet

Meitä yhdistää halu haastaa nykytilanne, kasvaa ja vahvistaa osaamistamme. Yhdessä tuemme asiakkaitamme entistäkin paremmin tavoitteidensa saavuttamisessa ja asiantuntijamme saavat vahvan pohjan kehittyä ja kasvaa alan ammattilaisina.

Ketterä toimija

Olemme suomalainen, yksityisomisteinen yritys, jonka tavoitteena on olla alansa paras! Proxion haluaa tehdä oman osansa sen eteen, että teollisuuden kilpailukyky paranee ja ihmisten liikkuminen helpottuu.

Juuret raideliikenteen kehittämisessä

Haluamme ravistella ja muuttaa perinteistä, parhaillaan digitalisoituvaa raideliikennealaa. Olemme mukana kaikissa Suomen merkittävimmissä ratahankkeissa, kuten olemme olleet jo vuodesta 2005. Tarjoamme kaikkien eri tekniikka-alojen suunnittelua ja asiantuntijapalveluita elinkaaren kaikkiin vaiheisiin.

Ihmisläheistä ja kestävää asiantuntijuutta

Alusta asti Proxionin toimintaa on ohjannut ajatus vastuusta ja vapaudesta. Jokaisella yrityksen työntekijällä on yhtäläinen vapaus hoitaa omat vastuunsa parhaaksi katsomallaan tavalla.

Nopea ja helppo vuorovaikutus

Keskeinen vahvuutemme on nopea ja helppo vuorovaikutus, joka tarjoaa asiakkaillemme sujuvan ja tehokkaan yhteistyökokemuksen. Aikataulujen, monialaisten kokonaisuuksien ja useiden sidosryhmien tarpeiden huomiointi on helpompaa, kun projekteilla on käytössä lähes 200 asiantuntijan ammattitaito.

Pienemmät toimeksiannot nopealla aikataululla

Pyrimme aina ympäristön, yhteiskunnan ja ihmisen kannalta kestäviin ratkaisuihin. Meillä on käytössämme alan uusin osaaminen ja tuorein teknologia. Se takaa sen, että asiakas voi aina olla tyytyväinen projektin lopputulokseen.

Vaatimustenhallinta

Vaatimustenhallinta on kriittinen osa suuria hankkeita ja projekteja, erityisesti digitalisoituvassa ympäristössä, jossa lainsäädännölliset ja sopimusten vaatimukset ovat kasvaneet. Systemaattinen vaatimustenhallinta mahdollistaa projektien, järjestelmien tai palvelujen vaatimustenmukaisuuden osoittamisen koko niiden elinkaaren ajan. Proxionin vaatimustenhallintapalvelut varmistavat, että kaikki infrastruktuuriprojektit täyttävät tarvittavat standardit ja määräykset. Asiantuntijamme käsittelevät vaatimusten hallinnan kaikilla tasoilla, tarjoten täydellisiä ratkaisuja hankkeen elinkaaren jokaiseen vaiheeseen, varmistaen sujuvan projektinhallinnan ja järjestelmien korkean laatutason.

Ota yhteyttä

Toni Jukuri
Yksikön johtaja
toni.jukuri@proxion.fi
0408664792

Laadun- ja dokumentaationhallinta

Dokumentaation- ja laadunhallintapalvelut ovat keskeisiä suurten projektien ja hankkeiden onnistumiselle. Nämä palvelut varmistavat, että kaikki tarvittava tieto on ajantasaisesti ja helposti saatavilla, mikä on välttämätöntä erityisesti nykyaikaisissa, tietoa intensiivisesti tuottavissa ympäristöissä. Palvelun tavoitteena on auttaa asiakkaita määrittelemään ja toteuttamaan tehokkaat prosessit dokumentaation luomiseen, käsittelyyn ja arkistointiin. Oikein suunnitellut prosessit varmistavat dokumentaation helpon löydettävyyden ja päivittämisen, mikä on avainasemassa projektinhallinnassa ja laadunvarmistuksessa.

Ota yhteyttä

Toni Jukuri
Yksikön johtaja
toni.jukuri@proxion.fi
0408664792

RAMS (Reliability, Availability, Maintainability and Safety) -analyysit

RAMS (Reliability, Availability, Maintainability, and Safety) -menetelmässä pyritään varmistamaan infrastruktuurin teknisten järjestelmien korkea turvallisuustaso ja suorituskyky V-elinkaarimallin mukaisesti. Tämä lähestymistapa keskittyy järjestelmän tehokkuuteen ja käytettävyyteen, tavoitteena lähes sataprosenttinen toimivuus. Kun RAMS yhdistetään vaatimustenhallintaan, luodaan alansa laadukkaimpia ja turvallisimpia järjestelmiä, joiden suorituskyky ja turvallisuus ovat mitattavissa ja todennettavissa. RAMS-hallinta edistää myös järjestelmän jatkuvaa kehitystä ja optimointia, hyödyntäen iteratiivisia vaatimustenhallinnan prosesseja. Poikkeamien havaitseminen ja analysointi (FRACAS-menetelmän avulla) auttaa tunnistamaan kehitystarpeet ja parannukset tulevia järjestelmäpäivityksiä varten.

Ota yhteyttä

Toni Jukuri
Yksikön johtaja
toni.jukuri@proxion.fi
0408664792

Lisätietoja

Toni Jukuri
Tekninen valvonta
Yksikön johtaja
toni.jukuri@proxion.fi
0408664792