Avoinna 8.00 – 16.00 | Hallinto ja laskutus 0207 495 400 | Koulutustiedustelut 0207 495 401info@proxion.fi

 

Referenssejämme

Viron rataverkon asetinlaiteuudistuksen hankinnan valmistelu

 • Eesti Raudtee 2019­–2020
 • Projektissa laadittiin laitetoimittajariippumaton tekninen määrittely uudelle CCS-järjestelmälle suurelle osaa Viron rataverkosta. Toimeksiantoon kuuluivat rataosuudet Tallinna–Tapa, Tapa–Narva, Tapa–Tartu, Tartu–Valga sekä Valga–Koidula. Lisäksi osuudelta Tartu–Koidula määriteltiin rajapinnat uuteen CCS-järjestelmään. Työ sisälsi turvalaitesuunnittelun 48:lla liikennepaikalla sekä 50:llä linjaosuudella.Lisäksi hankkeessa laadittiin uudet asetinlaitevaatimukset (EVIR)Tuotetun aineiston ja suunnitelmadokumentaation lisäksi Proxion on ollut mukana Eesti Raudteen työnaikaisena konsulttina koko CCS-modernisointihankkeen ajan.

Seinäjoki-Vaasa -hankearviointi

 • Väylävirasto, 2020-
 • Väylävirasto, hankkeen esittely: https://vayla.fi/kaikki-hankkeet/seinajoki-vaasa
 • Proxion vastaa Väyläviraston ratahankkeen arviointiohjeen mukaisesta hankearvioinnista.
 • Hankkeen tavoitteena on nostaa radan nopeus nykyisestä nopeudesta 120 km/h nopeuteen 140km/h sekä korjata nopeutta rajoittavat selkeät kohteet.
 • Hanke sisältää liikenne-, infra- ja turvalaitesuunnittelua.
 • Tutustu tarkemmin hankearviointiin

(Kouvola)-Kotka/Hamina -liikenteellinen tarveselvitys

 • Väylävirasto, 2019-2020
 • Väyläviraston julkaisuarkisto: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-317-790-1
 • Proxion vastasi liikenteellisen tarveselvityksen laadinnasta.
 • Tarveselvityksen päätavoitteena oli liikenteellisten vaatimusten ja tarpeiden kautta tarkastella (Kouvola)-Kotka/Hamina alueen rautatiejärjestelmän yleistä tilaa ja kehitystarpeita. Työssä koottiin yhteen aiempien selvitysten tuloksia ja päivitettiin alueen liikenteelliset tarpeet haastattelemalla eri sidosryhmien edustajia. Erityistä huomiota kohdistettiin ratakapasiteetin tarkasteluun nykyisessä tilanteessa ja siihen, miten kapasiteettia voidaan nostaa vastaamaan liikenteen kasvavia vaatimuksia.
 • Hanke sisälsi liikenne-, infra- ja turvalaitesuunnittelua.

Tampere-Pori -tarveselvitys

 • Väylävirasto, 2019-2020
 • Väyläviraston julkaisuarkisto: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-317-779-6
 • Proxion vastasi tarveselvityksen laadinnasta.
 • Tarveselvityksen keskeinen tavoite oli löytää tehokkaita toimenpiteitä, joiden avulla pystyttäisiin lisäämään rataosuuden välityskykyä sekä tarkastella henkilöliikenteen nopeuttamisen mahdollisuuksia aikajänteellä vuoteen 2030–2040 saakka. Työssä tarkasteltiin rataosuuden infrastruktuuria koskevia toimenpiteitä ja kehittämispolkua suhteessa liikenteen oletettuihin muutokseen.
 • Hanke sisälsi liikenne-, infra- ja turvalaitesuunnittelua.

Duoraitiojunaliikenneselvitykset

 • Duoraitioliikenteen mahdollisuudet Suomessa: Junaratikka lainsäädännön ja tekniikan näkökulmasta
  • Väylävirasto, 2018-2019
  • Väyläviraston julkaisuarkisto: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-317-703-1
  • Diplomityön tavoitteena oli selvittää, onko duoraitiovaunulla liikennöinti Suomessa mahdollista – millä teknillisillä ja lainsäädännöllisillä edellytyksillä.
 • Keski-Suomen duoraitiojunaliikenneselvitys
  • Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen ELY-keskus sekä Jyväskylän, Äänekosken, Laukaan ja Muuramen kaupungit ja kunnat, 2018-2019
  • Työssä selvitettiin kuinka moderni kevyellä kalustolla liikennöitävä raideliikennejärjestelmä soveltuisi Keski-Suomeen.
 • Päijät-Hämeen duoraitiojunaliikenneselvitys
 • Pohjois-Savon duoraitiojunaliikenneselvitys
 • Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan duoraitiojunaliikenneselvitys
  • Etelä-Pohjanmaan liitto, Pohjanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus sekä Ilmajoen, Isonkyrön, Kaskisten, Kauhajoen, Kauhavan, Kurikan, Laihian, Lapuan, Mustasaaren, Närpiön, Seinäjoen, Teuvan ja Vaasan kaupungit ja kunnat, 2019-2020
  • Etelä-Pohjanmaan liitto: https://epliitto.fi/tiedotteet/selvitys-duoraitiovaunu-on-uusi-mahdollisuus-paikallisliikenteessa
  • Työssä selvitettiin kuinka moderni kevyellä kalustolla liikennöitävä raideliikennejärjestelmä soveltuisi Etelä-Pohjanmaalle ja Pohjanmaalle.
 • Etelä-Savon duoraitiojunaliikenteen lähtötietoselvitys
  • Mikkelin kaupunki, 2020
  • Työssä selvitettiin alustavasti kuinka moderni kevyellä kalustolla liikennöitävä raideliikennejärjestelmä voisi soveltua Etelä-Savoon.

Nopea junayhteys Helsinki-Turku; Espoo-Salo oikoradan yleissuunnitelma

 • Liikennevirasto 2018­–
 • Nopea junayhteys Helsinki–Turku on merkittävä hanke sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. Se lisää työpaikkaliikkuvuutta ja vaikuttaa mm. yritysten toimintaympäristöön, kilpailukykyyn, maankäyttöön sekä asuntotuotantoon.
 • Helsinki-Turku hanke voidaan jakaa neljään eri kokonaisuuteen: Espoon kaupunkirata, Espoo–Salo-oikorata, Salo–Turku-kaksoisraide sekä Turun ratapihat.
 • Hankkeen tavoitteena on laatia yleisesti hyväksytty yleissuunnitelma Espoo–Salo-oikorata kokonaisuudesta
 • Proxion on mukana hankkeessa tietomallinnuksen sekä rata- ja geotekniikan asiantuntijana

Liikennöintiselvitys Rauma-Kokemäki-Tampere

 • Rauman kaupunki, 2019-2020
 • Rauman kaupunki: https://www.rauma.fi/ajankohtaista/rauma-selvitti-henkilojunaliikenteen-kaynnistamisen-mahdollisuudet/
 • Proxion vastasi liikennöintiselvityksen laadinnasta.
 • Liikennöintiselvityksessä selvitettiin henkilöjunaliikenteen mahdollistamista välille Rauma-Kokemäki-Tampere. Selvityksessä käytiin läpi millaisilla investoinneilla, palvelutasolla ja liikennöintitavoilla henkilöliikenne voitaisiin käynnistää. Tämä toteutettiin päivittämällä vuonna 2016 tehty kysyntäennuste, suunnittelemalla mahdollinen aikataulurakenne sekä liikennöintimalli kalustoineen ja tarvittavat toimenpiteet rataosuuksilla.
 • Hanke sisälsi liikennesuunnittelua.

Ylöjärven raakapuun kuormauspaikan siirto -sijaintiselvitys

 • Väylävirasto, Pirkanmaan liitto ja Ylöjärven kaupunki, 2019-2020
 • Väyläviraston julkaisuarkisto: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-317-776-5
 • Proxion vastasi sijaintiselvityksen laadinnasta.
 • Esiselvityksen tavoitteena oli arvioida, onko Ylöjärven kaupungin alueelta löydettävissä toteuttamiskelpoinen sijainti uudelle raakapuun kuormausalueelle. Työssä käsiteltiin mm. nykyaikaisen raakapuun kuormausalueen toiminnallisia vaatimuksia eri näkökulmista sekä kuormausalueen toimintojen tilantarvetta. Näiden perusteella arvioitiin viisi ennen työtä ja työn aikana tunnistettua kohdetta nykyisestä kuormausalueesta pohjoisen suuntaan.
 • Hanke sisälsi liikenne- ja infrasuunnittelua.

Jyväskylä-Tampere -ratayhteyden vaikuttamismateriaali

 • Väylävirasto, Pirkanmaan liitto ja Ylöjärven kaupunki, 2019-2020
 • Väyläviraston julkaisuarkisto: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-317-776-5
 • Keski-Suomen liitto, 2019 Keski-Suomen liitto: http://keskisuomi.info/vaikuttamissuunnitelma/jyvaskyla-tampere-ratahanke/
 • Proxion vastasi vaikuttamismateriaalin laadinnasta.
 • Vaikuttamismateriaalissa korostettiin Jyväskylä-Tampere -ratayhteyden merkittävyyttä henkilöliikenteen ja tavaraliikenteen näkökulmasta. Selvityksessä laadittiin myös kattava esitys kaksoisraidehankkeen neljästä ensimmäisestä vaiheesta.
 • Hanke sisälsi liikennesuunnittelua.

Teollisuuskadun ja Sörnäisten risteyssillan maadoitussuunnittelu

 • Tilaaja Liikennevirasto 2018
 • Proxion vastasi Pasilan ja Helsingin välillä sijaitsevien rautatiesiltojen ja muiden taitorakenteiden maadoitussuunnittelusta.
 • Hankkeen tarkoituksena oli suunnitella vanhan rautatiesillan maadoitukset vastaamaan sähköradan asettamia vaatimuksia.
 • Suunnittelutyö edellytti laaja-alaista rautatiesiltojen maadoittamisen tuntemista ja kohteen erityistyypin analysointia.
 • Suunnittelijamme varmistivat, että tulevat maadoitukset ovat sähköradan vaatimusten mukaiset.

Riihimäki asema-alueen rakentamissuunnittelu

 • Liikennevirasto ja Riihimäen kaupunki 2017-
 • Projekti on osa Pasila-Riihimäki välityskyvyn nostohanketta.
 • Suunnitteluun kuuluu asema- ja välilaitureiden sekä alikulun suunnittelu sisältäen kaapelireittien, saattolämmityksien ja laiturikeskuksien suunnittelun sekä valaistuksen, opasteiden, kameroiden ja kuulutusjärjestelmän sähkönsyöttö ja kaapelointisuunnittelu.

Ratahanke Seinäjoki–Oulu; Oulunlahden liikennepaikka, rata- ja rakentamissuunnittelu

 • Liikennevirasto 2017–2018
 • Ylivieska–Oulu väliselle rataosuudelle laadittiin uudelle Oulunlahden liikennepaikalle rata- ja rakentamissuunnitelma. Uusi liikennepaikka tulee helpottamaan junien kohtaamista ja myöhemmin rakennettavaa Oulun kolmioraiteen liikennöitävyyttä.
 • Hanke sisälsi infra-, turvalaite-, sähkörata- ja vahvavirtasuunnittelua

Pasilan Läntisen lisäraiteen rakentamissuunnittelu

 • Liikennevirasto 2016–2017
 • Suunnitteluun kuului Pasilan läntisen lisälaiturin suunnittelu ja 5B-laiturin muutossuunnittelu sisältäen kaapelireittien, valaistuksen, saattolämmityksien ja laiturikeskuksien suunnittelun sekä opasteiden, kameroiden ja kuulutusjärjestelmän sähkönsyöttö ja kaapelointisuunnittelu. Lisäksi suunniteltiin pohjoisen alikulun jatkeen valaistus, Haarakallion sillan valaistus, vaihteenlämmitys ja valaistus läntisen lisäraiteen uusille vaihteille sekä erottimien kaapelointi.

Koneluettava junakulkutiedata

 • Liikennevirasto 2017
 • Proxion toteutti yhteistyössä Liikenneviraston ja Solitan kanssa selvityksen koneluettavan junakulkutiedatan tuottamisesta olemassa olevista tuvalaitejärjestelmistä.
 • Junakulkutiedataa tarvitaan tulevaisuudessa rataverkon kapasiteetinhallinnan ja konfliktinratkaisun automatisoituessa ja se mahdollistaa raiteiston käytön tehostamisen.
 • Proxionin ratkaisu yhdistää turvalaiteasiantuntemusta ja ProVISU-järjestelmän käytön tehokkaaksi tavaksi muodostaa digitaalinen kaksonen asetinlaitteiden toiminnoista.

Tornion terästehdas

 • Outokumpu Oy 2018
 • Rataisännöinti
 • Turvallisuusjohtaminen

Itä-Suomen TRL

 • Liikennevirasto 2018
 • Proxion toteutti kolmen tasoristeyksen varoituslaitoksen rakentamisen Itä-Suomessa Liikenneviraston rataverkolle

Oulaisten liikennepaikan jatkaminen, rakentamissuunnitelma ja maantie 7890 välillä Pohjolankatu-Matosaarentie, tiesuunnitelma

 • Liikennevirasto 2017- hanke käynnissä
 • Oulaisten liikennepaikka muodostaa liikenteellisen pullonkaulan. Tavoitteena on Oulaisten liikennepaikan jatkaminen 925 m hyötypituuden täyttäväksi liikennepaikaksi. Työ sisältää myös radan ylittävän tien tie- ja rakentamissuunnitelman laatimisen.
 • Hanke sisältää tie- ja ratainfran suunnittelua sekä turvalaite-, sähkörata- ja vahvavirtasuunnittelua.

Oulunlahden lp, rata- ja rakentamissuunnitelma

 • Liikennevirasto 2017- hanke käynnissä
 • Yleissuunnitelmassa Ylivieskan ja Oulun väliselle rataosuudelle, suunnitellun Oulun kolmioraiteen eteläpuolelle, laaditaan uudelle liikennepaikalle rata- ja rakentamissuunnitelma. Uusi liikennepaikka tulee helpottamaan junien kohtaamista ja myöhemmin rakennettavaa Oulun kolmioraiteen liikennöitävyyttä.
 • Hanke sisältää infra-, turvalaite-, sähkörata- ja vahvavirtasuunnittelua

Rantaradan parantaminen Jeppaksen alueella, ratasuunnitelma

 • Liikennevirasto 2017- hanke käynnissä
 • Hankkeen tavoitteena on laatia ratalain mukainen ratasuunnitelma Kirkkonummi-Turku rataosan kilometrivälin 38+400-40+440 parantamisesta sisältäen mm. pehmeikkökohteiden stabiliteetin parantamisen, kuivatusten uudelleen järjestämisen sekä tasoristeyksen poistamisen korvaavine liikenne- ja tiejärjestelyineen.
 • Hanke sisältää tie-, katu- ja ratainfran suunnittelua sekä turvalaite-, sähkörata- ja vahvavirtasuunnittelua

Vuosaaren satama

 • Port Of Helsinki 2017-2018
 • Selluterminaalin raiteiston rakentaminen
 • Useiden eri tasoristeysten varoituslaitosten rakentaminen
 • Koko sataman raideliikenteen toiminnallisuusselvitys, jota varten hankittiin raiteistoa käyttäviltä tahoilta kattava kooste liikennöintiin liittyvistä havainnoista. Havaintojen perusteella voitiin esittää parannusehdotuksia sekä käytössä oleviin järjestelmiin että nykyisiin toimintamalleihin.

RITA-hanke

 • Liikennevirasto 2016–2017
 • Hankealueeseen kuuluu 16 liikennepaikkaa. Rataosuuden pituus on n. 110 kilometriä ja se on koko matkalta kaksiraiteiden lukuun ottamatta kolmiraitesta Sääksjärvi-Tampere -väliä. Proxion vastaa osuudesta (Riihimäki)-(Vinnilä); OSA1.
 • Hankkeen tavoitteena on varmistaa pääradan häiriötön käyttö ja parantaa sen käytettävyyttä.
 • Hanke sisältää turvalaitesuunnittelun.

Kilpuan liikennepaikka ja km 723 kaarreoikaisu

 • Liikennevirasto 2016–2017
 • Kilpuan liikennepaikan pituus ja kaarreoikaisu ratakilometrillä 723 muodostivat liikenteellisiä pullonkauloja.
 • Hankkeen tavoitteet olivat Kilpuan liikennepaikan jatkaminen 925 m hyötypituuden täyttäväksi liikennepaikaksi kahdella raiteella ja kaarreoikaisulla nopeuden nostaminen 200 km/h perinteisellä kalustolla.
 • Hanke sisälsi infra-, turvalaite-, sähkörata- ja vahvavirtasuunnittelua

Rataverkon kunnossapidon ja ylläpitojärjestelmien kehittäminen

 • Liikennevirasto 2016-2018
 • ”Rataverkon kunnossapidon ja ylläpitojärjestelmien kehittäminen” on yksi Liikenneviraston digitalisaatiohankkeen osahankkeista. Hanke ajoittuu vuosille 2016–2018.
 • Hankkeen tavoitteena on rakentaa digitaalinen järjestelmä ja tehokkaat prosessit, joilla voidaan parantaa rataverkon turvallisuutta, liikenteen täsmällisyyttä ja kunnossapidon kustannustehokkuutta.
 • Proxionin asiantuntijat työskentelevät ketterän kehityksen menetelmin toteutettavassa hankkeessa ratarekisterin tuoteomistajana ja ratainfratietojen laadunvarmistajina. Proxion tarjoaa hankkeelle myös infra- ja rautateiden teknisten järjestelmien suunnittelun substanssiosaamista.
 • Proxion toimii hankkeessa Weladon alihankkijana
 • https://www.liikennevirasto.fi/hankkeet/digitalisaatiohanke/rataverkon-kunnossapidon-ja-yllapitojarjestelmien-kehittaminen

Tekninen valvomo

 • Liikennevirasto 2015-
 • Keräradan ja Vuosaarenradan kiinteistö- ja tunnelitekniset valvontatehtävät Liikkuvan kaluston valvontajärjestelmien seuranta ja informaation analysointi sekä jatkotoimenpiteiden käynnistäminen rautateillä

Turvallisuustodistukset ja -luvat

 • Proxion on toteuttanut kymmeniä turvallisuustodistuksen- tai luvan hakuprosesseja.
 • Turvallisuuslupa mahdollistaa toimimisen rataverkon haltijana, turvallisuustodistus puolestaan vaaditaan rautatieliikenteen harjoittajalta.
 • Asiakasyritykselle on
  • laadittu EU-arviointikriteerit täyttävä rautatietoimintojen turvallisuusjohtamisjärjestelmiä joko erillisenä tai integroituna toimintajärjestelmään
  • jalkautettu turvallisuusjohtamisjärjestelmän mukaiset menettelyt
  • haettu rautatielain edellyttämän turvallisuuslupa ja/tai -todistus.

Luumäki-Imatra tavara ratasuunnitelma

 • Liikennevirasto 2015–2017. Proxion Plan toimii WSP:n alikonsulttina.
 • Hankkeessa suunnitellaan Kaksoisraide välille Joutseno-Imatra. Yli 1100 m hyötypituudella olevat raiteen Joutsenoon, Muukkoon ja Törölään. Lauritsalaan suunnitellaan uusi sivuraide. Asetinlaitteet uusitaan ulkolaitteineen väliltä (Luumäki)-(Lappeenranta).
 • Hankkeen tavoitteena on parantaa teollisuuden kuljetusten kannalta tärkeän rataosan välityskykyä. Henkilöliikenteen osalta tavoitteena on parantaa palvelutasoa Itä-Suomen keskuksiin Lappeenrantaan, Imatralle ja Joensuuhun. Hankkeessa pyritään nostamaan nopeutta mahdollisimman paljon hankkeen puitteissa.
 • Hanke sisältää turvalaite-, sähkörata- ja vahvavirtasuunnittelua

HELRA – Helsingin ratapiha

 • HELRA – Helsingin ratapihan toiminnallisuuden parantamissuunnittelu
 • Liikennevirasto, 2014–2015
 • Hanke toteutettiin yhteistyössä Ramboll Finland Oy:n kanssa. Ratapihan toiminnallisuuden parantamissuunnittelu oli jatkoa vuosina 2012–2013 toteutetulle suunnitteluhankkeelle Helsingin ratapihan häiriöherkkyyden ja kapasiteetin parantamiseksi.
 • Proxion vastasi projektin hallinnosta, turvalaitesuunnittelusta, sähköratasuunnittelusta sekä vahvavirtasuunnittelusta.
 • Suunnittelussa hyödynsimme ainutlaatuista toiminnallisuuden visualisointijärjestelmää.

ERTMS – ETCS

 • Liikennevirasto, touko–syyskuu 2014
 • Selvitystyö kansallisten ETCS-parametriarvojen laatimiseksi yhteistyössä rautatieoperaattorin kanssa.
 • Proxion toteuttaa hankkeen yhteistyössä VR:n kanssa. Hankkeen tavoitteena on tuottaa liikennöintisäännöt ja laatia arvot kansallisista parametreista ja niiden käytöstä eri tilanteissa.
 • Työn tuloksia käytetään sekä Vectron-veturien suunnittelussa että seuraavissa ETCS:n käyttöönottoon ja jatkosuunnitteluun tähtäävissä hankkeissa.

Pisararata

 • Pisararadan turvalaitesuunnittelu, liikenteenohjauksensuunnittelu ja sähköratasuunnittelu
 • Liikennevirasto, 2013–2017
 • Proxion vastasi Pisararata-hankkeen turvalaitesuunnittelusta, liikenteenohjauksen suunnittelusta sekä sähköratasuunnittelusta.
 • Hankkeen tarkoituksena oli parantaa Helsingin alueen ratakapasiteettia ja vähentää Helsingin ratapihan häiriöherkkyyttä.
 • Proxion vastasi hankkeessa uuden turvalaitejärjestelmän ja sähköradan suunnittelemisesta Pisararadalle. Erityistä huomiota vaativat myös Pisararadan ja Helsingin ratapihan liitoskohdat. Suunnittelutyö edellytti liikenteen vaatimusten huomioon ottamista sekä eri teknisten järjestelmien toiminnallisuuden analysointia. Suunnittelijamme varmistivat, että tuleva järjestelmä on toiminnallisesti liikenteen vaatimusten mukainen.

Kokkola-Ylivieska -käyttöönottotarkastukset

 • Kokkola–Ylivieska oli osa Seinäjoki–Oulu -ratahanketta. Ratahankkeen tavoitteena oli junaliikenteen sujuvoittaminen ja raidekapasiteetin lisääminen.
 • Proxion vastasi hankkeessa, että uuden kaksoisraideosuuden uudet turvalaitteet oli turvallista ottaa käyttöön. Käyttöönottotarkastusorganisaation tehtävinä oli tarkastaa turvalaitesuunnitelmat, käyttöönotettava järjestelmä ja testata sen toiminta maastossa.
 • Onnistuneen käyttöönoton tarkastamisen jälkeen Proxion mahdollisti, että liikennöinti kaksoisraiteella on turvallista.

Rakennusurakka RU2 Riippa-Eskola

 • Destian alihankinta, 2012 –
 • RU2 on osa Kokkola–Ylivieska -kaksoisraideprojektia, ja kuuluu osaltaan Suomen suurimpaan Seinäjoki–Oulu -ratahankkeeseen.
 • Proxion on tehnyt hankkeeseen kaapelireittisuunnittelua, vahvavirta- ja valaistussuunnittelua, sekä tiesähköistyksen suunnittelua. Lisäksi olemme toimineet hankkeessa turvalaite- ja sähkörata-asiantuntijana.
 • Hankkeessa asiantuntijamme ovat auttaneet eri tekniikka-alojen joustavassa yhteensovittamisessa. Kustannustehokkaat suunnitelmat ja toiminnallisuuden tehostaminen ovat olleet avainasemassa.
 • Hanke parantaa elinkeinotoiminnan kannattavuutta ja on yhteiskunnallisesti merkittävä. Kaksoisraideosuus mahdollistaa junaliikenteen kehittämisen, lyhentää matka-aikoja, lisää turvallisuutta sekä vähentää liikenteen häiriöitä. Tasoristeyksien poistaminen parantaa sekä tie- että raideliikenteen turvallisuutta.

Metron hankesuunnittelu

 • Matinkylä–Espoonlahti Metron hankesuunnittelu, turvalaitteet ja sähkörata
 • Ramboll/Espoon kaupunki, 2011–2012
 • Hankesuunnittelu käynnistettiin Länsimetron jatkamiseksi Espoon Kivenlahteen.
 • Proxion vastasi hankkeessa metrolinjan ja varikkovaihtoehtojen toiminnallisuudesta, turvalaitevarustelusta ja ratasähköistyksen sekä sähkönsyötön suunnittelusta.
 • Suunnitteluprosessin myötä Proxion toi rautatiemaailmasta tuttua toiminnallisuustarkastelua myös metrovarikon toiminnan suunnitteluun.

Kehäradan turvalaitesuunnittelu

 • Liikennevirasto, 2010–2014
 • Kehärata muodostaa joukkoliikenteen tärkeän runkoyhteyden Vantaankosken asemalta lentoaseman kautta Tikkurilaan. Kaupunkirata otettiin käyttöön heinäkuussa 2015.
 • Proxion on vastannut hankkeen turvalaitteiden rakentamissuunnittelusta ja työnaikaisesta suunnittelusta.
 • Hankkeessa turvalaitesuunnittelu toteutettiin ensimmäistä kertaa Suomessa näin laajassa mittakaavassa tunneliin. Hankkeessa on yhteensovitettu eri tekniikka-aloja ja uusia teknisiä ratkaisuja enemmän kuin missään muualla aikaisemmin muun muassa maanalaisten asemien, uuden opastinjärjestelmän ja kiinto-ajojohtimen sekä tunnelin palo-ovien osalta. Eri tekniikka-alojen ja liikenteen tarpeiden yhteensovitus takaa tulevaisuudessa turvallisen ja sujuvan yhteyden liikuttaessa junalla lentoasemalle.

Liikenneviraston ohjeet

 • Liikenneviraston ohjeiden päivittäminen ja laatiminen
 • Liikennevirasto, 2009–työ käynnissä
 • Proxion on ollut mukana päivittämässä ja laatimassa useita Liikenneviraston ohjeita. mm. RATO 6, RATO 10, B18 ja FIR, nopeusmuutosohje, Rautatieturvallisuusmateriaalien päivittäminen, Turvallinen työskentely sähköistetyllä radalla -opas.
 • Proxionilta löytyy Suomen johtavaa asiantuntemusta sekä olemassa olevien ohjeiden päivitykseen että kokonaan uusien ohjeiden luomiseen erityisesti turvalaitesuunnittelussa ja JKV-suunnittelussa.

Iisalmen ja Siilinjärven liikennepaikat

 • Iisalmen ja Siilinjärven liikennepaikkojen turvalaitesuunnittelu ja käyttöönottotarkastukset
 • Liikennevirasto, 2009–2013
 • Hankkeen tarkoituksena on päivittää vanhaa turvalaitetekniikkaa asemilla liikenteen sujuvuuden parantamiseksi. Proxionin vastuulla oli turvalaitesuunnittelu sekä turvalaitteiden ja JKV-järjestelmien käyttöönottotarkastukset.
 • Hankkeen myötä yhtenäistettiin asemien liikenteenohjausta ja toimintatapoja.

Jännitekatkosuunnittelu

 • Liikennevirasto, 2009–2014
 • Sähköradan kunnossapitotyöt edellyttävät laitteiston osien kytkemistä pois jännitteestä. Jännitekatkosuunnittelun tehtävänä on varmistaa turvalliset ja mahdollisimman vähän liikennehaittaa aiheuttavat jännitekatkojen toteutukset.
 • Proxion vastaa jännitekatkojen suunnittelusta Liikenneviraston rataverkolla.
 • Jännitekatkosuunnittelu tehdään Proxionin kehittämällä KATKO-ohjelmistolla sähköradan käyttökeskuksille, jotka toteuttavat varsinaiset jännitekatkot.
 • Suunnittelijat ovat toimineet aktiivisessa yhteistyössä käyttökeskusten, liikenteenohjauksen ja tilaajan kanssa. Näin suunnittelutoimintaa on saatu kehitettyä mahdollisimman hyvin käyttökeskustoimintaa ja erityisesti jännitekatkojen toteuttamista palvelevaksi.

VISU – Visualisointi ja toiminallisuustarkastelut

 • 2008–kehitystyö jatkuu
 • Proxion huomasi turvalaitesuunnittelun kokemusten perustella tarpeen suunnittelujärjestelmälle, jolla voidaan mallintaa ja visualisoida tehtyjä suunnitelmia.
 • Suunnitelmien graafinen esitystapa takaa paitsi laadukkaat suunnitelmat se myös helpottaa suunnitelmien tarkastamista ja näin ollen vähentää virheiden mahdollisuutta. Suunnitelmien visualisoinnilla pystymme myös helpottamaan muita sidosryhmiä ymmärtämään suunnitelmien eri vaiheita sekä helpottamaan suunnitelmien yhteensovittamista ja toiminnallisuuden kokonaistarkastelua.