Elinkaarenhallinta

Käyttöönotto

Käyttöönotto on tärkeä osa onnistunutta infrahanketta, jonka onnistumisen edellytykset luodaan parhaimmillaan jo esiselvitysvaiheessa.

  • Käyttöönottopalvelut niin JKV- kuin ERTMS/ETCS-järjestelmille
  • Turvallisuusanalyysit ja hyväksyntäpalvelut uusille järjestelmille
  • Ymmärrys koko infrahankkeen elinkaaresta

Käyttöönottoja vuosien kokemuksella

Käyttöönoton aikana Proxionin asiantuntijat varmistavat, että tekniset järjestelmät toimivat suunnitellusti sekä täyttävät niille asetetut vaatimukset. Laajaan palvelutarjontaamme kuuluvat myös turvalaite- ja JKV-järjestelmien käyttöönottotarkastuspalvelut. Teemme käyttöönottotarkastuksia timanttisella ammattitaidolla niin pienissä kuin suurissakin hankkeissa.

Käyttöönotto on tärkeä osa onnistunutta infrahanketta, jonka onnistumisen edellytykset luodaan parhaimmillaan jo esiselvitysvaiheessa.  Proxionin vaatimustenhallinnan asiantuntijat varmistavat, että jo esiselvitys-ja suunnitteluvaiheessa asetetut vaatimukset myös toteutuvat käytössä, oli kyseessä energialaitos, kuten ydinvoimala tai rautatie- tai kaupunkiraideliikennehanke.

Käyttöönottopalvelumme tarjoavat osaamisensa jokaisen ratahankkeen käyttöönottovaiheisiin.

Miksi valita Proxion?

Proxion ja WSP ovat yhdistyneet

Meitä yhdistää halu haastaa nykytilanne, kasvaa ja vahvistaa osaamistamme. Yhdessä tuemme asiakkaitamme entistäkin paremmin tavoitteidensa saavuttamisessa ja asiantuntijamme saavat vahvan pohjan kehittyä ja kasvaa alan ammattilaisina.

Ketterä toimija

Olemme suomalainen, yksityisomisteinen yritys, jonka tavoitteena on olla alansa paras! Proxion haluaa tehdä oman osansa sen eteen, että teollisuuden kilpailukyky paranee ja ihmisten liikkuminen helpottuu.

Juuret raideliikenteen kehittämisessä

Haluamme ravistella ja muuttaa perinteistä, parhaillaan digitalisoituvaa raideliikennealaa. Olemme mukana kaikissa Suomen merkittävimmissä ratahankkeissa, kuten olemme olleet jo vuodesta 2005. Tarjoamme kaikkien eri tekniikka-alojen suunnittelua ja asiantuntijapalveluita elinkaaren kaikkiin vaiheisiin.

Ihmisläheistä ja kestävää asiantuntijuutta

Alusta asti Proxionin toimintaa on ohjannut ajatus vastuusta ja vapaudesta. Jokaisella yrityksen työntekijällä on yhtäläinen vapaus hoitaa omat vastuunsa parhaaksi katsomallaan tavalla.

Nopea ja helppo vuorovaikutus

Keskeinen vahvuutemme on nopea ja helppo vuorovaikutus, joka tarjoaa asiakkaillemme sujuvan ja tehokkaan yhteistyökokemuksen. Aikataulujen, monialaisten kokonaisuuksien ja useiden sidosryhmien tarpeiden huomiointi on helpompaa, kun projekteilla on käytössä lähes 200 asiantuntijan ammattitaito.

Pienemmät toimeksiannot nopealla aikataululla

Pyrimme aina ympäristön, yhteiskunnan ja ihmisen kannalta kestäviin ratkaisuihin. Meillä on käytössämme alan uusin osaaminen ja tuorein teknologia. Se takaa sen, että asiakas voi aina olla tyytyväinen projektin lopputulokseen.

Ratahankkeiden käyttöönottopalvelut

Laajaan palvelutarjontaamme kuuluvat myös turvalaite- ja JKV-järjestelmien käyttöönottotarkastuspalvelut. Teemme käyttöönottotarkastuksia timanttisella ammattitaidolla niin pienissä kuin suurissakin hankkeissa.

Käyttöönottotarkastuksissa vastaamme, että tarkasteltava järjestelmä on toteutettu alan määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Tehdyt suunnitelmat tarkastetaan ja järjestelmän toiminnallisuutta sekä turvallisuutta testataan. Käyttöönottotarkastuksessa arvioidaan, ovatko projektissa tehdyt ratkaisut lopputuloksen kannalta parhaita mahdollisia.

Käyttöönottotarkastaja hyväksyy, että järjestelmä voidaan ottaa käyttöön turvallisesti. Proxionin kehittämän ProVISU-ohjelman avulla järjestelmien testaus saadaan simuloitua realistisen tilanteen mukaisesti. Olemme olleet mukana myös Suomen ensimmäisen ERTMS-testiradan käyttöönotossa.

Ota yhteyttä

Kimmo Kolehmainen
Yksikönpäällikkö
kimmo.kolehmainen@proxion.fi
+358451458063

Tekniset turvallisuusanalyysit

Turvallisuusanalyysipalveluissamme toimimme asiakkaidemme tuotteiden ja järjestelmien teknisen riskienhallinnan asiantuntijoina​. Asiakkaalle tarjotaan parhaiten soveltuvat analyysit järjestelmän elinkaaren eri vaiheisiin. Tuotamme asiakkaalle turvallisuusmäärittelyä riskienarviointiin perustuen. Laadimme tarvittavat turvallisuusanalyysit, kuten FMEA, FTA, ETA ja HAZOP-analyysin asiakkaan tarpeiden pohjalta. Turvallisuusanalyysimme tähtäävät luotettavaan, käytettävään, ylläpidettävään ja ennen kaikkea turvalliseen tekniseen järjestelmään, jonka suorituskykyä ja toimintavarmuutta on mahdollista seurata läpi järjestelmän elinkaaren. Näin asiakas saa varmuuden siitä, että toimitettu tuote vastaa asiakkaan määrittämiä vaatimuksia ja laadittuja suunnitelmia myös käytössä. Suorituskykyä voidaan seurata turvallisuusanalyysin pohjalta muodostuneilla RAMS-arvoilla.

Ota yhteyttä

Toni Jukuri
Yksikön johtaja
toni.jukuri@proxion.fi
0408664792

Radan ja kaluston yhteentoimivuus

Kaluston ja sen käyttämän raiteen keskinäinen yhteentoimivuus on ensisijaisen tärkeää raideliikennejärjestelmän toimivuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi. Kaluston soveltuvuudesta sille tarkoitettuun käyttöön on voitava varmistua sekä jo ennen hankintaa ja liikenteen aloittamista että koko elinkaaren aikana kunnossapito ja tekniset muutostarpeet mukaan luettuina.

Tarvittavien hankinta- ja hyväksyttämisprosessien läpiviennissä ja käytönaikaisten ylläpitomenettelyjen laadinnassa raidekalustopalvelumme tarjoavat apua ja tukea, joka voidaan tarvittaessa ulottaa jopa uuden rautatieyrityksen perustamiseen ja siinä edellytettävien prosessien laadintaan.

Osaamisemme kattaa myös rataverkon haltijan automaattisen kalustovalvonnan tarjoamien tulosten tulkinnan ja arvioinnin.

Ota yhteyttä

Lauri Aarnio
Yksikön johtaja
lauri.aarnio@proxion.fi
0407042542

Lisätietoja

Kimmo Kolehmainen
Käyttöönotto- ja mittauspalvelut
Yksikönpäällikkö
kimmo.kolehmainen@proxion.fi
+358451458063
Toni Jukuri
Tekninen valvonta
Yksikön johtaja
toni.jukuri@proxion.fi
0408664792