Palvelut

Asiantuntija-ja suunnittelupalvelut

Suunnittelutyössä huomioimme kokonaisvaltaisesti asiakkaan toiveet ja hankkeeseen vaikuttavat yksityiskohdat projektin alusta loppuun.

  • Kaikki rautateiden tekniikka-alat
  • 20 vuoden kokemus monialaisista infrasuunnitelmista
  • Rakennetun ympäristön ja kriittisen infran asiantuntija

Tinkimätöntä suunnittelua

Suunnittelutyössä huomioimme kokonaisvaltaisesti asiakkaan toiveet ja hankkeeseen vaikuttavat yksityiskohdat projektin alusta loppuun.

Pyrimme aina ympäristön, yhteiskunnan ja ihmisen kannalta kestäviin ratkaisuihin. Meillä on käytössämme alan uusin osaaminen ja tuorein teknologia. Se takaa sen, että asiakas voi aina olla tyytyväinen projektin lopputulokseen.

Olemme Suomen suurin raideliikenteen suunnittelija. Suunnitteluosaamisemme kattaa kaikki eri raideliikenteen tekniikka-alat ja pystymme osallistumaan kaikkiin suunnittelun vaiheisiin niin julkisella, valtion rataverkolla kuin teollisuuden tukena yksityisraideinvestoinneissa.

Lisäksi tarjoamme osaamista muihin väylämuotoihin, rakennettuun ympäristöön ja kriittiseen infrastruktuuriin. Olipa kyseessä sitten raitiotiehanke, katuvalaistuksen suunnittelu tai muu teollisuuden ja julkinen investointi, suunnittelijoidemme asiantuntijuus on apunanne!

Asiantuntijuutta infran elinkaaren eri vaiheisiin

Esiselvitykset ja hankearvioinnit

Asiantuntijamme ovat apunasi esiselvitysten laadinnassa, kuten tarveselvityksissä ja hankearvioinnissa. Esiselvitysvaiheessa on tarkoitus arvioida infrahankkeen kannattavuutta, toteuttamiskelpoisuutta ja määritellä alustavat toteutusvaihtoehdot.

Suunnittelu

Suunnittelu on Proxionin toiminnan ytimessä. Olemme toimineet useissa merkittävissä infrahankkeissa pääsuunnittelijana. Infrahankkeiden suunnitteluosaamisemme kattaa kaikki raideliikenteen tekniikka-alat sekä useita rakennetun ympäristön osa-alueita.

Suunnittelun aikainen riskienhallinta varmistaa, että suunnitelma täyttää kriittisen infrastruktuurin vaatimat turvallisuusmääräykset ja mahdollisimman häiriöttömän operoinnin käyttö- ja ylläpitovaiheessa.

Rakentaminen

Rakentamisen aikainen työmaa- ja työvälisuunnittelu on yksi uusimmista palveluistamme. Lisäksi kauttamme on mahdollista tilata ammattitaitoiset turvamiehet ja ratatyövastaavat työmaalle. Mikäli rakennetaan uusia teknologioita, joita Suomessa ei vielä ole hyväksytty, voi teknisen valvonnan palvelumme tarjota turvallisuusanalyysit, jonka lisäksi voimme toimia itsenäisenä arviointilaitoksena (ISA) ratahankkeilla.

Turvallisuuspalvelumme tarjoavat lisäksi räätälöidyt työmaaperehdytykset modernilla verkkokoulutusalustalla jokaiselle työmaalle.

Käyttöönotto

Käyttöönotto on tärkeä osa onnistunutta infrahanketta, jonka onnistumisen edellytykset luodaan parhaimmillaan jo esiselvitysvaiheessa.  Proxionin vaatimustenhallinnan asiantuntijat varmistavat, että jo esiselvitys-ja suunnitteluvaiheessa asetetut vaatimukset myös toteutuvat käytössä, oli kyseessä energialaitos, kuten ydinvoimala tai rautatie- tai kaupunkiraideliikennehanke.

Käyttöönottopalvelumme tarjoavat osaamisensa jokaisen ratahankkeen käyttöönottovaiheisiin.

Käyttö ja ylläpito

Infrahankkeiden käyttöikä lasketaan vähintään vuosikymmenissä, usein jopa sadoissa vuosissa. Pitkäikäinen, turvallinen ja toimiva infra on mahdollista vain suunnitelmallisella kunnossapidolla ja jatkuvalla ylläpidolla.

Proxionin kunnossapidon asiantuntijapalvelut tarjoavat sekä käytönaikaiseen kunnossa- ja ylläpitoon sekä näiden suunnitteluun asiantuntemuksensa sekä yksityisraiteille että julkiselle rataverkolle.

Kalustopalvelumme pitävät huolen, että operoiva kalusto on yhteensopiva infran teknisten järjestelmien kanssa ja ProX-Rail -tilannekuvasovelluksemme sovittaa turvallisen kunnossapidon ahtaisiin yhdessä sujuvan operoinnin kanssa ahtaisiin teollisuusympäristöihin.

Kysy lisää

Mikko Saarinen
Proxion Plan Oy
Toimitusjohtaja
mikko.saarinen@proxion.fi
0405870499
Lauri Aarnio
Rautatieteknologiat
Yksikön johtaja
lauri.aarnio@proxion.fi
0407042542
Janne Nyyssönen
Sähkö ja telematiikka
Yksikön johtaja
janne.nyyssonen@proxion.fi
0401895372
Juha Jalonen
Infrasuunnittelu
Yksikön johtaja
juha.jalonen@proxion.fi
0503415527
Katriina Viljanen
Liikenne ja ympäristö
Yksikön johtaja
katriina.viljanen@proxion.fi
0408620959

Proxionille hakeutuvan ihmisen ei tarvitse olla raidealan asiantuntija. Hän voi kasvaa täällä sellaiseksi.

Mikko Saarinen, suunnittelun liiketoimintajohtaja