Tinkimätöntä asiantuntijapalvelua

Rakennettu ympäristö

Pyrimme aina ympäristön, yhteiskunnan ja ihmisen kannalta kestäviin ratkaisuihin. Meillä on käytössämme alan uusin osaaminen ja tuorein teknologia.

  • 20 vuoden kokemus infran suunnittelusta
  • Turvallisuus- ja varautumissuunnittelun asiantuntija
  • Kokemus monialaista projekteista

Tinkimätöntä asiantuntijapalvelua

Suunnittelutyössä huomioimme kokonaisvaltaisesti asiakkaan toiveet ja hankkeeseen vaikuttavat yksityiskohdat projektin alusta loppuun.

Pyrimme aina ympäristön, yhteiskunnan ja ihmisen kannalta kestäviin ratkaisuihin. Meillä on käytössämme alan uusin osaaminen ja tuorein teknologia. Nämä takaavat sen, että asiakas voi aina olla tyytyväinen projektin lopputulokseen.

Suunnittelu- ja asiantuntijatoimialalla työskentelee noin 100 alan parasta asiantuntijaa. Erityisosaamisemme on infran suunnittelutoimeksiannoissa, erityisesti raideliikenteen eri muotojen osalta. Palvelemme kuitenkin vahvalla asiantuntijuudella kaikkia väylämuotoja sekä rakennettua ympäristöä varmistaaksemme osaltamme toimivan yhteiskunnan.

Miksi valita Proxion?

Proxion ja WSP ovat yhdistyneet

Meitä yhdistää halu haastaa nykytilanne, kasvaa ja vahvistaa osaamistamme. Yhdessä tuemme asiakkaitamme entistäkin paremmin tavoitteidensa saavuttamisessa ja asiantuntijamme saavat vahvan pohjan kehittyä ja kasvaa alan ammattilaisina.

Ketterä toimija

Olemme suomalainen, yksityisomisteinen yritys, jonka tavoitteena on olla alansa paras! Proxion haluaa tehdä oman osansa sen eteen, että teollisuuden kilpailukyky paranee ja ihmisten liikkuminen helpottuu.

Juuret raideliikenteen kehittämisessä

Haluamme ravistella ja muuttaa perinteistä, parhaillaan digitalisoituvaa raideliikennealaa. Olemme mukana kaikissa Suomen merkittävimmissä ratahankkeissa, kuten olemme olleet jo vuodesta 2005. Tarjoamme kaikkien eri tekniikka-alojen suunnittelua ja asiantuntijapalveluita elinkaaren kaikkiin vaiheisiin.

Ihmisläheistä ja kestävää asiantuntijuutta

Alusta asti Proxionin toimintaa on ohjannut ajatus vastuusta ja vapaudesta. Jokaisella yrityksen työntekijällä on yhtäläinen vapaus hoitaa omat vastuunsa parhaaksi katsomallaan tavalla.

Nopea ja helppo vuorovaikutus

Keskeinen vahvuutemme on nopea ja helppo vuorovaikutus, joka tarjoaa asiakkaillemme sujuvan ja tehokkaan yhteistyökokemuksen. Aikataulujen, monialaisten kokonaisuuksien ja useiden sidosryhmien tarpeiden huomiointi on helpompaa, kun projekteilla on käytössä lähes 200 asiantuntijan ammattitaito.

Pienemmät toimeksiannot nopealla aikataululla

Pyrimme aina ympäristön, yhteiskunnan ja ihmisen kannalta kestäviin ratkaisuihin. Meillä on käytössämme alan uusin osaaminen ja tuorein teknologia. Se takaa sen, että asiakas voi aina olla tyytyväinen projektin lopputulokseen.

Liikennesuunnittelu

Liikennesuunnittelumme on visionääristä ja innovatiivista. Me luomme tulevaisuuden liikkumisen ratkaisuja, jotka vastaavat yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin. Meillä on vahva asiantuntemus ja luotettavat perusteet suunnitteluratkaisujemme takana. Toimimme erinomaisessa yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.

Liikennesuunnittelumme on strategista ja vaikuttavaa. Määrittelemme liikenteen palvelutason tavoitteet ja infrastruktuurin vaatimukset jo suunnittelun alkuvaiheessa. Varmistamme myös suunniteltujen ratkaisujen toteutettavuuden yhdessä tekniikka-alojen kanssa.
Asemanseudut ovat liikkumisen solmukohtia, jotka yhdistävät rautatieliikenteen ja muut liikkumismuodot. Siksi me panostamme erityisesti asemanseutujen ratkaisujen suunnitteluun, jotta voimme luoda sujuvan ja turvallisen liikkumisympäristön ja huomioida eri liikennemuotojen tarpeet.

Juuri nyt elämme raitioteiden kulta-aikaa, ja uusia raitioteitä avataan kasvavaa tahtia. Siksi liikennesuunnittelumme on mukana eturivissä raitioteiden suunnittelussa kehittämässä suomalaisia kaupunkeja entistä sujuvammiksi ja viihtyisämmiksi.
Osana liikennesuunnitteluamme toimii myös simulointi ja aikataulut -ryhmä, jonka osaamisesta mm. kapasiteettiin ja hankkeiden kannattavuuteen kerromme lisää ko. yksikön kohdalla.

Ota yhteyttä

Eero Kauppinen
Yksikönpäällikkö
eero.kauppinen@proxion.fi
+358505125204

Liikennejärjestelmäsuunnittelu

Oletko miettinyt, miten alueellasi liikutaan tulevaisuudessa? Me olemme. Liikennejärjestelmäsuunnittelumme tarkastelee ihmisten liikkumistarpeita tulevaisuuden toimintaympäristössä ja pyrkii löytämään niihin parhaiten vastaavat toimintamallit ja toimenpiteet. Suunniteltujen ratkaisujen vaikutusten arviointi on toimintamme keskiössä.

Asiantuntijoillamme on vankka kokemus liikennejärjestelmän kehittämisestä. Laadimme liikennejärjestelmäsuunnitelmia ja teemme strategisen tason vaikutusten arviointia. Edistämme suunnitteluratkaisuillamme liikenteen kestävää kehitystä, oli sitten kulkumuotona omat jalat, lentokone tai mitä vain siltä väliltä.

Meillä on myös vahva osaaminen liikenteen ilmastovaikutusten analysoinnissa ja vähentämisessä, sekä toimenpiteiden vaikutusten arvioinnissa. Autamme teitä tavoitteidenne saavuttamisessa ja haittavaikutusten vähentämisessä. Tarjoamme selkeän ja tehokkaan toimenpideohjelman, jolla varmistetaan tavoitteiden saavuttaminen aikataulussaan. Autamme myös suunnitelmien etenemisen ja liikennejärjestelmän tilan seurannassa.

Ota yhteyttä

Eero Kauppinen
Yksikönpäällikkö
eero.kauppinen@proxion.fi
+358505125204

Ympäristösuunnittelu

Proxion on ympäristövastuullinen yritys, joka suunnittelee kestävää infraa kaikille. Meillä on pitkä kokemus ja osaaminen ympäristösuunnittelusta, joka huomioi luonnon monimuotoisuuden, ilmastonmuutoksen ja kaikkien käyttäjien tarpeet.

Esi- ja yleissuunnitelmavaiheista rata- ja rakentamissuunnitelmia kohti mentäessä ympäristöasiat tarkentuvat askel askeleelta. Yleispiirteisemmässä suunnittelussa tärkeintä on tunnistaa merkittävät luontoarvot, ohjata suunnittelua huomioimaan ympäristö paremmin sekä tarkastella alustavasti ratkaisujen vaikutuksia ympäristöön. Yksityiskohtaisemmissa suunnitelmavaiheissa vaikutusten huomioimisen merkitys kasvaa. Tehtävänämme on kartoittaa suunnitelmien ympäristöriskit, -kohteet ja -arvot niin huolellisesti, että käyttäjille infra on ympäristöystävällinen, esteetön ja toimiva miljöö, jossa arki on sujuvaa ja helppoa vuodenajasta ja käyttäjän henkilökohtaisista rajoitteista riippumatta.

Meillä on myös edistyksellinen osaaminen päästölaskennasta ja sen kehittämisestä. Pystymme laskemaan suunniteltujen rakenteiden päästöt ja vertailemaan eri vaihtoehtoja päästöjen vähentämiseksi. Näin voimme auttaa sekä asiakkaitamme että maatamme saavuttamaan ympäristötavoitteensa.
Maisemasuunnittelu pitää huolen siitä, että lopputulos on visuaalisesti kestävää, maisemaan istuva, kestää aikaa ja vastaa osaltaan jokaista suunnittelukriteeriä. Vaatimuksia tulee paljon erilaisten kansallisten ja kansainvälisten kriteereiden kautta sekä käyttäjälähtöisyyden takia. Näiden nitominen saumattomaksi kokonaisuudeksi on miltei oma taiteenlajinsa, joka Proxionilla hallitaan.

Ota yhteyttä

Jouni Mikkonen
Yksikönpäällikkö
jouni.mikkonen@proxion.fi
0442101261

Raitiotiesuunnittelu

Raitiotiesuunnittelun rautainen tiimimme on valmiina vastaamaan liikenteen sähköistymisen haasteeseen ja kehittämään kaupunkien joukkoliikennettä sekä liikennejärjestelmiä.

Oli kyseessä sitten raitiotieselvitys, liikenteellinen- tai aluevaraustarkastelu, kunnossapitonäkökulma tai raitiotien suunnittelu yleissuunnitelmasta toteutussuunnitelmaan, vastaamme tarpeeseenne. Tähtäämme kanssanne kohti kehittyvää ja kestävää joukkoliikennettä sekä ihmisten päivittäisten liikkumistarpeiden turvallisia, sujuvia ja hiilineutraaleja matkaketjuja.

Osaamisemme kattaa niin liikenteen simuloinnit, katu-, katumiljöö-, valaistus- ja kunnallisteknisen suunnittelun, raitiotien ratasuunnittelun, geosuunnittelun kuin ratasähkö- ja turvalaitesuunnittelunkin. Lisäksi alaamme ovat tietoliikenne, kamerajärjestelmät ja muu telematiikka.

Ota yhteyttä

Mika Kaukoranta
Yksikönpäällikkö
mika.kaukoranta@proxion.fi
0408414421

Tie-, katu- ja alue (TKA)-suunnittelu

Tie-, katu- sekä aluesuunnittelussa suunnittelemme liikenneväyläinfraa palvelemaan liikkujia. Turvalliset ja sujuvat väylät mahdollistavat päivittäisen liikkumisemme, tapahtuupa se sitten jalan, polkupyörällä, autolla tai joukkoliikennevälineellä, kuten linja-autolla tai ratikalla. Väylät ovat myös tavara- ja jakelukuljetuksien edellytys ja tärkeä osa talouselämää.

Kaupungeissa ja kunnissa lisäksi kunnallistekniikka kuuluu olennaisena osana katuihin ja toimivaan infraan sekä jokapäiväiseen arkeemme toimivana vesihuoltona. Aluesuunnittelussa vastaamme myös niin puistojen ja leikkipaikkojen kuin aina isojen teollisten tai kaupan alueiden suunnittelun tarpeisiin.

Maantiet puolestaan yhdistävät mm. kaupunkimme, meidät ihmiset ja palvelut toisiimme sekä mahdollisuuteen liikkua vapaasti. Maanteiden yleis-, tie- ja rakennussuunnitelmat ovat myös osa kehittyvän ja kasvavan tiimimme palveluita.

Ota yhteyttä

Mika Kaukoranta
Yksikönpäällikkö
mika.kaukoranta@proxion.fi
0408414421

Metro- ja Kaupunkiraideliikenteen turvajärjestelmien suunnittelu

Kaupunkiympäristön raideliikenne on kestävä ja tehokas liikkumismuoto tiiviisti rakennetussa ympäristössä. Kaupunkiympäristö on haastava monien eri kulkumuotojen ja väylien tiiviyden vuoksi. Olemme olleet mukana useissa merkittävissä kaupunkiraideliikenteen hankkeissa.

Raitioteillä liikkuminen vaatii jatkuvaa ympäristön huomioimista ja reagointia kuljettajalta. Laadukkaalla suunnittelulla varmistetaan kuljettajalle parhaat mahdolliset työkalut ja häiriötön liikenne.

Metroliikenteen suunnittelussa tulee huomioida korkeat nopeudet ja tiheät vuorovälit. Metrossa on käytössä monia alkuperäisiä eli yli 40 vuotta vanhoja järjestelmiä, joiden elinkaari on päättymässä. Erityisesti nykyiseen liikenteenohjausjärjestelmään täytyy tehdä uudistuksia, jotta metron luotettava ja turvallinen liikennöinti voidaan varmistaa myös tulevaisuudessa.

Junakulunvalvontajärjestelmän uusiminen mahdollistaa metron matkustajamäärän kasvun, kun vuoroja voidaan ajaa tiheämmin kuin nykyisin on mahdollista. Vuorovälin tihentäminen ja muut kapasiteetin kasvattamisen keinot ovat tärkeitä, sillä liikenne-ennusteiden mukaan metron käyttäjämäärä tulee kasvamaan. Nykyinen kapasiteetti ei enää tällöin riitä.

Ota yhteyttä

Heidi Sunnari
Yksikönpäällikkö
heidi.sunnari@proxion.fi
0401895350

Sähkösuunnittelu

Suunnittelemme erilaisia valaistus- ja sähköjärjestelmiä, joissa lähtökohtana on älyohjaus, käytettävyys ja energiatehokkuus.

Teemme myös valaistusmittauksia ja erilaisia sähköverkkojen selvityksiä ja kuntoarvioita. Meiltä onnistuu myös erilaisten virransyöttölaitteiden, akustojen ja UPS-verkkojen suunnittelu.

Kaikki sähkösuunnittelun palvelumme tekevät tiivistä yhteistyötä eri osastojen välillä. Asiakas saa aina käyttöönsä parhaan mahdollisen kokonaisratkaisun huomioiden suunnittelukohteen tarpeet ja erityispiirteet.

Informaatio- ja valvontateknologiasuunnittelu

Tarjontaamme kuuluvat erilaiset matkustajainfojärjestelmien suunnittelukokonaisuudet sekä telematiikan, tietoliikenteen ja turvatekniikan osaaminen. Kameravalvonta ja erilaiset turvateknologiat vaativat kokonaisvaltaista suunnittelua, jossa otetaan huomioon niin kohteeseen kohdistuvat uhat ja riskit kuin myös käytettävyys ja käyttäjäystävällisyys. Ratkaisut kannattaa suunnitella kokonaisuutena, jolloin lopputulos palvelee asiakasta erinomaisen käytettävyyden sekä suojaustason myötä.

Turvateknologioissa vahvinta osaamistamme ovat rautatiemaailman kamerajärjestelmät, peruutuskamerajärjestelmät, tietoliikenne- ja kaapelireittisuunnittelu sekä erilaiset kulunvalvonta-, lukitus-, paloilmaisin/varoitus- ja murtoilmaisinjärjestelmät. Lisäksi pystymme yhdessä sähkösuunnittelun ja digipalveluiden kautta luomaan aivan uudella tavalla innovatiivisia ratkaisuja.

Matkustajainfon osalta suunnitteluosaamisemme kattaa staattisten opasteiden, muuttuvien opasteiden, kuulutusjärjestelmien, induktiosilmukoiden, aikataulukaappien ja esteettömien opasteiden suunnittelun rautatieasemille, matkakeskuksiin, bussiterminaaleihin sekä muuhun joukkoliikenteeseen. Perinteisen sijoitussuunnittelun lisäksi suunnitteluosaamisemme kattaa tarvittavien laitevaatimusten tietoliikenne- ja sähkösuunnitelmien laadinnan aina kaupallisten ja teknisten hankinta-asiakirjojen laadintaan saakka.

Ota yhteyttä

Juha Lappeteläinen
Yksikönpäällikkö
juha.lappetelainen@proxion.fi
0405556981

Silta- ja taitorakennesuunnittelu

Silta- ja taitorakenneyksikkömme suunnittelee turvalliset, kestävät, esteettiset ja kustannustehokkaat sillat ja muut taitorakenteet väylille ja liikenteen solmukohtiin. Siltojen ja taitorakenteiden rakentaminen tapahtuu usein valmiiksi liikennöidyssä ympäristössä ja jo suunnittelulla on suuri merkitys siihen, kuinka häiriöttömästi liikennöinti väylillä käy myös rakennustöiden ajan. Asiantuntijamme vahvistavat WSP:n suunnittelu- ja konsultointiosaamista yritysten yhdistyttyä.

Kaupungistumisen myötä siltojen ja taitorakenteiden sijoittelulla, toiminnallisuudella ja estetiikalla on yhä suurempi merkitys. Lisäksi resurssien käytön optimointiin on kiinnitettävä yhä enemmän huomiota, mihin rakenteiden suunnittelussa voidaan vaikuttaa. Sillat ja taitorakenteet suunnitellaan yleensä hyvin pitkäaikaiseen käyttöön, jolloin ratkaisujen on oltava kestäviä ja laadukkaita.

Palveluvalikoimaamme kuuluvat siltojen lisäksi tukimuurit, paalulaatat, meluseinät ja muut väylä- ja kaupunkiympäristön rakenteet, kuten portaikot. Suunnittelemme rakenteita kaikille väylille rautateistä yksityisteihin. Teemme suunnittelua kaikissa vaiheissa esi- ja yleissuunnittelusta hallinnolliseen tie- ja ratasuunnitteluvaiheeseen ja aina lopulliseen rakentamissuunnitteluun asti.

Ota yhteyttä

Petteri Pakkanen
Yksikönpäällikkö
petteri.pakkanen@proxion.fi
+358 (0)40 865 6248

Pelastussuunnittelu

Safety-turvallisuustoiminnan tavoitteena on suojata yksilöitä, organisaatioita, ympäristöä ja omaisuutta onnettomuuksilta ja muilta tunnistetuilta haittatekijöiltä. Turvallisuustoiminnan tavoitteet vaihtelevat organisaatiosta ja sen toimialasta riippuen. Safety-turvallisuustoiminnassa keskitytään niihin riskeihin, jotka esiintyvät työntekijöiden päivittäisessä toiminnassa. Turvallisuustoiminnan viitekehyksinä toimivat lainsäädäntö, määräykset, ohjeet, standardit ja organisaatioiden itse määrittämät tavoitteet.

Onnettomuudet ja vaaratilanteet voivat aiheuttaa esimerkiksi henkilövahinkoja tai merkittäviä kustannuksia organisaatiolle. Riskien toteutuminen voi pahimmillaan olla jopa uhka toiminnan jatkumiselle. On tärkeää, että organisaatio kykenee tunnistamaan ja korjaamaan turvallisuuspuutteet suunnitelmallisesti. Yhtä tärkeää on varautua onnettomuus- ja vaaratilanteisiin siten, että organisaation toiminta on mahdollisimman tehokasta. Näin voidaan minimoida tilanteesta aiheutuvat vahingot.

Turvallisuustoiminnan tavoitteena on virheistä oppiminen ja jatkuvan parantamisen periaate. Meillä on asiantuntemusta kokonaisturvallisuuskulttuurin luomisesta ja HOF-tekijöistä (Human and Organizational factors, inhimilliset ja organisatoriset tekijät). Olemme mielellämme organisaationne kumppanina kehittämässä kokonaisturvallisuuttanne.

Ota yhteyttä

Joni Kontio
Yksikönpäällikkö
joni.kontio@proxion.fi
0401847562

Valmiussuunnittelu

Proxionin yksi palvelutavoite on parantaa kriittisen infrastruktuurin ja huoltovarmuuskriittisten toimijoiden turvallisuutta ja vähentää siihen liittyviä riskitekijöitä. Kokonaisvaltaisimmin varautumiseen liittyviä toimenpiteitä on tehty erityisesti kuntasektorin kanssa, ja siellä pienten ja keskisuurten kuntien kanssa. Kuntia on tuettu varautumisessa ja valmiussuunnittelussa projektipäällikkö- ja asiantuntijapalvelulla ja -tuella kunkin kunnan ja/tai kaupungin yksilöityjen tarpeitten mukaisesti.

Peruspakettina olemme tarjonneet kuntasektorille projektipäällikkö- ja asiantuntijapalvelua, joka kattaa kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan laatimisen, häiriötilannejohtamisen ja -viestinnän valmiussuunnitelman sekä eri toimialojen valmiussuunnitelmien suunnitelmarungot ja laatimisen tuen.

Poikkeusolojen osalta suunnittelussa huomioidaan tarvittavilta osin valmiuslaista kunnille tulevat lisätehtävät. Suunnittelun osana laaditaan myös henkilöstö-, ajoneuvo- ja työkonevaraukset, ellei näitä ole jo aiemmin tehty. Lisäksi olemme tarjonneet asiantuntijatukea väestönsiirtojen suunnitteluun liittyen.

Ota yhteyttä

Jaakko Ritola
Vanhempi neuvonantaja
jaakko.ritola@proxion.fi
+358 45 184 7875

Lisätietoja

Juha Jalonen
Infrasuunnittelu
Yksikön johtaja
juha.jalonen@proxion.fi
0503415527
Elina Malassu
Ratasuunnittelu
Yksikönpäällikkö
elina.malassu@proxion.fi
+358405716501
Petteri Pakkanen
Silta- ja taitorakenneyksikkö
Yksikönpäällikkö
petteri.pakkanen@proxion.fi
+358 (0)40 865 6248
Mika Kaukoranta
Raitiotie- ja TKA-suunnittelu
Yksikönpäällikkö
mika.kaukoranta@proxion.fi
0408414421
Joni Kontio
Turvallisuus ja riskienhallinta
Yksikönpäällikkö
joni.kontio@proxion.fi
0401847562
Jaakko Ritola
Varautuminen
Vanhempi neuvonantaja
jaakko.ritola@proxion.fi
+358 45 184 7875
Eero Kauppinen
Liikennesuunnittelu
Yksikönpäällikkö
eero.kauppinen@proxion.fi
+358505125204
Heidi Sunnari

Yksikönpäällikkö
heidi.sunnari@proxion.fi
0401895350
Katriina Viljanen
Liikenne ja ympäristö
Yksikön johtaja
katriina.viljanen@proxion.fi
0408620959