Itsenäinen

Arviointilaitos

Proxion Pro Oy:n Arviointilaitos (ISA/AsBo) on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima tarkastuslaitos I054, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17020.

  • FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima tarkastuslaitos
  • Riippumatonta riskienhallinnan arviointia
  • EN- ja YTM-asetusten vahva tuntemus

Raideliikenteen tulevaisuuden varmistaja

Teknisen valvonnan tehtävänä on varmistaa uusien teknologioiden ja järjestelmien turvallinen ja hyväksytty käyttöönotto.

Merkittävien muutosten riskienhallinta rautatiejärjestelmässä on arvioitava riippumattomasti. Tämä varmistetaan käyttämällä riippumatonta turvallisuuden arviointilaitosta (ISA/AsBo). Proxion Pro Oy:n Arviointilaitos (ISA/AsBo) on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima tarkastuslaitos I054, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17020.

Arviointilaitoksella teemme riippumatonta riskienhallinnan arviointia rautateiden EN-standardeihin ja YTM-asetukseen (EU) 402/2013 nähden. Asiakkaamme intressi on noudattaa Traficomin määräyksiä ja raideliikennelakia, joka liittyy hankkeiden käyttöönottolupiin. Kun Väylävirasto ilmoittaa uudesta hankkeesta Traficomille, Traficom määrää rakentamisen aikaisessa käyttöluvassaan noudattamaan EU-direktiiviä ”YTM-asetus”. Tämä koskee kaikkia merkittäviksi arvioituja hankkeita.

Tilaaja saa lopputuotteena turvallisuuden arviointikertomuksen, joka summaa, miten hanke on todellisuudessa tehnyt riskienhallintaa. Päätelmät perustuvat hankkeen toimittamaan näyttöön.

Miksi valita Proxion?

Proxion ja WSP ovat yhdistyneet

Meitä yhdistää halu haastaa nykytilanne, kasvaa ja vahvistaa osaamistamme. Yhdessä tuemme asiakkaitamme entistäkin paremmin tavoitteidensa saavuttamisessa ja asiantuntijamme saavat vahvan pohjan kehittyä ja kasvaa alan ammattilaisina.

Ketterä toimija

Olemme suomalainen, yksityisomisteinen yritys, jonka tavoitteena on olla alansa paras! Proxion haluaa tehdä oman osansa sen eteen, että teollisuuden kilpailukyky paranee ja ihmisten liikkuminen helpottuu.

Juuret raideliikenteen kehittämisessä

Haluamme ravistella ja muuttaa perinteistä, parhaillaan digitalisoituvaa raideliikennealaa. Olemme mukana kaikissa Suomen merkittävimmissä ratahankkeissa, kuten olemme olleet jo vuodesta 2005. Tarjoamme kaikkien eri tekniikka-alojen suunnittelua ja asiantuntijapalveluita elinkaaren kaikkiin vaiheisiin.

Ihmisläheistä ja kestävää asiantuntijuutta

Alusta asti Proxionin toimintaa on ohjannut ajatus vastuusta ja vapaudesta. Jokaisella yrityksen työntekijällä on yhtäläinen vapaus hoitaa omat vastuunsa parhaaksi katsomallaan tavalla.

Nopea ja helppo vuorovaikutus

Keskeinen vahvuutemme on nopea ja helppo vuorovaikutus, joka tarjoaa asiakkaillemme sujuvan ja tehokkaan yhteistyökokemuksen. Aikataulujen, monialaisten kokonaisuuksien ja useiden sidosryhmien tarpeiden huomiointi on helpompaa, kun projekteilla on käytössä lähes 200 asiantuntijan ammattitaito.

Pienemmät toimeksiannot nopealla aikataululla

Pyrimme aina ympäristön, yhteiskunnan ja ihmisen kannalta kestäviin ratkaisuihin. Meillä on käytössämme alan uusin osaaminen ja tuorein teknologia. Se takaa sen, että asiakas voi aina olla tyytyväinen projektin lopputulokseen.

Lisätietoja

Toni Jukuri
Tekninen valvonta
Yksikön johtaja
toni.jukuri@proxion.fi
0408664792