Palvelut

Proxion - Kriittisen infrastruktuurin asiantuntijatalo

Proxion on kriittisen infrastruktuurin asiantuntijatalo, jonka juuret ovat syvällä raideliikenteen kehittämisessä. Tarjoamme asiantuntijuuttamme asiakkaidemme käyttöön esiselvityksistä suunnitteluun, toteutukseen, operointiin, kunnossapitoon ja omaisuuden elinkaarenhallintaan.

Kahden vuosikymmenen kokemuksemme jakaminen ja osallistuminen uusiin, innovatiivisiin hankkeisiin on meille sydämenasia. Asiantuntijamme ovat alan parhaita – ammattitaitoisia, sitoutuneita ja kunnianhimoisia, työskennellen ennakkoluulottomassa ja pelottomassa kulttuurissa.

Suunnittelupalvelut

Proxionin suunnittelupalvelut kattavat rautateiden ja rakennetun ympäristön suunnittelun. Tarjoamme ratasuunnittelua, geosuunnittelua, ERTMS- ja turvalaitesuunnittelua, sähköratasuunnittelua, matkustajainformaation ja telematiikan suunnittelua, liikennesuunnittelua, ympäristösuunnittelua sekä silta- ja taitorakennesuunnittelua. Esimerkkeinä osaamisestamme mainittakoon Digirata-projekti, Pieksämäen älyliikennehanke, Turku-Tampere -lähijunaselvitys sekä Liettuan rautateiden turvalaiteuudistuksen konsultointi.

Turvallisuus

Asiantuntijapalvelumme auttavat kriittisen infrastruktuurin parissa työskenteleviä asiakkaita huoltovarmuuden varmistamisessa, keskittyen turvallisuuteen, riskienhallintaan, koulutukseen ja elinkaarenhallintaan.  Tarjoamme räätälöidyt ja tehokkaat ratkaisut, jotka auttavat organisaatiosi pysymään turvattuna kaikissa tilainteissa. Kattavien palveluidemme ja asiantuntijoidemme avulla voit varmistaa, että organisaatiosi on valmistautunut kohtaamaan kaikki haasteet.

Koulutus

Tarjoamme monipuolisesti koulutuksia ammattitaidon kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Räätälöimme näitä palveluita ja sovellamme eri toteutusmenetelmiä asiakkaidemme tarpeiden mukaisesti.

Proxion Rataopisto kouluttaa Väyläviraston edellyttämiä radanpidon turvallisuuskoulutuksia sekä muita kaupunkiraideliikenteen peruskoulutuksia taatulla Proxion laadulla. Koulutuksia toteutetaan etä- ja lähitoteutuksina asiakkaan tarpeet huomioiden.

Elinkaarenhallinta

Elinkaarenhallinta on keskeinen osa Proxionin palvelutarjontaa. Tarjoamme kattavia palveluita, jotka tukevat kriittisen infrastruktuurin, erityisesti rautatie-, metro- ja kaupunkiraitiotieinfran, elinkaaren kaikissa vaiheissa. Meidän tehtävämme on varmistaa, että infrastruktuurin elinkaari toteutuu suunnitellusti, tehokkaasti ja turvallisesti.

Arviointilaitos

Merkittävien muutosten riskienhallinta rautatiejärjestelmässä on arvioitava riippumattomasti. Tämä varmistetaan käyttämällä riippumatonta turvallisuuden arviointilaitosta (ISA/AsBo). Proxion Pro Oy:n Arviointilaitos (ISA/AsBo) on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima tarkastuslaitos I054, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17020.

Asiakkaitamme