Avoinna 8.00 – 16.00 | Hallinto ja laskutus 0207 495 400 | Koulutustiedustelut 0207 495 401info@proxion.fi

 

Meille töihin

Kun tiimi on vahva, mahdollisuudet ovat rajattomat

Jokaisella proxionilaisella on oma erikoistaitonsa – yksilöllinen vahvuus, jota kehittämällä voi nousta oman erikoisosaamisalueensa huipuksi. Taitomme yhdistämällä meidän on mahdollista saavuttaa mitä tahansa.

Liiketoimintamme kasvaessa ja toimintamme kehittyessä tarvitsemme jatkuvasti joukkoomme omien alojensa timantinkovia kärkitekijöitä, jotka tietävät, että menestys syntyy palavalla intohimolla ja kovalla työllä.

Meidän kanssamme pääset työskentelemään mielenkiintoisten ja haasteellisten asiakastoimeksiantojen parissa. Arvostamme ennakkoluulotonta uteliaisuutta, joka auttaa tuottamaan asiakkaillemme uusia ja innovatiivisia ratkaisuja.

Hyvinvoiva työyhteisö, keskinäinen arvostus sekä tasapuolinen ja oikeudenmukainen kohtelu ovat meille tärkeitä. Ymmärrämme toiveesi ja tarpeesi eri elämäntilanteissa, ja pyrimme mahdollistamaan yksilölliset ratkaisut erilaisille työn tekemisen tavoille.

Proxionilaiset kertovat

Panostamme työntekijöihimme, sillä meille on tärkeää, että joukkomme koostuu alan parhaista monitaitureista myös tulevaisuudessa. Henkilöstömme osaaminen, jatkuva oppiminen ja kehittyminen ovat perusta yhteiselle menestyksellemme. Proxionilla olemme kuin yhtä suurta perhettä ja ylpeitä toisistamme. Työn vastapainoksi tarjoamme asiantuntijoillemme tukea mm. liikunta- ja kulttuuriharrastuksiin sekä mahdollisuuden käyttää Espanjassa sijaitsevaa Villa Proxionia. Tutustu muutamiin Timanttitiimiläisiin ja heidän ajatuksiinsa:

Lauri

Olen Lauri, tamperelainen diplomi-insinööri. Aloitin Proxionilla opintojen ohessa ja sille tielle jäin. Tein myös diplomityöni yritykselle ja jo ennen valmistumista sain vakinaistettua itseni kokoonpanoon turvalaitesuunnittelun pariin. Proxionilla on mahdollista saada oman kiinnostuksen ja kykyjen mukaan paljon vastuuta nopeastikin ja varsinaisiin suunnittelutehtäviin pääsee nopeasti kiinni. Aloitin Proxionilla turvalaitesuunnittelussa lähes täydellisenä ummikkona, mutta tekemällä oppii ja hyvässä porukassa tekemällä oppii nopeasti. Tällä hetkellä kuulun Proxionin ERTMS-tiimiin ja ydinosaamistani ovat rautateiden turvalaitejärjestelmät, ratakapasiteettien ja radan toiminnallisuuden arviointi sekä yleiseurooppalainen ERTMS-kulunvalvontajärjestelmä.

Proxionilla työskennellessäni olen oppinut käytännössä kaiken mitä tänään tiedän rautateistä. Laaja-alaisempaa oppimista on tukenut monen eri tekniikka-alan löytyminen saman katon alta.

Olen erityisen ylpeä Proxionin asemasta ja maineesta vaativienkin raideinfrastruktuuriprojektien asiantuntijana.

Omaa työhyvinvointia lisäävät mielekäs työnkuva, mielenkiintoiset projektit sekä erittäin kivat työkaverit. Vaikka Proxion kasvaa suurella vauhdilla, olemme onnistuneet säilyttämään pienen firman yhteisöllisyyden, mikä on ihan mielettömän hienoa.

Elina

Nimeni on Elina ja olen rakennustekniikan DI. Olen ollut Proxionilla töissä valmistumisestani lähtien, eli syksystä 2016 saakka.

Aloitin urani proxionilaisena avustavissa suunnittelutehtävissä. Ensimmäiset työtehtäväni saattoivat olla esimerkiksi piirustusten tekemistä ja pohjatutkimusohjelmien luomista. Kun suunnitteluohjelmat, projektit ja talon tavat kävivät tutuiksi, pääsin hyvin pian kiinni varsinaisiin suunnittelutehtäviin. Haastavien projektien parissa tiedot ja taidot lisääntyvät vauhdilla ja tällä hetkellä työtehtäväni liittyvätkin rata- ja geotekniikkaan.

Proxionilla työskennellessäni olen oppinut hurjasti etenkin radan suunnittelusta. Olen oppinut mm. radan geometriasuunnittelua sekä päällys-, alus- ja pohjarakenteiden suunnittelua. Geotekniikan osaaminen on kehittynyt mm. stabiliteetti- ja painumalaskennan osalta. Projektien lomassa kehittyvät myös omat projektitaidot.

Mielestäni timanttisinta Proxionilla ovat rento työilmapiiri ja mahtavat työkaverit! Monipuoliset ja haastavat työtehtävät ja se, että omiin työtehtäviin on helppo vaikuttaa, pitävät motivaatiota ja mielenkiintoa yllä.

Katriina

Nimeni on Katriina ja olen tuotantotalouden diplomi-insinööri. Jatkotutkintoni suoritin työn ohessa. Olen ollut Proxionilla töissä helmikuusta 2020 saakka. Rautatiealalla osaamista on kertynyt jo vuodesta 2014 alkaen.

Aloitin Proxionin liikennesuunnittelutiimissä asiantuntijan ja projektipäällikön tehtävissä. Pääsin heti mukaan Väyläviraston tarveselvitys -projektiin sekä erilaisiin henkilöliikenteeseen liittyviin projekteihin. Oma aktiivinen ote työhön ja peloton asenteeni ajoivat minut pian aloituksen jälkeen tiimipäällikön rooliin. Olen huomannut, että mistä vain tilanteesta selviää, kun on hyvä tiimi, jolle uskaltaa antaa vastuuta ja johon luottaa. Yhdessä tekemisessä on voimaa ja tämä onkin yksi Proxionin timanttisen toiminnan salaisuuksista.

Monipuoliset työtehtävät, yhteenkuuluvuuden tunne ja timanttinen porukka tekevät työstä mielekästä. Proxionilla pääsee vaikuttamaan omaan työnkuvaan ja oman kiinnostuksen mukaan onkin mahdollista työskennellä myös uusien aiheiden parissa.