Arviointilaitos

Raideliikenteen tulevaisuuden varmistaja

Arviointi- ja hyväksyntäpalveluiden tehtävänä on varmistaa uusien teknologioiden ja järjestelmien turvallinen ja hyväksytty käyttöönotto.

Merkittävien muutosten riskienhallinta rautatiejärjestelmässä on arvioitava riippumattomasti. Tämä varmistetaan käyttämällä riippumatonta turvallisuuden arviointilaitosta (ISA/AsBo). Proxion Plan Oy:n Arviointilaitos (ISA/AsBo) on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima tarkastuslaitos I054, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17020.

 

Arviointipalveluissa teemme riippumatonta riskienhallinnan arviointia rautateiden EN-standardeihin ja YTM-asetukseen (EU) 402/2013 nähden. Asiakkaamme intressi on noudattaa Traficomin määräyksiä ja raideliikennelakia, joka liittyy hankkeiden käyttöönottolupiin. Kun Väylävirasto ilmoittaa uudesta hankkeesta Traficomille, Traficom määrää rakentamisen aikaisessa käyttöluvassaan noudattamaan EU-direktiiviä ”YTM-asetus”. Tämä koskee kaikkia merkittäviksi arvioituja hankkeita.

Tilaaja saa lopputuotteena turvallisuuden arviointikertomuksen, joka summaa, miten hanke on todellisuudessa tehnyt riskienhallintaa. Päätelmät perustuvat hankkeen toimittamaan näyttöön.

Lisätietoja

Toni Jukuri
Yksikön johtaja
toni.jukuri@proxion.fi
0408664792

Proxionin henki on sellainen asia, että se pitää kokea itse.

Pia Haavisto, henkilöstöpäällikkö