Arviointilaitos

Raideliikenteen tulevaisuuden varmistaja

Teknisen valvonnan tehtävänä on varmistaa uusien teknologioiden ja järjestelmien turvallinen ja hyväksytty käyttöönotto.

Merkittävien muutosten riskienhallinta rautatiejärjestelmässä on arvioitava riippumattomasti. Tämä varmistetaan käyttämällä riippumatonta turvallisuuden arviointilaitosta (ISA/AsBo). Proxion Pro Oy:n Arviointilaitos (ISA/AsBo) on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima tarkastuslaitos I054, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17020.

 

Arviointilaitoksella teemme riippumatonta riskienhallinnan arviointia rautateiden EN-standardeihin ja YTM-asetukseen (EU) 402/2013 nähden. Asiakkaamme intressi on noudattaa Traficomin määräyksiä ja raideliikennelakia, joka liittyy hankkeiden käyttöönottolupiin. Kun Väylävirasto ilmoittaa uudesta hankkeesta Traficomille, Traficom määrää rakentamisen aikaisessa käyttöluvassaan noudattamaan EU-direktiiviä ”YTM-asetus”. Tämä koskee kaikkia merkittäviksi arvioituja hankkeita.

Tilaaja saa lopputuotteena turvallisuuden arviointikertomuksen, joka summaa, miten hanke on todellisuudessa tehnyt riskienhallintaa. Päätelmät perustuvat hankkeen toimittamaan näyttöön.

Lisätietoja

Toni Jukuri
Yksikön johtaja
toni.jukuri@proxion.fi
0408664792
Tomi Lankinen
Ryhmäpäällikkö
tomi.lankinen@proxion.fi
0406851555

Proxionin henki on sellainen asia, että se pitää kokea itse.

Pia Haavisto, henkilöstöpäällikkö