Avoinna 8.00 – 16.00 | Hallinto ja laskutus 0207 495 400 | Koulutustiedustelut 0207 495 401info@proxion.fi

 

Duoraitioliikenne

Duoraitioliikenne

Duoraitioliikenteen periaatteena on raitiotien ja rautatien yhdistäminen. Samalla kalustolla ajetaan kaupungin tai kunnan keskustassa raitiotiellä sekä keskustan ulkopuolella yleisen liikenteen rautatiellä. Ratkaisu luo suorat ja vaihdottomat yhteydet seutukuntien ja keskuskaupungin välillä, sillä duoraitiovaunu pystyy hyödyntämään olemassa olevaa infraa ja kapasiteettia.

Duoraitioliikenne mahdollistaa työmatka- ja asiointiliikenteen tehostamisen ympäristöystävällisesti ja tehokkaasti. Se soveltuu hyvin  kaupunkiseuduille, joissa halutaan yhdistää raideliikenteen parhaat puolet. Duoraitioliikennettä on useilla Euroopan kaupunkiseuduilla, lähin esimerkki löytyy Aarhusista, Tanskasta.

Tekniikka

Duoraitiovaunu Ranskan Mulhousessa (Jouni Kiviniitty, 29.7.2016, Proxion)

Suomen rataverkon raideleveys on 1524 mm, mikä valikoituisi myös duon raideleveydeksi. Duoraitiovaunut ovat kaksijärjestelmävaunuja, jotka käyttävät kaupunkialueella 750 V tasavirtaa ja rautatiellä 25 kV vaihtovirtaa.

Kaluston käyttövoimana voi toimia sähkö, akku tai diesel. Myös näiden kolmen yhdistelmiä on mahdollista toteuttaa, jolloin kyseessä on hybridi. Esimerkkinä Turkissa Konyan kaupungin käyttämä sähkö-akku-hybridiraitiovaunu, jolla pystytään kulkemaan pelkällä akkuvirralla noin kolmen kilometrin sähköistämätön rataosuus. Akkuteknologian kehittyessä vastaavat hybridiratkaisut tulevat todennäköisesti yleistymään, sillä niiden etuina etenkin kaupunkiympäristössä ovat esteettisyys ja turvallisuus, kun ajolankoja ei tarvita.

Akkukäyttöisen rautatiekaluston kehitys on tällä hetkellä nopeaa. Vuoden 2018 syksyllä on esitelty mm. junakalustoa, jonka nykyisellä kehitysversiolla voidaan ajaa 40 km pelkällä akkuvirralla. Seuraavan version on pitäisi pystyä ajamaan yhdellä latauksella 100 km.

Duoraitiovaunun huippunopeus rautatiellä on enintään 100 km/h. Rautateillä duokalusto on myös varustettava junien kulunvalvontajärjestelmällä, kaupunkialueella ajamisesta vastaa raitiovaunun kuljettaja. Duo on siis nopea ja turvallinen.

Duoraitiovaunu on junaa kapeampi, joten se liikkuu ketterästi kaupunkien raitiotieverkostossa. Ulkoisesti duokalusto ei juurikaan poikkea tavallisesta raitiovaunusta. Pidempien matkojen vuoksi matkustusmukavuuteen on kiinnitetty enemmän huomiota.

Maankäyttö

Väestötiheyden suhde junarataan (musta viiva) sekä rautatieliikennepaikkoihin (siniset neliöt) (Maanmittauslaitos)

Suomessa usean kaupungin keskustan läpi kulkee jo nykyisellään rautatie, myös asutus ja työpaikat ovat usein keskittyneet vahvasti ratojen varsille tai rautatieliikennepaikkojen läheisyyteen. Näin ollen, suuri osa infrasta duoraitioliikennettä varten on jo olemassa. Duoraitiotien ja rautatien sama raideleveys mahdollistaa raitiotie- ja lähijunahankkeiden tarkastelun yhtenä kokonaisuutena sen sijaan, että ne kilpailisivat tai sulkisivat pois toinen toisensa. Duon vaikutusalue ulottuu kaupunkikeskustojen lisäksi myös pitkälle ympäryskuntiin, samaan tapaan kuin seudullinen joukkoliikenne. Toimintaperiaatteensa vuoksi duo palvelee huomattavasti suurempaa väestömäärää kuin perinteinen raitiotie.

Kaavoitusta suunniteltaessa on myös hyvä pohtia tämänhetkisiä ilmastotavoitteita sekä keinoja niiden saavuttamiseksi. Kuinka yksityisautoilun kustannuksille tulee käymään tulevaisuudessa ja pitäisikö tämä huomioida kaavoituksessa jo nyt siirtämällä sen painopistettä moottoriteiden varsilta lähemmäs junaratoja – samalla tiivistäen myös keskustoja.

Vaikutukset

Sähkö- ja akkukäyttöinen duoraitiovaunu on paikallisesti päästötön ja hiljainen liikenneväline. Matalalattiaiset duoraitiovaunut ovat esteettömiä, joten ne tarjoavat kaikille väestö- ja ikäryhmille tasavertaisen liikkumismahdollisuuden.

Kokemukset duoraitioteistä ovat osoittaneet, että ne ovat nostaneet julkisen liikenteen käyttöastetta kymmenillä prosenteilla. Raitiotieliikenneverkoston selkeys innostaa käyttämään julkista liikennettä verrattuna vaikeammin omaksuttavaan bussiliikenneverkostoon. Myös mielikuvat raitiotiekaupungeista ovat positiivisia, mikä on houkutellut uusia asukkaita ja yrityksiä. Raideliikenteen pysähdyspaikkojen ympäristöt ovat kysyttyjä asuin- ja liikepaikkoja, minkä seurauksena maan arvo on noussut.

Duo tarjoaa ihmisille helpon ja vaihdottoman yhteyden seutukuntien sekä kaupunkikeskustojen välille, mikä elävöittää keskustoja ja niiden palveluja. Tehokas joukkoliikenne vähentää ruuhkia ja vapauttaa pysäköintitilaa, jolloin duoraitiotie voidaan viedä entistä lähemmäs kävelykeskustoja. Helposti käytettävä, sujuva ja turvallinen alueellinen joukkoliikennejärjestelmä vähentää riippuvutta henkilöautoista myös suurten kaupunkikeskustojen ulkopuolella.

Pitkäikäinen sijoitus

Suurin osa duoraitiotien kustannuksista on investointeja, toisin kuin bussiliikenteessä, jossa käyttökustannukset muodostavat suurimman osan. Duoraitiovaunu on kuitenkin pitkäikäinen sijoitus, sillä sen käyttöikä on noin 40 vuotta. Kaupunki- tai seutulinja-auton käyttöikä on yleensä enintään kymmenen vuotta.

Ilmastotavoitteiden ja akkuteknologian voimakkaan kehityksen vuoksi, lähitulevaisuudessa on joka tapauksessa odotettavissa investointeja joukkoliikennekalustoon. Nyt onkin hyvä hetki miettiä eri vaihtoehtojen mahdollisuudet. Raideliikennettä puoltavat muun muassa sen ympäristöystävällisyys, matkustajakapasiteetti, matkustusmukavuus, turvallisuus sekä mahdollisuus nopeuttaa keskusta-alueiden läpiajoaikoja käyttämällä junarataa yhtenä vaihtoehtona. Sijoitus duoraitiotiehen on pitkäikäinen sijoitus kaupungin ja koko seutukunnan toimivampaan infraan.

Esimerkkikaupunkeja

Pisimpään duoraitioliikennettä on ollut Saksan Karlsruhessa, jossa liikenne alkoi jo vuonna 1992. Duo soveltuu myös pienemmille kaupunkiseuduille, mistä esimerkkinä Saksan Nordhausen, jossa asukkaita on vajaa 50 000.

Proxion selvittää parhaillaan duoraitioliikenteen mahdollisuuksia Jyväskylän ja Lahden seuduilla, minkä lisäksi aloitamme selvityksen pian myös Kuopion seudulla. Liikenneviraston Proxionilta tilaama diplomityö duoraitioliikenteestä valmistuu alkuvuoden 2019 aikana.