Liikkuva 5G-laboratorio

Proxion on kehittänyt ja rakentanut liikkuvan 5G-mittalaboratorion, jolla tuotetaan yksityiskohtaista radioverkon ja paikannuksen mittaustietoa rautatieverkolta sekä helpotetaan ja nopeutetaan ERTMS-järjestelmien integraatiotestausta ja käyttöönottoa. Liikkuva 5G-mittalaboratorio on myös kehitysprojekti, jonka yhteydessä innovoidaan uusia palveluita rautateille.

Olemme olleet vahvasti mukana Väyläviraston ja Fintrafficin Digirata-hankkeessa sen alusta alkaen. Digirata tähtää junien turvalliseen ja tehokkaaseen liikennöintiin. Tavoite on, että Suomi ottaisi käyttöön modernin radioverkkopohjaisen rautateiden kulunvalvontajärjestelmän koko rataverkolla 2040-luvulle mennessä. Samalla vanha järjestelmä korvataan EU-vaatimusten mukaisesti eurooppalaisella järjestelmällä (ERTMS, European Rail Traffic Management System). Seuraavaksi Digiradan kehitys- ja verifiointivaiheessa testataan uusia 5G-pohjaisia tiedonsiirtoratkaisuja.

 

Taustaa

ERTMS-järjestelmä vaatii toimiakseen tehokkaan ja luotettavan radioverkkoihin pohjautuvan tiedonsiirtoverkon. Suomessa ERTMS-järjestelmä tulee pohjautumaan 5G-pohjaisiin tiedonsiirtoratkaisuihin. Väylävirasto hallinnoi Suomessa vajaan 6 000 kilometrin mittaista julkista rataverkkoa ja tuleva järjestelmä perustuu tulevaisuuden rautateiden viestintäjärjestelmään (FRMCS, Future Railway Mobile Communication System), joka nojaa saatavilla oleviin kaupallisten operaattorien radioverkkoihin. Tarvitsemme raideympäristöön radioverkon mittauslaitteita, mittauksia ja tulosten analysointia.

Liikkuva laboratorio

Liikkuvalla 5G-mobiililaboratoriolla on mahdollista testata ja mitata kaupallisten 5G (ja tulevaisuudessa 6G)-radioverkkojen kuuluvuutta Väyläviraston hallinnoimalla julkisella rataverkolla sekä yksityisraiteilla. 5G-mittalaboratorio on varustettu sekä perinteisillä kumi- että kiskoille soveltuvilla kiskopyörillä. Näin liikkuminen eri rataosuuksien välillä on mahdollista sekä maanteitä että raiteita pitkin olemassa oleva liikenne huomioiden.

Suomalainen järjestelmä perustuu julkisiin radioverkkoihin, ja nyt mittauksia tullaan tarvitsemaan, jotta voidaan päättää Suomen mittakaavassa, onko valittu strategia oikea.

Kimmo Kolehmainen, Liikkuva 5G-laboratorion projektipäällikkö

Radioverkon mittaukset

Liikkuva 5G-laboratorio on varustettu monipuolisella mittauslaitteistolla, joka mahdollistaa useita eri mittauksia, kuten häiriömittaukset eri taajuusalueilta, kapasiteetin ja tietoliikenteen laatumittaukset sekä paikannusjärjestelmien laatumittaukset, kuten kuuluvuus- ja paikannusvirhemittaukset.

ERTMS käyttöönottotestaukset

Liikkuva mittauslaboratorio mahdollistaa uuden ERTMS-järjestelmän käyttöönottotestaukset jo varhaisessa vaiheessa. Laboratorion helppo siirrettävyys mahdollistaa joustavat testaukset. Mahdollisia testauskohteita on mm. varhaiset integraatiotestit, baliisit ja radioyhteydet. vaihtotyöt, häiriötilanteet.

Suomi saa ensimmäisten joukossa käytännön kokemuksensa kansainvälisen FRMCS-standardin kehittämisestä ja saa näin kilpailuedun ERTMS / FRMCS-tietotaidon viennissä maailmalle.

Timo Savolainen, Proxionin toimitusjohtaja

Lisätietoja

Mikko Oksanen
Proxion Tech

mikko.oksanen@proxion.fi
0409619224
Antti Haapalahti
Proxion Pro Oy
Toimitusjohtaja
antti.haapalahti@proxion.fi
0405262371