Vaatimuksista hallintaan ja toteutukseen

Aina kun hankitaan, suunnitellaan tai rakennetaan jotakin, on asioilla vaatimuksia. Yksinkertaistaen voisi todeta, että vaatimuksia on kaikilla asioilla, joita teemme. Usein näitä vaatimuksia ei kuitenkaan tiedosteta tai ainakaan dokumentoida – syynä on ehkä se, että useimmat ovat kiinnostuneempia toteutuksista kuin vaatimuksista ja niiden tuloksista.

Vaatimukset ja suunnittelu 

Vaatimustenhallinta on osa suunnittelua. Klassisesti vaatimustenhallinnassa ajatellaan edettävän ylemmän tason vaatimuksesta alemman tason vaatimuksiin, esimerkiksi toiminnallisista vaatimuksista systeemivaatimuksiin. Jokainen vaatimus, jonka määrittelemme, rajoittaa jollakin tavalla suunnittelua tai toteutusta.

Fiktiivinen esitys siitä, kuinka suunnittelu etenee toiminnallisista vaatimuksista (mitä toimintoja tarvitaan) arkkitehtuurin (mitkä systeemit toteuttavat toimintoja) kautta systeemivaatimuksiin (miten tietty järjestelmä toteuttaa sille asetetut toiminnalliset vaatimukset).

 

Vaatimukset ja laatu, vaatimusten laatu

Vaatimusten laatu heijastuu suoraan suunnittelun ja lopputuotteiden laadussa. Esimerkiksi epäselvä vaatimus, puuttuvat vaatimukset tai pois jäänyt käyttäjäryhmä ja heidän vaatimuksensa näkyvät lopputuotteissa ja laskevat käyttäjien kokemaa laatua.

Vaatimukset ovat menetelmä keskustella siitä, mitä haluamme saada aikaan ja mitä haluamme tapahtuvan. Jotta tämä keskustelu ja viestintä olisi mahdollista, täytyy vaatimusten olla ymmärrettäviä, toteutettavissa olevia ja testattavia – toisin sanoen hyviä vaatimuksia.

Vaatimusten hyvyys on tietysti kiinni siitä laatutasosta, mitä tavoitellaan ja siitä, mitä koetetaan viestiä. Tarpeet vaatimusten hyvyydelle ja viestinnälle kasvavat huomattavasti, kun vaatimuksia käytetään sopimuksen osana tai alihankinnassa. Tällöin toisen yrityksen täytyy osata ymmärtää toimintaamme ja vaatimuksiamme.

Vaatimusten keruu ja tuottaminen alkaa pienestä ja kehitys on iteratiivista: vaatimuksia täsmennetään, katselmoidaan ja hyväksytään. Toisaalta vaatimustenhallinta on ala, jossa täydellisyyttä ei ole. Vaatimuksia voisi hioa ja kiillottaa loputtomiin ilman, että lopputulos nostaisi tuotelaatua. Jossain vaiheessa täytyy siis osata todeta, että vaatimukset ovat riittävän hyviä.

 

Vaatimustenhallinta Proxionilla

Proxionilla vaatimustenhallinta on osa asiantuntijapalveluitamme. Käytämme omassa vaatimustenhallinnassamme IBM ELM-ohjelmistoa sekä DOORS Nextiä. Olemme avustaneet myös asiakkaitamme DOORS Nextin asennuksissa sekä konfiguroinnissa ja opastaneet ohjelmien käytössä.

Mikäli haluaisit oppia lisää vaatimustenhallinnasta, tarjoutuu siihen pian mahdollisuus – asiantuntijamme Proxionilla ovat nimittäin laatineet Vaatimustenhallinnan perusteet -kurssin, joka on tarkoitettu kaikille vaatimuksia tuottaville tai katselmoiville tahoille. Kurssilla käydään läpi, miten hyviä vaatimuksia ja vaatimusdokumentteja kirjoitetaan, miten vaatimuksia voidaan katselmoida ja miten tuotosten vaatimustenmukaisuutta voidaan arvioida. Pääpaino on hyvien vaatimusten tuottamisessa ja niiden viestinnässä. Kurssin toteutuksesta tiedotetaan tarkemmin lähiaikoina.

Vaatimustenmukaisuus – miten vaatimusten täyttyminen varmennetaan ja todennetaan?

Lisätietoja