Kriittisen infran ja kestävän yhteiskunnan asiantuntija

Strategia 2023-27

Proxion on kriittisen infrastruktuurin asiantuntijatalo. Tarkoituksemme on tehdä kriittisen infran järjestelmistä kilpailukykyisempiä, turvallisempia, käytettävämpiä ja ympäristöystävällisempiä. Teemme päivittäin töitä kestävän ja toimivan yhteiskunnan eteen.

Teemme asioita, joista tekijämme ja lapsenlapsemme voivat olla ylpeitä.

  • Ihmiset
  • Kannattava kasvu
  • Kansainvälinen kasvu
  • Uudet avaukset
  • Järjellä rohkeaa alan uudistamista

We keep the world on track

Proxionin slogan on ollut lähes yrityksen perustamisvuodesta 2005 lähtien We keep the world on track. Toimintamme on laajentunut vuosien saatossa rautateiden turvalaitesuunnittelusta kaikkiin rautateiden tekniikka-aloihin, muihin liikennemuotoihin ja nyt olemme ottaneet ensiaskeleemme kohti muita kriittisen infran aloja. Viime vuosina palvelutarjontaa on kehitetty palvelemaan nykyisiä asiakassegmenttejä entistä kokonaisvaltaisemmin, minkä johdosta palvelutarjonta on laajentunut. Uudistunut Proxion nojaa vahvasti eri väylämuotojen suunnittelu- ja asiantuntijapalveluiden lisäksi jatkossa myös turvallisuus-, koulutus- ja energia-asiantuntijapalveluihin sekä tuote- ja ohjelmistoratkaisuihin.

Kuitenkin sloganimme kuvastaa edelleen tahtotilaamme. Haluamme toiminnallamme edistää kestävän yhteiskunnan kehitystä ja taata kriittisen infrastruktuurin toimivuus. Se jos mikä on maailman pitämistä raiteillaan.

Arvomme

Intohimo

Jokaisen tulisi päästä tehtävään, jossa jatkuvasti pohtii, miten voisi tehdä asiat paremmin, nopeammin, hienommin, tehokkaammin ja nauttisi siitä joka päivä.

Yhteenkuuluvuus

Omista joukoista pidetään oikeasti huolta ja sisäinen tehtävä kaikilla on auttaa toisia pärjäämään paremmin.

Rohkeus
Uskallamme tarttua haasteisiin ja olla asioista jotain mieltä, vaikkakin se olisi yleistä mielipidettä vastaan.
Ammattiylpeys
Teemme asioita, joista voimme olla julkisesti ylpeitä.

Proxionin avaimet onnistumiseen

Ihmiset

Ihmisemme suosittelevat meitä työyhteisönä. Palkitsemme sitoutumisesta. Kulttuurimme tukee henkilöstön hyvinvointia. Konsernissamme jokainen tietää, mitä tavoittelemme ja mikä on hänen roolinsa tavoitteidemme eteen.

Kannattava kasvu

Tarjoamme palveluita ja tuotteita, joita asiakkaat haluavat ostaa. Poistamme ostamisen esteet. Asiakkaamme suosittelevat meitä ja sitoutuvat meihin.

Uudet avaukset

Etsimme aktiivisesti yrityksiä, jotka tukevat kasvuamme ja sopivat kulttuuriimme. Tunnistamme  ja vaikutamme alan päättäjiin. Etsimme aktiivisesti henkilöitä, jotka  tukevat kasvuamme ja sopivat kulttuuriimme.

Kansainvälinen kasvu

Tunnistamme palvelut ja tuotteet, joiden avulla kasvaa kansainvälisesti. Pohjaamme kansainvälistymisen tutkittuun tietoon ja etenemme määrätietoisesti kohti valittuja markkinoita.

Järjellä rohkeaa alan uudistamista

Poistamme esteitä kasvun ja työn tekemisen tieltä. Seuraamme strategian etenemistä ja olemme valmiita peruuttamaan tai muuttamaan suuntaa, mikäli valittu suunta osoittautuu meille sopimattomaksi.

Kysy lisää