ERTMS, ETCS, FRMCS – Digiradan sanasto haltuun

Alan kuin alan erityissanastoon kuuluvat lyhenteet, jotka maallikon korvaan kuulostavat 80-luvun rock-bändiltä. ERTMS-tiimipäällikkömme Heidi Sunnari avaa blogipostauksessamme raideliikenteen digitalisaation lyhenneviidakkoa sekä raottaa verhoa tulevaisuuden turvallisempaan ja tehokkaampaan liikkumiseen raiteilla.

Radan turvalaitejärjestelmä ja junien kulunvalvonta Suomen rataverkolla ovat uudistamisen tarpeessa. Kansallinen junien kulunvalvontajärjestelmä (JKV) on tulossa elinkaarensa päähän 2030-luvulla. Se korvataan eurooppalaisella junien kulunvalvontajärjestelmällä (ETCS). Sopivan uudistusstrategian löytämiseksi käynnistettiin vuonna 2019 Digirata-hanke. Hankkeen tavoitteena on uudistaa radan turvalaite- ja junien kulunvalvontajärjestelmä sekä myös liikenteenhallinnan järjestelmät yhdeksi kokonaisuudeksi. Digirata on Väyläviraston ja Fintrafficin yhdessä vetämä hanke, johon osallistuu useita Suomen raideliikenteen keskeisiä toimijoita.

ERTMS (European rail traffic management system) tarkoittaa yleiseurooppalaista yhteentoimivaa raideliikenteen hallintajärjestelmää. ERTMS-järjestelmään perustuvan teknologian tavoitteena on edistää yhtenäisen Euroopan laajuisen raideliikenteen mahdollisuuksia. Kun käytettävä teknologia on yhtenäinen, sama junayksikkö voi ajaa esimerkiksi Ruotsin läpi Tanskan kautta Saksaan.

Tekninen piirros ERTMS-järjestelmästä
Digirata ja ERTMS-järjestelmä

ERTMS-järjestelmässä on määritelty kolme eri junien kulunvalvonnan tasoa eli ETCS-tasot 1-3 (European Train Control System). ETCS-taso 1 perustuu pistemäiseen tiedonsiirtoon ja vastaa teknologialtaan nykyistä kansallista järjestelmää (JKV).

ETCS-tasolla 2 kulunvalvonta on jatkuvatoimista, sillä juna ja liikenteenhallintajärjestelmä käyttävät viestinnässään radioverkkoa. ETCS-tasoa 2 rakennetaan tällä hetkellä Euroopassa eniten. Esimerkiksi Tankassa ja Norjassa on päädytty uudistamaan koko rataverkko ETCS-tason 2 järjestelmällä.

ETCS-taso 3 on tulevaisuuden järjestelmä. Siinä tiedonsiirron lisäksi myös paikantaminen toteutetaan jatkuvatoimisesti ja liikenteenhallinta perustuu junien reaaliaikaiseen paikka- etäisyys- ja nopeustietoihin. ETCS-tason 3 toteutukset ovat pilottitasolla. Saman tyyppistä teknologiaa on käytetty myös mm. metroradoilla.

Digirata-hankkeessa tavoitellaan Suomen rataverkolle modernia järjestelmäkokonaisuutta, joka perustuu radioverkkopohjaiseen tiedonsiirtoon. Suomen tavoitteena on myös olla edelläkävijänä uuden rautateiden radioverkkoratkaisun käyttöönotossa (FRMCS – Future Railway Mobile Communication System). Uusi radioverkkoratkaisu perustuu Suomessa julkisiin 4G/5G-verkkoihin.

Modernin kulunvalvontateknologian lisäksi tavoitellaan koko liikenteenhallinnan digitalisoitumista. Digitaalisen liikenteenhallinnan ansiosta rataverkon käyttö tehostuu ja mm. junien paikantaminen, junien automaattinen operointi sekä ajantasainen aikataulujen ja kapasiteetin hallinta on mahdollista.

Digirata-hankkeen tavoittelema uudistus mahdollistaa raideliikenteen liikennemäärien kasvattamisen. Digitalisaatio mahdollistaa myös muiden palvelujen rakentumisen uuden liikenteenhallintajärjestelmän ympärille. Esimerkiksi eri kulkumuotojen välinen matkaketjujen hallinta hyötyy ajantasaisesta liikennedatasta.

Raideliikenteen digipalvelut

Proxion on toiminut pitkään radan turvalaitejärjestelmien asiantuntijatehtävissä sekä kansallisen että uuden eurooppalaisen kulunvalvontajärjestelmän parissa. Asiantuntijoillamme on vahva osaaminen raideliikenteestä ja siihen liittyvistä järjestelmistä.

Uuden hankkeen ja teknologian myötä on kuitenkin tarvittu myös uutta osaamista. Alkuvuodesta 2020 Proxionille perustettiin oma tiimi työskentelemään ERTMS- ja Digirata-aiheiden parissa. Tiimimme koostuu noin 20 asiantuntijasta, jotka ovat raideliikenteen, ratatekniikan, junakaluston, tietoliikenteen, radioverkkojen sekä ohjelmistokehityksen ja -testaamisen asiantuntijoita.

Tiimimme on toiminut mm. uuden järjestelmän operointikonseptin laadinnassa sekä ensimmäisen ETCS L2 testiradan suunnittelu- ja määrittelytehtävissä. Lisäksi olemme tiiviisti mukana useissa Digirata-hankkeen työryhmissä, joissa suunnitellaan mm. tulevaa järjestelmäarkkitehtuuria, junien automaattisen ajon kehittämistä, tietoliikenneratkaisuja, kyberturvallisuutta sekä osaamisen kehittämistä.

Tavoitteenamme on kasvattaa asiantuntijuutta kaikilla modernin raideliikenteen hallinnan osa-alueilla. Panostamalla asiantuntijuuteen varmistamme paikkamme Digirata-hankkeen kehitystyössä ja myöhemmin myös toteutusvaiheessa. Haluamme olla mukana edistämässä raideliikennettä ja kehittämässä uutta teknologiaa raiteille.

Sanastoa

  
ERTMSEuropean Rail Traffic Management SystemEurooppalainen rautatieliikenteen hallintajärjestelmä
ETCSEuropean Train Control SystemEurooppalainen junien kulunvalvontajärjestelmä
JKVATP-VR/RHK, National Train Control System in FinlandJunien kulunvalvonta
FRMCSFuture Railway Mobile Communication SystemUusi raideliikenteen dataradioverkko
ATOAutomatic Train OperationJunien automaattiajo
Taso 1Level 1ERTMS/ETCS-järjestelmän taso, jossa käytetään perinteisiä näkyviä opasteita sekä eurobaliiseja tiedonsiirtoon rata- ja veturilaitteen välillä
Taso 2Level 2ERTMS/ETCS-järjestelmän taso, jossa käytetään sekä radioverkkoa tiedonsiirtoon rata- ja veturilaitteen välillä, että perinteisiä ratalaitteita yksikön sijainnin ja kokonaisuuden tarkkailuun.
Taso 3Level 3ERTMS/ETCS-järjestelmän taso, jossa käytetään radioverkkoa sekä tiedonsiirtoon rata- ja veturilaitteen välillä, että yksikön sijainnin ja kokonaisuuden tarkkailuun.

 

Ota yhteyttä ERTMS-asiantuntijoihimme

Heidi Sunnari

Yksikönpäällikkö
heidi.sunnari@proxion.fi
0401895350
Lauri Aarnio
Rautatieteknologiat
Yksikön johtaja
lauri.aarnio@proxion.fi
0407042542