Perusteet ERTMS-järjestelmästä (ERTMS)

Kurssi on tarkoitettu rautatieliikenteen parissa työskenteleville johdannoksi uuteen ERTMS-järjestelmään (European rail traffic management system). Kurssilla käydään läpi ERTMS-järjestelmän perusteet sekä ETCS-kulunvalvontajärjestelmän toimintaperiaatteet. Radan turvalaitejärjestelmä ja junien kulunvalvonta Suomen rataverkolla ovat uudistamisen tarpeessa. Kansallinen junien kulunvalvontajärjestelmä (JKV) on tulossa elinkaarensa päähän 2030-luvulla. Se korvataan eurooppalaisella junien kulunvalvontajärjestelmällä (ETCS). Sopivan uudistusstrategian löytämiseksi käynnistettiin vuonna 2019 Digirata-hanke. Hankkeen tavoitteena on uudistaa radan turvalaite-…

Lue lisää