Turvallisuusperehdytys yksityisraiteilla liikkuville henkilöille (YRA-PERE)

Yksityisraiteilla liikkuessa on turvallisuuden kannalta välttämätöntä hahmottaa rautatieympäristöön liittyvät turvallisuustekijät. Turvallisuusperehdytys on yleisperehdytys yksityisessä rautatieympäristössä liikkuville ja työskenteleville henkilöille. Perehdytys koostuu yleisestä osuudesta ja vapaasti valittavasta osuudesta, joka mahdollistaa syvemmän tutustumisen joko sähkörataympäristöön tai VAK-järjestelmään. 

Perusteet ERTMS-järjestelmästä (ERTMS)

Kurssi on tarkoitettu rautatieliikenteen parissa työskenteleville johdannoksi uuteen ERTMS-järjestelmään (European rail traffic management system). Kurssilla käydään läpi ERTMS-järjestelmän perusteet sekä ETCS-kulunvalvontajärjestelmän toimintaperiaatteet. Radan turvalaitejärjestelmä ja junien kulunvalvonta Suomen rataverkolla ovat uudistamisen tarpeessa. Kansallinen junien kulunvalvontajärjestelmä (JKV) on tulossa elinkaarensa päähän 2030-luvulla. Se korvataan eurooppalaisella junien kulunvalvontajärjestelmällä (ETCS). Sopivan uudistusstrategian löytämiseksi käynnistettiin vuonna 2019 Digirata-hanke. Hankkeen tavoitteena on uudistaa radan turvalaite-…

Lue lisää