Perusteet ERTMS-järjestelmästä (ERTMS)

Radan turvalaitejärjestelmä ja junien kulunvalvonta Suomen rataverkolla ovat uudistamisen tarpeessa. Kansallinen junien kulunvalvontajärjestelmä (JKV) on tulossa elinkaarensa päähän 2030-luvulla. Se korvataan eurooppalaisella junien kulunvalvontajärjestelmällä (ETCS). Sopivan uudistusstrategian löytämiseksi käynnistettiin vuonna 2019 Digirata-hanke. Hankkeen tavoitteena on uudistaa radan turvalaite- ja junien kulunvalvontajärjestelmä sekä myös liikenteenhallinnan järjestelmät yhdeksi kokonaisuudeksi. Digirata on Väyläviraston ja Fintrafficin yhdessä vetämä hanke, johon osallistuu useita Suomen raideliikenteen keskeisiä toimijoita.

Kurssilla käydään läpi myös muutamia uusia trendejä liittyen raideliikenteenhallintaan, kuten julkisen radioverkon käyttäminen liikenteenhallinnassa sekä junien automaatioasteet.

Kenelle

Kurssi on tarkoitettu rautatieliikenteen parissa työskenteleville johdannoksi uuteen ERTMS-järjestelmään (European rail traffic management system). Kurssilla käydään läpi ERTMS-järjestelmän perusteet sekä ETCS-kulunvalvontajärjestelmän toimintaperiaatteet.

Ennakkovaatimukset

Suomen kieli
Yleiskäsitys rautatiejärjestelmästä

Kesto

Kuusi (6) tuntia

Hinta

120€ /osallistuja

Kysy tarjous räätälöidystä koulutuksesta

Kaisa Pakanen
Koulutus
Yksikönpäällikkö
kaisa.pakanen@proxion.fi
0444973103

Muut koulutuksemme