Toiminnallisen turvallisuuden vastaava (FSM)

Kurssin hyväksytty suorittaminen mahdollistaa toimimisen Toiminnallisesta turvallisuudesta vastaavana Väyläviraston hankkeilla. Kurssin hyväksytysti suorittaneella henkilö osaa soveltaa toiminnallisen turvallisuuden prosessia (Functional Safety Management) rautatiehankkeilla, turvallisuussuunnitelman (Safety Plan) laatimisessa ja siihen liittyvien toimintojen johtamisessa.