Turvallisen toiminnallisuuden vastaava (FSM)

Kurssin hyväksytty suorittaminen mahdollistaa toimimisen Toiminnallisesta turvallisuudesta vastaavana Väyläviraston hankkeilla. Kurssin hyväksytysti suorittaneella henkilö osaa soveltaa toiminnallisen turvallisuuden prosessia (Functional Safety Management) rautatiehankkeilla, turvallisuussuunnitelman (Safety Plan) laatimisessa ja siihen liittyvien toimintojen johtamisessa.

Kurssi on suomenkielinen kokonaisuus ja räätälöity rautatie- ja ratatyön toiminnallisen turvallisuuden lähtökohdista. Kurssi on tarkoitettu yritysten laatu- ja turvallisuusvastaaville, projektipäälliköille, turvalaitetoimittajille, -asentajille sekä -suunnittelijoille, kuten myös turvalaite- ja kalustovalmistajille.

Kurssin sisältö ja tavoitteet

Kurssin aikana perehdytään toiminnalliseen turvallisuuteen liittyviin periaatteisiin, tutustutaan RAMS elementteihin ja sen hallintaan liittyviin menettelyihin turvalaitteiden näkökulmasta. Kurssilla tutustutaan järjestelmän elinkaarimalliin, organisaatioihin liittyviin vaatimuksiin, sekä riskien arviointiin. Lisäksi kurssilla käydään läpi turvallisuuden varmistukseen liittyviä periaatteita ja tehtäviä alakohtaisten standardisarjan EN 50126 mukaisesti.

Kurssilla perehdytään tärkeimpiin turvallisuustehtäviin monimutkaisissa ja -vuotisissa rautatiehankkeissa koko järjestelmän elinkaaren aikana aina määrittelystä, suunnittelun ja toteutuksen kautta käytön aikaiseen toimintaan.

Kurssin loppupuolella perehdytään turvallisuusvaatimusten mukaisuuden osoituksen ja hyväksynnän menettelyihin, vaiheisiin ja tehtäviin. Opiskelussa hyödynnetään esimerkkejä, joista käydään keskustelua. Kurssin käytyä osallistujalla on hyvä ymmärrys alakohtaisista standardeista, niiden vaatimuksista ja kykyä soveltaa standardeja tulevissa rautatiehankkeissa.

Toiminnallisesta turvallisuudesta vastaavan henkilön rooli, vastuu ja tehtävät rautatiehankkeissa

Kyseisen henkilön tärkein tehtävä on varmistaa tuotteen tai palvelun hyväksytyn riskitason säilyminen tarkasteltavana olevan järjestelmän elinkaaren aikana. Muita vastuita ja tehtäviä ovat:

  • tuotteeseen tai palveluun liittyvän turvallisuustavoitteiden sekä hyväksyntäkriteerien määrittely,
  • suoritettavien turvallisuustehtävien sekä dokumenttien määrittely sekä näiden asianmukaisen suorituksen varmistaminen elinkaaren vaiheissa,
  • turvallisuustehtävistä vastaavan organisaation määrittely huomioiden henkilöiden riippumattomuusvaatimukset,
  • turvallisuustehtävien suorituksesta vastaavien henkilöiden soveltuvuuden arviointi ja hyväksyntä,
  • tekniseen järjestelmään liittyvien vaarojen ja riskien hallinnan ohjaaminen ja seuranta, sekä
  • tuotteen tai palvelun turvallisuusvaatimusten mukaisuuden osoituksesta vastaaminen

Kurssin aikataulu ja hinnat

Ajankohta  25-27.1.2022
Hinta 960€ (alv. 0) /osallistuja 

ILMOITTAUDU KURSSILLE

Seuraava FSM-kurssi Rataopistossa

AjankohtaKoulutusPaikkakunta

Kalenteri tyhjä? Ilmoita kiinnostuksesta osallistua seuraavaksi toteuttavaan FSM-kurssiin!

Kysy tarjous räätälöidystä koulutuksesta

Kaisa Pakanen
Koulutus
Yksikönpäällikkö
kaisa.pakanen@proxion.fi
0444973103

Muut koulutuksemme