Ratatyökoneenkuljettaja (RKK)

Ratatyökoneenkuljettajan tulee ymmärtää rautatiejärjestelmän sekä oman toiminnan turvallisuusvaikutukset ja ratatyökoneen tekniset vaatimukset työhön. Osata työskennellä ratatyövastaavan ohjauksessa ja ymmärtää turvallisuusohjeistukset kuten ratatyöalueen merkityksen.