Ratatyökoneenkuljettaja (RKK)

Ratatyökoneenkuljettajan tulee ymmärtää rautatiejärjestelmän sekä oman toiminnan turvallisuusvaikutukset ja ratatyökoneen tekniset vaatimukset työhön. Ratatyökoneenkuljettajan tulee osata työskennellä ratatyövastaavan ohjauksessa ja ymmärtää turvallisuusohjeistukset kuten ratatyöalueen merkitys. (Väyläviraston ohjeita 21/2022: Valtion rataverkon osaamis ja pätevyysvaatimukset.)

Ratatyökoneenkuljettajapätevyys tulee olla suoritettuna viimeistään 31.5.2023.

Kenelle

Ratatyökoneen kuljettajapätevyys edellytetään kiskoilla kulkevan ei- liikennöivän ratatyökoneen kuljettajalta, joka tekee töitä rautatiealueella.

Ennakkovaatimukset

Suomen kieli
Ratatyöturvallisuuspätevyys (TURVA)
Perusteet rautatiejärjestelmästä (PERA) – voidaan korvata voimassa olevalla työpätevyydellä

Kesto

Kaksi (2) päivää
Yksi (1) päivä, kun henkilöllä on ratatyövastaavan pätevyys

Pätevyydet

Pätevyys on voimassa viisi (5) vuotta myöntämispäivästä. Ratatyökoneenkuljettajan pätevyys uusitaan käymällä koulutus uudelleen.

Hinta

160€ /osallistuja/ 1 päivä
265€ /osallistuja/ 2 päivää

Seuraavat RKK-koulutukset Rataopistossa

Ajankohta Koulutus Paikkakunta
23.-24.1.2024 Ratatyökoneenkuljettajapätevyys (RKK) Webinaari + 2. teoria- ja maastopäivä Keravalla 24.1.2024 (tämä ei ole pakollinen RTV-pätevyyden omaavalle henkilölle).
21.-22.2.2024 Ratatyökoneenkuljettajapätevyys (RKK) Webinaari + 2. teoria- ja maastopäivä Tampereella 22.2.2024 (tämä ei ole pakollinen RTV-pätevyyden omaavalle henkilölle).
29.2.-1.3.2024 Ratatyökoneenkuljettajapätevyys (RKK) Webinaari + 2. teoria- ja maastopäivä Oulussa 1.3.2024 (tämä ei ole pakollinen RTV-pätevyyden omaavalle henkilölle).

Kysy tarjous räätälöidystä koulutuksesta

Kaisa Pakanen
Koulutustoiminta
Ryhmäpäällikkö
kaisa.pakanen@proxion.fi
0444973103

Muut koulutuksemme