Ratatyökoneenkuljettaja (RKK)

Ratatyökoneenkuljettajan tulee ymmärtää rautatiejärjestelmän sekä oman toiminnan turvallisuusvaikutukset ja ratatyökoneen tekniset vaatimukset työhön. Ratatyökoneenkuljettajan tulee osata työskennellä ratatyövastaavan ohjauksessa ja ymmärtää turvallisuusohjeistukset kuten ratatyöalueen merkityksen.

Kenelle

Ratatyökoneen kuljettajapätevyys edellytetään kiskoilla kulkevan ei- liikennöivän ratatyökoneen kuljettajalta, joka tekee töitä rautatiealueella.

Ennakkovaatimukset

Suomen kieli
Ratatyöturvallisuuspätevyys (TURVA)
Perusteet rautatiejärjestelmästä (PERA) – voidaan korvata voimassa olevalla työpätevyydellä

Kesto

Kaksi (2) päivää
Yksi (1) päivä, kun henkilöllä on ratatyövastaavan pätevyys

Pätevyydet

Pätevyys on voimassa viisi (5) vuotta myöntämispäivästä. •Ratatyökoneenkuljettajan pätevyys uusitaan käymällä koulutus uudelleen.

Hinta

265€ /osallistuja/ 1 päivä
470€ /osallistuja/ 2 päivää

Seuraavat RKK-koulutukset Rataopistossa

Kysy tarjous räätälöidystä koulutuksesta

Kaisa Pakanen
Koulutusmyyntipäällikkö
kaisa.pakanen@proxion.fi
0444973103