Raideteknologiat

Tinkimätöntä asiantuntijapalvelua

Proxion on raideliikenteen turvatekniikoiden johtava asiantuntija. Palvelumme kattavat kaikkien eri raideliikenteen muotojen turvajärjestelmien suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut.

Yleiseurooppalainen raideliikenteen ohjausjärjestelmä ERTMS vaatii uudenlaista osaamista verrattuna perinteiseen junakulunvalvontajärjestelmään (JKV). Proxionin asiantuntijat ovat vahvasti mukana Digirata-hankkeessa, jossa uuden ERTMS-teknologian käyttöönottoa Suomeen suunnitellaan. Olemme rautateiden turvalaitesuunnittelun johtava asiantuntija lähes 20 vuoden kokemuksella.

Miksi valita Proxion?

Ketterä toimija

Olemme suomalainen, yksityisomisteinen yritys, jonka tavoitteena on olla alansa paras! Proxion haluaa tehdä oman osansa sen eteen, että teollisuuden kilpailukyky paranee ja ihmisten liikkuminen helpottuu.

Juuret raideliikenteen kehittämisessä

Haluamme ravistella ja muuttaa perinteistä, parhaillaan digitalisoituvaa raideliikennealaa. Olemme mukana kaikissa Suomen merkittävimmissä ratahankkeissa, kuten olemme olleet jo vuodesta 2005. Tarjoamme kaikkien eri tekniikka-alojen suunnittelua ja asiantuntijapalveluita elinkaaren kaikkiin vaiheisiin.

Ihmisläheistä ja kestävää asiantuntijuutta

Alusta asti Proxionin toimintaa on ohjannut ajatus vastuusta ja vapaudesta. Jokaisella yrityksen työntekijällä on yhtäläinen vapaus hoitaa omat vastuunsa parhaaksi katsomallaan tavalla.

Nopea ja helppo vuorovaikutus

Keskeinen vahvuutemme on nopea ja helppo vuorovaikutus, joka tarjoaa asiakkaillemme sujuvan ja tehokkaan yhteistyökokemuksen. Aikataulujen, monialaisten kokonaisuuksien ja useiden sidosryhmien tarpeiden huomiointi on helpompaa, kun projekteilla on käytössä lähes 200 asiantuntijan ammattitaito.

Pienemmät toimeksiannot nopealla aikataululla

Pyrimme aina ympäristön, yhteiskunnan ja ihmisen kannalta kestäviin ratkaisuihin. Meillä on käytössämme alan uusin osaaminen ja tuorein teknologia. Se takaa sen, että asiakas voi aina olla tyytyväinen projektin lopputulokseen.

Turvalaitesuunnittelu

Turvalaitteiden ja liikenteenohjausjärjestelmien suunnittelussa yksi tärkeimmistä asioista on minimoida turvallisuusriskit. Ammattilaisillamme on laaja-alaista kokemusta rautateiden liikenteenohjaus- ja turvalaitejärjestelmistä. Suunnittelemme uusia järjestelmäratkaisuja ja teemme muutostöitä olemassa oleviin järjestelmiin.

Turvalaitesuunnitteluun sisältyy eri osa-alueita, kuten turvalaitteiden sijoitussuunnittelu, kytkentäsuunnittelu, tasoristeysten varoituslaitosten suunnittelu, merkkisuunnittelu sekä JKV- ja ERTMS-järjestelmien suunnittelu.

Toiminnallisuussuunnittelussa huomioimme eri liikennemuodot ja häiriötilanteet. Lisäksi teemme niin olemassa olevien kuin uusienkin asetinlaitejärjestelmien suunnittelua ja johtotiesuunnittelua. Tätä varten käytössämme on mallintamiseen kehittämämme ProVISU-ohjelmisto. Sen avulla voimme kuvata ja simuloida eri ratkaisujen toimivuutta.

Ota yhteyttä

Jesse Snäkin
Yksikönpäällikkö
jesse.snakin@proxion.fi
0407493066

Kaupunkiraideliikenteen turvajärjestelmien suunnittelu

Kaupunkiympäristön raideliikenne on kestävä ja tehokas liikkumismuoto tiiviisti rakennetussa ympäristössä. Kaupunkiympäristö on haastava monien eri kulkumuotojen ja väylien tiiviyden vuoksi. Olemme olleet mukana useissa merkittävissä kaupunkiraideliikenteen hankkeissa.

Raitioteillä liikkuminen vaatii jatkuvaa ympäristön huomioimista ja reagointia kuljettajalta. Laadukkaalla suunnittelulla varmistetaan kuljettajalle parhaat mahdolliset työkalut ja häiriötön liikenne.

Metroliikenteen suunnittelussa tulee huomioida korkeat nopeudet ja tiheät vuorovälit. Metrossa on käytössä monia alkuperäisiä eli yli 40 vuotta vanhoja järjestelmiä, joiden elinkaari on päättymässä. Erityisesti nykyiseen liikenteenohjausjärjestelmään täytyy tehdä uudistuksia, jotta metron luotettava ja turvallinen liikennöinti voidaan varmistaa myös tulevaisuudessa.

Junakulunvalvontajärjestelmän uusiminen mahdollistaa metron matkustajamäärän kasvun, kun vuoroja voidaan ajaa tiheämmin kuin nykyisin on mahdollista. Vuorovälin tihentäminen ja muut kapasiteetin kasvattamisen keinot ovat tärkeitä, sillä liikenne-ennusteiden mukaan metron käyttäjämäärä tulee kasvamaan. Nykyinen kapasiteetti ei enää tällöin riitä.

Ota yhteyttä

Heidi Sunnari
Yksikönpäällikkö
heidi.sunnari@proxion.fi
0401895350

ERTMS-suunnittelu

ERTMS-suunnittelu keskittyy liikenteen hallintajärjestelmän toiminnalliseen ja tekniseen suunnitteluun. ERTMS-asiantuntijamme ovat avainasemassa määrittämässä järjestelmän toiminnallisia ominaisuuksia, järjestelmäarkkitehtuuria, operoinnin menetelmiä sekä ratalaitteiden toteutussuunnitelmia.

Suomeen rantautuu yleiseurooppalainen, yhteentoimiva ERTMS-järjestelmä, jolla korvataan elinkaarensa ehtoopuolella oleva kansallinen JKV-järjestelmä. ERTMS-järjestelmä koostuu monesta osasta – ETCS toimii turvallisuuden takaavana junakulunvalvontajärjestelmänä ja tiedonsiirto tehdään jatkuvatoimisesti radioverkon yli. Uusi järjestelmä luo mahdollisuuden uudistaa koko rautatieteknologian kenttää ja vauhdittaa siirtymää kohti digitaalista kokonaisjärjestelmää.

Proxion on ollut määrittelemässä Suomen ERTMS/ETCS-toteutusta hyvin varhaisesta vaiheesta. Olemme vahvasti mukana Suomen kansallisessa määrittelyssä ja suunnittelussa Digirata-hankkeessa ja tarjoamme kaikki uuteen digitaaliseen, radioverkkopohjaiseen järjestelmään liittyvät asiantuntija- ja suunnittelupalvelut saman katon alta.

Ota yhteyttä

Lauri Aarnio
Yksikön johtaja
lauri.aarnio@proxion.fi
0407042542

Turvateknologiat- ja informaatiojärjestelmäsuunnittelu

Tarjontaamme kuuluvat erilaiset matkustajainfojärjestelmien suunnittelukokonaisuudet sekä telematiikan, tietoliikenteen ja turvatekniikan osaaminen. Kameravalvonta ja erilaiset turvateknologiat vaativat kokonaisvaltaista suunnittelua, jossa otetaan huomioon niin kohteeseen kohdistuvat uhat ja riskit kuin myös käytettävyys ja käyttäjäystävällisyys. Ratkaisut kannattaa suunnitella kokonaisuutena, jolloin lopputulos palvelee asiakasta erinomaisen käytettävyyden sekä suojaustason myötä.

Turvateknologioissa vahvinta osaamistamme ovat rautatiemaailman kamerajärjestelmät, peruutuskamerajärjestelmät, tietoliikenne- ja kaapelireittisuunnittelu sekä erilaiset kulunvalvonta-, lukitus-, paloilmaisin/varoitus- ja murtoilmaisinjärjestelmät. Lisäksi pystymme yhdessä sähkösuunnittelun ja digipalveluiden kautta luomaan aivan uudella tavalla innovatiivisia ratkaisuja.

Matkustajainfon osalta suunnitteluosaamisemme kattaa staattisten opasteiden, muuttuvien opasteiden, kuulutusjärjestelmien, induktiosilmukoiden, aikataulukaappien ja esteettömien opasteiden suunnittelun rautatieasemille, matkakeskuksiin, bussiterminaaleihin sekä muuhun joukkoliikenteeseen. Perinteisen sijoitussuunnittelun lisäksi suunnitteluosaamisemme kattaa tarvittavien laitevaatimusten tietoliikenne- ja sähkösuunnitelmien laadinnan aina kaupallisten ja teknisten hankinta-asiakirjojen laadintaan saakka.

Ota yhteyttä

Juha Lappeteläinen
Yksikönpäällikkö
juha.lappetelainen@proxion.fi
0405556981

Lisätietoja

Lauri Aarnio
Rautatieteknologiat
Yksikön johtaja
lauri.aarnio@proxion.fi
0407042542
Jesse Snäkin
Turvalaitesuunnittelu
Yksikönpäällikkö
jesse.snakin@proxion.fi
0407493066

Proxionille hakeutuvan ihmisen ei tarvitse olla raidealan asiantuntija. Hän voi kasvaa täällä sellaiseksi.

Mikko Saarinen, liiketoimintajohtaja