Raideteknologiat

Tinkimätöntä asiantuntijapalvelua

Proxion on raideliikenteen turvatekniikoiden johtava asiantuntija. Palvelumme kattavat kaikkien eri raideliikenteen muotojen turvajärjestelmien suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut.

Yleiseurooppalainen raideliikenteen ohjausjärjestelmä ERTMS vaatii uudenlaista osaamista verrattuna perinteiseen junakulunvalvontajärjestelmään (JKV). Proxionin asiantuntijat ovat vahvasti mukana Digirata-hankkeessa, jossa uuden ERTMS-teknologian käyttöönottoa Suomeen suunnitellaan. Olemme rautateiden turvalaitesuunnittelun johtava asiantuntija lähes 20 vuoden kokemuksella.

Turvalaitesuunnittelu

Turvalaitteiden ja liikenteenohjausjärjestelmien suunnittelussa yksi tärkeimmistä asioista on minimoida turvallisuusriskit. Ammattilaisillamme on laaja-alaista kokemusta rautateiden liikenteenohjaus- ja turvalaitejärjestelmistä. Suunnittelemme uusia järjestelmäratkaisuja ja teemme muutostöitä olemassa oleviin järjestelmiin.

Turvalaitesuunnitteluun sisältyy eri osa-alueita, kuten turvalaitteiden sijoitussuunnittelu, kytkentäsuunnittelu, tasoristeysten varoituslaitosten suunnittelu, merkkisuunnittelu sekä JKV- ja ERTMS-järjestelmien suunnittelu.

Toiminnallisuussuunnittelussa huomioimme eri liikennemuodot ja häiriötilanteet. Lisäksi teemme niin olemassa olevien kuin uusienkin asetinlaitejärjestelmien suunnittelua ja johtotiesuunnittelua. Tätä varten käytössämme on mallintamiseen kehittämämme ProVISU-ohjelmisto. Sen avulla voimme kuvata ja simuloida eri ratkaisujen toimivuutta.

Ota yhteyttä

Jesse Snäkin
Yksikönpäällikkö
jesse.snakin@proxion.fi
0407493066

Kaupunkiraideliikenteen turvajärjestelmien suunnittelu

Kaupunkiympäristön raideliikenne on kestävä ja tehokas liikkumismuoto tiiviisti rakennetussa ympäristössä. Kaupunkiympäristö on haastava monien eri kulkumuotojen ja väylien tiiviyden vuoksi. Olemme olleet mukana useissa merkittävissä kaupunkiraideliikenteen hankkeissa.

Raitioteillä liikkuminen vaatii jatkuvaa ympäristön huomioimista ja reagointia kuljettajalta. Laadukkaalla suunnittelulla varmistetaan kuljettajalle parhaat mahdolliset työkalut ja häiriötön liikenne.

Metroliikenteen suunnittelussa tulee huomioida korkeat nopeudet ja tiheät vuorovälit. Metrossa on käytössä monia alkuperäisiä eli yli 40 vuotta vanhoja järjestelmiä, joiden elinkaari on päättymässä. Erityisesti nykyiseen liikenteenohjausjärjestelmään täytyy tehdä uudistuksia, jotta metron luotettava ja turvallinen liikennöinti voidaan varmistaa myös tulevaisuudessa.

Junakulunvalvontajärjestelmän uusiminen mahdollistaa metron matkustajamäärän kasvun, kun vuoroja voidaan ajaa tiheämmin kuin nykyisin on mahdollista. Vuorovälin tihentäminen ja muut kapasiteetin kasvattamisen keinot ovat tärkeitä, sillä liikenne-ennusteiden mukaan metron käyttäjämäärä tulee kasvamaan. Nykyinen kapasiteetti ei enää tällöin riitä.

Ota yhteyttä

Mika Kaukoranta
Yksikönpäällikkö
mika.kaukoranta@proxion.fi
0408414421

ERTMS-suunnittelu

ERTMS-suunnittelu keskittyy liikenteen hallintajärjestelmän toiminnalliseen ja tekniseen suunnitteluun. ERTMS-asiantuntijamme ovat avainasemassa määrittämässä järjestelmän toiminnallisia ominaisuuksia, järjestelmäarkkitehtuuria, operoinnin menetelmiä sekä ratalaitteiden toteutussuunnitelmia.

Suomeen rantautuu yleiseurooppalainen, yhteentoimiva ERTMS-järjestelmä, jolla korvataan elinkaarensa ehtoopuolella oleva kansallinen JKV-järjestelmä. ERTMS-järjestelmä koostuu monesta osasta – ETCS toimii turvallisuuden takaavana junakulunvalvontajärjestelmänä ja tiedonsiirto tehdään jatkuvatoimisesti radioverkon yli. Uusi järjestelmä luo mahdollisuuden uudistaa koko rautatieteknologian kenttää ja vauhdittaa siirtymää kohti digitaalista kokonaisjärjestelmää.

Proxion on ollut määrittelemässä Suomen ERTMS/ETCS-toteutusta hyvin varhaisesta vaiheesta. Olemme vahvasti mukana Suomen kansallisessa määrittelyssä ja suunnittelussa Digirata-hankkeessa ja tarjoamme kaikki uuteen digitaaliseen, radioverkkopohjaiseen järjestelmään liittyvät asiantuntija- ja suunnittelupalvelut saman katon alta.

Ota yhteyttä

Lauri Aarnio
Yksikön johtaja
lauri.aarnio@proxion.fi
0407042542

ProX-LX-varoituslaitos

ProX-LX-tuotteemme ovat räätälöitäviä ratkaisujamme asiakkaidemme tarpeisiin. Haluamme omalta osaltamme mahdollistaa turvallisen liikkumisen rautateillä ja niiden läheisyydessä tuottamalla laadukkaita ratkaisuja raiteille kustannustehokkaasti. Turvallisuutta voidaan parantaa. Proxionin tahtotila on parantaa rautateiden turvallisuutta. Asiantuntijamme ovat kehittäneet modulaarisen ProX-LX-varoituslaitoksen, jossa hyödynnetään alan edistyksellisintä teknologiaa.

Varoituslaitos hyödyntää asiantuntijoidemme huippuosaamista sekä alan edistyksellisintä teknologiaa. ProX-LX-varoituslaitos voi koostua varoitusvaloista, valo- ja äänivaroituksesta tai puolipuomilaitoksesta. Turvallisuuden varmistaa junaradalle asennettu akselinlaskentajärjestelmä, joka junan saapuessa aktivoi välittömästi tiellä liikkujien varoitusjärjestelmät. Varoitusjärjestelmät menevät pois päältä vasta, kun tiellä kulkijan on turvallista jatkaa matkaansa ja juna on kokonaan poistunut risteyksen suoja-alueelta.

Jokaisen ProX-LX-varoituslaitoksen hankinta on prosessina ainutlaatuinen. Toimituksemme perustuvat aina tarvemäärittelyn perusteella laadittuun suunnitelmaan ja kohteen mukaiseen erittelyyn. ProX-LX-varoituslaitoksen hankintaprosessissa niin tilaajalla kuin toimittajallakin on omat vastuunsa ja velvollisuutensa, joiden hoitamisesta sovitaan yhdessä tarvemäärittelyn yhteydessä.

Ota yhteyttä

Markus Jaatinen
Toimitusjohtaja
markus.jaatinen@proxion.fi
+358505988470

Turvateknologiat- ja informaatiojärjestelmäsuunnittelu

Tarjontaamme kuuluvat erilaiset matkustajainfojärjestelmien suunnittelukokonaisuudet sekä telematiikan, tietoliikenteen ja turvatekniikan osaaminen. Kameravalvonta ja erilaiset turvateknologiat vaativat kokonaisvaltaista suunnittelua, jossa otetaan huomioon niin kohteeseen kohdistuvat uhat ja riskit kuin myös käytettävyys ja käyttäjäystävällisyys. Ratkaisut kannattaa suunnitella kokonaisuutena, jolloin lopputulos palvelee asiakasta erinomaisen käytettävyyden sekä suojaustason myötä.

Turvateknologioissa vahvinta osaamistamme ovat rautatiemaailman kamerajärjestelmät, peruutuskamerajärjestelmät, tietoliikenne- ja kaapelireittisuunnittelu sekä erilaiset kulunvalvonta-, lukitus-, paloilmaisin/varoitus- ja murtoilmaisinjärjestelmät. Lisäksi pystymme yhdessä sähkösuunnittelun ja digipalveluiden kautta luomaan aivan uudella tavalla innovatiivisia ratkaisuja.

Matkustajainfon osalta suunnitteluosaamisemme kattaa staattisten opasteiden, muuttuvien opasteiden, kuulutusjärjestelmien, induktiosilmukoiden, aikataulukaappien ja esteettömien opasteiden suunnittelun rautatieasemille, matkakeskuksiin, bussiterminaaleihin sekä muuhun joukkoliikenteeseen. Perinteisen sijoitussuunnittelun lisäksi suunnitteluosaamisemme kattaa tarvittavien laitevaatimusten tietoliikenne- ja sähkösuunnitelmien laadinnan aina kaupallisten ja teknisten hankinta-asiakirjojen laadintaan saakka.

Ota yhteyttä

Juha Lappeteläinen
Yksikönpäällikkö
juha.lappetelainen@proxion.fi
0405556981

Turvallisuuden asiantuntijapalvelut

Haluamme olla mukana varmistamassa turvallista liikkumista raiteilla. Olemme asiakkaan mukana kaikissa toiminnallisuuden elinkaaren vaiheissa varmistamassa turvallisuutta ja ennakoimassa vaaroja tunnistamalla riskejä. Teemme toimeksiantona riskienhallintaa niin suunnittelun, rakentamisen kuin käytön sekä käytöstä poistamisen eri vaiheissa. Toteutamme toimeksiannot tilaajan ohjeistamien riskienarviointimenetelmien avulla.

Työskentelemme ja kehitämme alaa läheisessä yhteistyössä eri sidosryhmien ja viranomaisten kanssa. Toteutamme asiakkaidemme toimeksiannot aina vastaamaan voimassa olevia säädöksiä. Omaamme erinomaista asiantuntemusta myös turvallisuuskulttuurista ja HOF-tekijöistä (Human and Organisational factors, inhimilliset ja organisatoriset tekijät).

Hyväksyntäpalveluissamme autamme asiakkaitamme uusien rautatietuotteiden tai teknisten järjestelmien saattamisessa rautatiemarkkinoille. Vahvan asiantuntijaosaamisemme avulla hyväksyntäprosessista saadaan tehokas ja tuote/järjestelmähyväksyntä saavutetaan mahdollisimman nopeasti. Asiakas voi luottaa hankkimiensa tuotteiden/järjestelmien toimintaan ja turvallisuuteen, koska ne on määritelty, testattu ja tarkastettu.

Ota yhteyttä

Mikko Oksanen
Asiakkuusjohtaja
mikko.oksanen@proxion.fi
0409619224

Lisätietoja

Lauri Aarnio
Yksikön johtaja
lauri.aarnio@proxion.fi
0407042542
Jesse Snäkin
Yksikönpäällikkö
jesse.snakin@proxion.fi
0407493066

Proxionille hakeutuvan ihmisen ei tarvitse olla raidealan asiantuntija. Hän voi kasvaa täällä sellaiseksi.

Mikko Saarinen, liiketoimintajohtaja