Liikkuva mittauslaboratorio

5G Lab

Liikkuvalla 5G-mobiililaboratoriolla on mahdollista testata ja mitata radioverkkojen (4G, 5G, Virve 2.0) kuuluvuutta erilaisissa ympäristöissä, kuten maantie-, meri-, metro ja rautatieväylillä tai suljetuissa ympäristöissä. 5G-mittalaboratorio on varustettu sekä perinteisillä kumi- että kiskoille soveltuvilla kiskopyörillä.

  • Toimittajariipumattomat mittaukset
  • Kokonaisvaltainen ratkaisu
  • Mobiili

Kokonaisvaltainen ratkaisu

Mittauspalvelut ovat kokonaisvaltainen ratkaisu, jossa kartoitetaan asiakastarve, tunnistetaan tarvittavat testitapaukset ja räätälöidään mittauksen toteutus, jonka jälkeen mittaustulokset analysoidaan ja raportoidaan asiakkaalle yhteisesti sovitun mukaisesti.

5G Lab -liikkuva mittauslaboratorio on varustettu monipuolisella laitteistolla, joka mahdollistaa asiakastarpeeseen räätälöidyt tietoliikenteen ja paikannuksen mittaukset asiakkaan omassa ympäristössä. Verkon kuuluvuuden ja kapasiteetin lisäksi mittaamme asiakkaan kriittisten sovelluksien toimivuutta.

Ominaisuudet

Riippumaton

Mittauspalvelumme tuottavat järjestelmä- ja toimittajariippumatonta tietoa asiakkaidemme päätöksenteon tueksi.

Kattava analyysi

Mittauspalvelumme tuloksena saatte kattavan analyysin eri verkkojen, kuten 5G-, GSM-R-, WLAN-tietoliikenneverkkojen tilasta paikkatietoon liitettynä. Analyysin avulla tunnistetaan kehityskohteet verkon kuuluvuudessa ja kattavuudessa.

Monipuoliset mittaukset

Verkon kuuluvuuden ja kapasiteetin lisäksi mittaamme asiakkaan kriittisten sovelluksien toimivuutta. Lisäksi toteutamme esimerkiksi radioverkon häiriömittauksia eri taajuusalueilta, laatu- ja vertailumittauksia sekä paikannusjärjestelmien laatumittauksia.

5G Lab

Kokonaisvaltainen mittauspalvelu

Proxion järjestelmä- ja operaattoririippumattomana toimijana pystyy toimittamaan monipuolista analyysia tilaajan päätöksenteon tueksi. Monipaikkainen asuminen, älykäs teollisuus ja liikkuminen nojaavat jatkossa entistä voimakkaammin toimiviin tietoliikenneyhteyksiin ja on kunnan etujen mukaista pystyä itsenäisesti arvioimaan ja vaikuttamaan tarvittaessa päätöksentekoon.

Asiakkaitamme

Paikkatietoon sidottua mittausta

Mittauspalvelut tarjoaa asiantuntijapalveluita tietoliikenteen ja radioverkkojen parissa. Liikkuva mittauslaboratorio on varustettu monipuolisella laitteistolla, joka mahdollistaa asiakastarpeeseen räätälöidyt tietoliikenteen ja paikannuksen mittaukset asiakkaan omassa ympäristössä.

Kiskoilla

Liikkuvalla 5G-mobiililaboratoriolla on mahdollista testata ja mitata radioverkkojen (4G, 5G, Virve 2.0) kuuluvuutta erilaisissa ympäristöissä, kuten maantie-, meri-, metro ja rautatieväylillä tai suljetuissa ympäristöissä. 5G-mittalaboratorio on varustettu sekä perinteisillä kumi- että kiskoille soveltuvilla kiskopyörillä.

Maantiellä

Mittauslaitteistomme kulkee kätevästi liikenteen normaalissa rytmissä ja kiinteät antennit sekä mittauslaitteisto varmistavat luotettavan datan myös vaikeassa ja häiriöherkässä ympäristössä, kuten kaupunkien keskustoissa korkeiden rakennusten ja eri signaalilähteiden seassa.

Maastossa

Mittauslaitteistomme kulkee myös mm. mönkijämme kyydissä, kiitos kompaktin kokonsa. Mittalaitteisto voidaan sijoittaa myös mihin tahansa asiakkaan kulkuneuvoon, kuten veturiin, työkoneeseen, metrojunaan tai vaikkapa veneeseen. Palvelumme on aina kokonaisuus ja mittausdatan lisäksi palvelu sisältää asiantuntijan analysoimaan tuloksia ja ohjaamaan mittauksia sekä kattavan loppuraportin tuloksista.

Kysy lisää tai pyydä tarjous

Kimmo Kolehmainen
Käyttöönotto- ja mittauspalvelut
Yksikönpäällikkö
kimmo.kolehmainen@proxion.fi
+358451458063

Proxionin mittauspalvelut pystyvät tuottamaan laadukasta tietoa Digirata-projektin käyttöön, jotta voidaan varmistua julkisten operaattorien tietoliikenneverkkojen riittävyydestä ympäri maantieteellisesti laajan Suomen.

Kimmo Kolehmainen, Mittaus- ja käyttöönottopalveluiden yksikönpäällikkö