Sähkö- ja telematiikkasuunnittelu

Kumppanisi sähkössä

Suunnittelutyössä huomioimme kokonaisvaltaisesti asiakkaan toiveet ja hankkeeseen vaikuttavat yksityiskohdat projektin alusta loppuun. Olemme kumppanisi kaikissa sähköön liittyvissä suunnittelu- ja muutostöissä.

Miksi valita Proxion?

Ketterä toimija

Olemme suomalainen, yksityisomisteinen yritys, jonka tavoitteena on olla alansa paras! Proxion haluaa tehdä oman osansa sen eteen, että teollisuuden kilpailukyky paranee ja ihmisten liikkuminen helpottuu

Juuret raideliikenteen kehittämisessä

Haluamme ravistella ja muuttaa perinteistä, parhaillaan digitalisoituvaa raideliikennealaa. Olemme mukana kaikissa Suomen merkittävimmissä ratahankkeissa, kuten olemme olleet jo vuodesta 2005. Tarjoamme kaikkien eri tekniikka-alojen suunnittelua ja asiantuntijapalveluita elinkaaren kaikkiin vaiheisiin.

Ihmisläheistä ja kestävää asiantuntijuutta

Alusta asti Proxionin toimintaa on ohjannut ajatus vastuusta ja vapaudesta. Jokaisella yrityksen työntekijällä on yhtäläinen vapaus hoitaa omat vastuunsa parhaaksi katsomallaan tavalla.

Nopea ja helppo vuorovaikutus

Keskeinen vahvuutemme on nopea ja helppo vuorovaikutus, joka tarjoaa asiakkaillemme sujuvan ja tehokkaan yhteistyökokemuksen. Aikataulujen, monialaisten kokonaisuuksien ja useiden sidosryhmien tarpeiden huomiointi on helpompaa, kun projekteilla on käytössä lähes 200 asiantuntijan ammattitaito.

Sähkösuunnittelu

Suunnittelemme erilaisia valaistus- ja sähköjärjestelmiä, joissa lähtökohtana on älyohjaus, käytettävyys ja energiatehokkuus.

Teemme myös valaistusmittauksia ja erilaisia sähköverkkojen selvityksiä ja kuntoarvioita. Meiltä onnistuu myös erilaisten virransyöttölaitteiden, akustojen ja UPS-verkkojen suunnittelu.

Kaikki sähkösuunnittelun palvelumme tekevät tiivistä yhteistyötä eri osastojen välillä. Asiakas saa aina käyttöönsä parhaan mahdollisen kokonaisratkaisun huomioiden suunnittelukohteen tarpeet ja erityispiirteet.

Vahvavirtasuunnittelu

Suunnittelemme sähkö- ja maadoitusratkaisut ratainfraan ja asema-alueille. Vahvavirtasuunnittelu kattaa mm. sähköverkkojen, valaistuksen, vaihteenlämmityksen ja sähköradan kaukokäytön laitteiden suunnitelmaratkaisut sisältäen myös niille tarvittavien kaapelireittien ja maadoitusratkaisujen suunnittelun. Maadoitussuunnittelua tehdään kattavasti myös ratainfraan sijoittuville taitorakenteille.

Lähtökohtana vahvavirtasuunnittelussa on käytettävyys, toimintavarmuus ja energiatehokkuus. Teemme myös valaistusmittauksia ja erilaisia sähköverkkojen selvityksiä ja kuntoarvioita.

Hyvällä tiimihengellä pystymme ratkomaan hankalatkin kohteet, ja muiden tekniikka-alojen kanssa tehtävä yhteistyö varmistaa laadukkaat suunnitelmat.

Kaikki sähkösuunnittelun palvelumme tekevät tiivistä yhteistyötä eri osastojen välillä. Asiakas saa aina käyttöönsä parhaan mahdollisen kokonaisratkaisun huomioiden suunnittelukohteen tarpeet ja erityispiirteet.

Ota yhteyttä

Jani Rissanen
Yksikönpäällikkö
jani.rissanen@proxion.fi
0407258200

Valaistussuunnittelu

Suunnittelemme erilaisia valaistusärjestelmiä, joissa lähtökohtana on älyohjaus, käytettävyys ja energiatehokkuus. Suunnittelemme mm. erilaisia alue-, tie- ja katuvalaistuskohteita.

Teemme myös valaistusmittauksia ja erilaisia sähköverkkojen selvityksiä ja kuntoarvioita.

Kaikki sähkösuunnittelun palvelumme tekevät tiivistä yhteistyötä eri osastojen välillä. Asiakas saa aina käyttöönsä parhaan mahdollisen kokonaisratkaisun huomioiden suunnittelukohteen tarpeet ja erityispiirteet.

Ota yhteyttä

Jani Rissanen
Yksikönpäällikkö
jani.rissanen@proxion.fi
0407258200

Kameravalvonta- ja turvateknologiat

Kameravalvonta ja erilaiset turvateknologiat vaativat kokonaisvaltaista suunnittelua, jossa otetaan huomioon niin kohteeseen kohdistuvat uhat ja riskit kuin myös käytettävyys ja käyttäjäystävällisyys. Ratkaisut kannattaa suunnitella kokonaisuutena, jolloin lopputulos palvelee asiakasta erinomaisen käytettävyyden sekä suojaustason myötä.

Vahvinta osaamistamme ovat erilaiset kamera- ja kulunvalvontajärjestelmät, kuten peruutuskamerajärjestelmät, tietoliikenne- ja kaapelireittisuunnittelu sekä kulunvalvonta-, lukitus-, paloilmaisin/varoitus- ja murtoilmaisinjärjestelmät. Lisäksi pystymme yhdessä sähkösuunnittelun ja ohjelmistopalveluidemme avulla luomaan aivan uudella tavalla innovatiivisia ratkaisuja asiakkaan tarpeisiin.

Kaikki sähkösuunnittelun palvelumme tekevät tiivistä yhteistyötä eri osastojen välillä. Asiakas saa aina käyttöönsä parhaan mahdollisen kokonaisratkaisun huomioiden suunnittelukohteen tarpeet ja erityispiirteet.

Ota yhteyttä

Juha Lappeteläinen
Yksikönpäällikkö
juha.lappetelainen@proxion.fi
0405556981

Sähköratasuunnittelu

Sähköratasuunnittelun ammattilaisemme hoitavat olemassa olevan sähköradan muutostyöt sekä kokonaan uuden radan suunnittelun. Huomioimme työssä hankkeen elinkaaren kokonaisvaltaisesti. Tehokkaat ja joustavat ratkaisut suunnitteluvaiheessa takaavat toimivan ja kustannustehokkaan lopputuloksen. Huomioimme aina myös liikennöinnin ja kunnossapidon tarpeet.

Asiantuntijamme tuottavat sähköradan suunnitelmat kokonaisuudessaan rakentamista varten sekä rata- ja yleissuunnitelmiiin.

Sähköratasuunnittelu sisältää muun muassa jännitekatkojen ja jänniteryhmien suunnittelun. Proxion on tunnettu jo vuosia ryhmityskaavioiden ja jännitekatkojen asiantuntijana. Asiantuntijoillamme on paljon kokemusta ja osaamista myös sähköradan mekaanisista rakenteista ja mitoitussuunnittelusta.

Olemme myös kokeneita ratasähköverkon simulointiosaajia, ja meiltä onnistuvat sähköverkkojen tehonkäytön selvitykset ja laskennat.

Kaikki sähkösuunnittelun palvelumme tekevät tiivistä yhteistyötä eri osastojen välillä. Asiakas saa aina käyttöönsä parhaan mahdollisen kokonaisratkaisun huomioiden suunnittelukohteen tarpeet ja erityispiirteet.

Ota yhteyttä

Juha Matinlompolo
Yksikönpäällikkö
juha.matinlompolo@proxion.fi
0406552472

Kiinteistön sähkötekniikka

Teemme kaikki kiinteistöjen sähkösuunnitelmat, kokemusta löytyy toimitilakiinteistöistä vedenkäsittelylaitoksiin ja sähköradan laiterakennuksiin. Tarjoamme sähkösuunnittelupalvelut aina 110 kV-jännitetasosta yleiskaapelointipistorasiaan asti. Kumppaneidemme kautta onnistuvat myös ARK-, RAK-, GEO- ja LVIAJ-suunnittelu.

Suunnittelijamme ovat olleet pääsuunnittelijana mukana useassa suuressakin suunnitteluprojektissa: toimitilakiinteistöt, museot ja monitoimitilat. Näistä vahvin osaaminen on erilaisten erikoistilojen suunnittelussa, kuten asetinlaitetiloissa ja kompleksisissa tuotantolaitoksissa.

Kaikki sähkösuunnittelun palvelumme tekevät tiivistä yhteistyötä eri osastojen välillä. Asiakas saa aina käyttöönsä parhaan mahdollisen kokonaisratkaisun huomioiden suunnittelukohteen tarpeet ja erityispiirteet.

Ota yhteyttä

Janne Nyyssönen
Yksikön johtaja
janne.nyyssonen@proxion.fi
0401895372

Energiaratkaisut

Onko taloyhtiössäsi tarve lisätä tai rakentaa ensimmäiset sähköautojen latausasemat? Haluatteko tasata energiankulutusta sähköverkosta energian hintapiikkien aikaan? Proxionin energiapalvelut auttavat niin pienissä kuin suurissakin energian ja energiainfran haasteissa.

Monipuolinen osaamisemme rakennetusta ympäristöstä, kiinteistötekniikasta, sähkösuunnittelusta sekä sähköajoneuvojen latausjärjestelmistä toimii pohjana järjestelmä- ja toimittajariippumattomalle sähköautojen latausjärjestelmäkartoitukselle. Tarjoamme teknisen tarkastelun lisäksi tukemme mahdollisten hankintatukien hyödyntämiseen, ratkaisun taloudelliseen tarkasteluun niin pitkällä kuin lyhyelläkin tähtäimellä sekä tietenkin tarvittaessa sähkösuunnittelun osaamisemme lopullisten sähkösuunnitelmien laadintaan.

ProX-iPower-energiahallintajärjestelmät ovat sähköverkkoon sekä tuuli- tai aurinkosähköjärjestelmiin liitettäviä älykkäitä akkuvarastoja, jotka lisäävät kiinteistön energiaomavaraisuutta, varmistavat sähkönsaannin sähkökatkojen aikaan sekä auttavat pitämään energian hinnan kurissa kalliiden tuntien aikana.

Energian riittävyys ja kestävä tuotanto ovat meidän kaikkien yhteinen haasteemme. Haluamme olla osa ratkaisua ja tarjoamme energiakonsultointia niin ydinvoimateknologian, -turvallisuuden kuin kokonaisten laitoisten tilaajille ja toimittajille sekä muille energiantuotantomuodoille. Asiantuntijamme ovat toimineet mm. Suomen merkittävillä ydinvoimaprojekteilla eri rooleissa.

Energiainfrastruktuuri on väylien lisäksi yhteiskunnalle kriittistä infraa, jonka toiminnan ja kestävyyden varmistamisessa aiomme olla mukana.

Ota yhteyttä

Väinö Räisänen
Ryhmäpäällikkö
vaino.raisanen@proxion.fi
+358 442723082

Matkustajainformaatio

Tarjontaamme kuuluu erilaisia matkustajainfojärjestelmien suunnittelukokonaisuuksia. Telematiikka- ja informaatiojärjestelmien tiimimme kehittää asiakaslähtöisiä ratkaisuja yhdessä muiden suunnittelualojemme kanssa sekä omina ratkaisuinaan.

Suunnitteluosaamisemme kattaa staattisten opasteiden, muuttuvien opasteiden, kuulutusjärjestelmien, induktiosilmukoiden, aikataulukaappien ja esteettömien opasteiden suunnittelun rautatieasemille, matkakeskuksiin, bussiterminaaleihin sekä muuhun joukkoliikenteeseen. Perinteisen sijoitussuunnittelun lisäksi suunnitteluosaamisemme kattaa tarvittavien laitevaatimusten, tietoliikenne- ja sähkösuunnitelmien laadinnan aina kaupallisten ja teknisten hankinta-asiakirjojen laadintaan saakka.

Suunnittelumme tekee tiivistä yhteistyötä eri tekniikka-alojen suunnittelijoiden kanssa, jolla varmistetaan yhteensovituksen timanttinen laatu ja sujuvuus. Asiakas saa aina käyttöönsä parhaan mahdollisen kokonaisratkaisun huomioiden suunnittelukohteen tarpeet ja erityispiirteet.

Ota yhteyttä

Juha Lappeteläinen
Yksikönpäällikkö
juha.lappetelainen@proxion.fi
0405556981

Lisätietoja

Janne Nyyssönen
Sähkö ja telematiikka
Yksikön johtaja
janne.nyyssonen@proxion.fi
0401895372
Juha Matinlompolo
Sähkörata
Yksikönpäällikkö
juha.matinlompolo@proxion.fi
0406552472
Juha Lappeteläinen
Telematiikka
Yksikönpäällikkö
juha.lappetelainen@proxion.fi
0405556981
Jani Rissanen
Vahvavirta
Yksikönpäällikkö
jani.rissanen@proxion.fi
0407258200
Väinö Räisänen
Kiinteistötekniikka
Ryhmäpäällikkö
vaino.raisanen@proxion.fi
+358 442723082