Ratatyövastaava (RTV)

Ratatyövastaavan tehtävä on rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuuteen oleellisesti vaikuttava tehtävä ja siinä toimivalta edellytetään tehtäväkohtaista soveltuvuuslausuntoa terveydentilasta.

Koulutuksen sisältö noudattelee ratatyömenettelyn prosessia alkaen suunnittelusta ja päättyen työalueen luovuttamiseen takaisin liikennöinnille.
Perusprosessin lisäksi koulutuksessa huomioidaan kaikki yleisimmät erityistoimenpiteitä vaativat turvallisuusmenettelyt, kuten esim. tulityöt, jännitekatkomenettely yms.
Koulutus antaa myös kattavan yleistiedon rautatiealueella tehtävien töiden suunnittelusta, toteutuksesta ja turvallisuusmenettelyistä sekä riskeistä.

Kenelle

Henkilöille, jotka vastaavat ratatyömaan liikenneturvallisuudesta.

Ennakkovaatimukset

Suomen kieli
Ratatyöturvallisuuspätevyys (TURVA)
Perusteet rautatiejärjestelmästä (PERA) – voidaan korvata voimassa olevalla työpätevyydellä
Vähintään kuuden (6) kuukauden käytännön työkokemus radanpitoon liittyvistä maastotehtävistä. Osallistujan tulee osoittaa työkokemuksensa kesto koulutuslaitokselle annettavalla työtodistuksella.

Kesto

Seitsemän (7) päivää

Pätevyydet

Ratatyövastaavan pätevyyden ylläpitämiseksi on kalenterivuosittain suoritettava hyväksytysti yhden (1) päivän kestoinen Ratatyövastaavan kertauskoulutus.

Hinta

1 600€ /osallistuja

Seuraavat RTV-koulutukset Rataopistossa

Kysy tarjous räätälöidystä koulutuksesta

Kaisa Pakanen
Koulutus
Yksikönpäällikkö
kaisa.pakanen@proxion.fi
0444973103

Muut koulutuksemme