Liikkuvan kaluston kuljettajan kertaus (LIKU-kertaus)

Liikkuvan kaluston kuljettajan kertauskoulutuksessa kerrataan kuljettajan tehtäviin olennaisesti kuuluvat asiasisällöt jotka määrittelee Junaliikenteen ja vaihtotyön turvallisuussäännöt (Jt) sekä Kuljettajan pätevyysvaatimukset. Kuljettajan osaamista ylläpidetään säännöllisillä kertauksilla rautatieliikenteen harjoittajan turvallisuusjohtamisjärjestelmässä kuvatuin tavoin ja rataverkonhaltijan ohjeet huomioiden.

Teemme myös kuljettajien lisätodistuskoulutusta, kysy tarjous!

Kenelle

Liikkuvan kaluston kuljettajille

Ennakkovaatimukset

Voimassa oleva yksikön kuljettamiseen edellytettävä kelpoisuus ja pätevyys
Kuljettajan terveydentilavaatimusten tulee täyttyä

Kesto

Yksi (1) päivä

Hinta

180€ /osallistuja

Kysy tarjous räätälöidystä koulutuksesta

Kaisa Pakanen
Koulutus
Yksikönpäällikkö
kaisa.pakanen@proxion.fi
0444973103

Muut koulutuksemme