Turvamies (T-MIES)

Koulutus antaa valmiudet toimia turvamiehenä. Koulutuksen aikana käsitellään turvamiestoiminnan eri muodot, vastuut ja toimintamallit sekä turvamiestoiminnan merkitys turvallisuuden varmistamisessa.

Tasoristeyksessä tieliikenteen liikenteenohjaajana toimijalta vaaditaan lisäksi voimassa oleva Tieturva 1 -pätevyys tai Tieturva 2 -pätevyys.

Turvamiespätevyys on voimassa viisi (5) vuotta myöntämispäivästä. Pätevyys uusitaan käymällä koulutus uudestaan. Hyväksytysti suoritettu Turvamiespätevyyskoulutus uusii voimassa olevan Ratatyöturvallisuuspätevyyden (Turva).

Kenelle

Henkilöille, jotka toimivat turvamiehenä valtion rataverkolla. Turvamiehenä toimitaan turvamiestoimintamenettelyn mukaisissa tehtävissä, työkoneella tehtävän työn turvaamisessa, tieliikenteen ohjaajana tasoristeyksessä sekä muissa erikseen määritellyissä tehtävissä.

Ennakkovaatimukset

Ratatyöturvallisuuspätevyys (Turva)
Työturvallisuuskortti tai vastaava
Vähintään kolmen (3) kuukauden kokemus radanpidon töistä
Turvamiestehtävä on rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuuteen oleellisesti vaikuttava tehtävä ja siinä toimivalta edellytetään tehtäväkohtaista soveltuvuuslausuntoa

Kesto

1 päivä. Teoriaosuus 4 oppituntia ja maasto-osuus 4 oppituntia

Pätevyydet

Turvamieskoulutuksen hyväksytysti suoritettuaan opiskelija saa turvamiespätevyyden, joka on voimassa 5 vuotta myöntämispäivästä. Pätevyys uusitaan käymällä koulutus uudelleen.

Hinta

180€ /osallistuja

Seuraavat Turvamies (T-mies) -koulutukset Rataopistossa

Kysy tarjous räätälöidystä koulutuksesta

Kaisa Pakanen
Koulutus
Yksikönpäällikkö
kaisa.pakanen@proxion.fi
0444973103

Muut koulutuksemme