Auringosta ja tuulesta turvaa rautateille

Uudessa hallitusohjelmassa toistuvia teemoja ovat investoinnit ratainfraan, uusiutuva energia ja rautatieturvallisuus. Alan toimijoilta toivotaan tekoja näiden asioiden toteuttamiseksi. Suomessa käynnistetään 26. kesäkuuta tiettävästi maailman ensimmäinen paikallisella tuuli- ja aurinkoenergialla toimiva rautatien tasoristeyksen varoituslaitos.

Nivalassa käynnistetään 26.6.2019 todennäköisesti maailman ensimmäinen täysin paikallisella tuuli- ja aurinkoenergialla toimiva rautateiden tasoristeyksen varoituslaitos. Proxionin kehittämä laitos on rakennettu risteykseen, jossa ei aiemmin ole ollut varoituslaitosta. Kyseessä on pilotti, jossa todennetaan uusiutuvan energian riittävyys sekä uusiutuvan energian tuottamiseen ja varastointiin liittyvä tekniikka ympärivuotisessa käytössä todella haastavissa olosuhteissa ja turvallisuuskriittisessä kohteessa. Järjestelmä täyttää myös Suomen tasoristeyslaitoksille asetetut tiukat turvallisuus- ja toiminnallisuusvaatimukset. Varoituslaitoksen tilaaja on Väylä.

Proxion on kehittänyt energianhallinta- ja -varastointitekniikan (EIS), joka pystyy keräämään sähköenergiaa useista uusiutuvan energian lähteistä samanaikaisesti. Sähköenergia varastoidaan moderneihin litiumioniakkuihin, joista tasoristeyslaitos saa käyttövoimansa. Järjestelmän käyttöä voidaan seurata ja ohjata etäyhteyden kautta. Proxionin EIS-järjestelmä soveltuu mihin tahansa käyttökohteeseen, jossa energiansaannin on oltava varmaa, tarjolla on uusiutuvaa energiaa, mutta sähköverkkoon ei haluta tai ole mahdollista kytkeytyä.

Maailmalla ei rautatieympäristössä uusiutuvaa energiaa juurikaan hyödynnetä. Sellaisia energiajärjestelmiä, joiden käyttövarmuus ja turvallisuus ovat riittävän korkealla tasolla ei ole juurikaan ollut tarjolla”, kertoo Proxionin omistaja Petri Puikkonen. ”Halusimme vastata haasteeseen, jossa rautatieturvallisuutta ja uusiutuvan energian käyttöä rautateillä lisätään ja samalla kyetään luomaan uusia innovaatioitaTasoristeysturvallisuus Suomessa on ollut erityisesti keskustelun kohteena ja nimenomaan tähän ongelmaan haluamme tuoda uusia ratkaisuja perinteisten rinnalle”, toteaa Puikkonen.

Suomessa on edelleen noin 1800 vartioimatonta tasoristeystä, joissa ei ole varoitustekniikkaa. Varoituslaitosten rakentamisen keskeinen este on niiden hinta. Yhden puolipuomilaitoksen rakentaminen maksaa kohteesta riippuen keskimäärin 250.000 euroa.

Rautateiden tasoristeysturvallisuuden parantaminen on yksi Väylän keskeisimpiä tavoitteita. Tervehdimme ilolla kaikkia uusia ratkaisuja, jotka edesauttavat tavoitteemme saavuttamista”, toteaa Väylän ylitarkastaja Aki Härkönen. ”Proxionin kehittämä uusi laitostyyppi on sähköverkosta riippumaton ja soveltuukin parhaiten sellaisiin kohteisiin, joissa sähköverkkoon liittyminen on hankalaa tai kallista. Väylällä on valmius tilata näitä laitoksia muihinkin kohteisiin sitten, kun Nivalan pilottilaitos on todettu turvalliseksi ja toimintavarmaksi. Uusiutuvan energian käyttö on aina muutoinkin tervetullutta”, summaa Härkönen.