Espoon kaupunkirata parantaa sekä lähi- että kaukoliikenteen laatua – rakentamissuunnittelu käynnistyy

Väylävirasto ja Proxion ovat solmineet yli 2 miljoonan euron sopimuksen Espoon kaupunkiradan osuuden Tuomarila–Kauklahti rakentamissuunnittelusta. Ratahanke nostaa lähijunaliikenteen tasoa ja vähentää liikennehäiriöitä Helsinki–Turku-yhteysvälillä. Väyläviraston, Espoon ja Kauniaisten mittavan yhteishankeen suunnittelussa Proxionin alikonsulttina toimii A-Insinöörit.

Väylävirasto ja Proxion solmivat maanantaina 22.2. noin 2,3 miljoonaan euron arvoisen sopimuksen kaupunkiradan suunnittelusta Espoon kaupungin alueella. Kaupunkirata vastaa matkustajamäärien kasvuun parantamalla lähi- ja kaukojunaliikenteen palvelutasoa ja täsmällisyyttä. Samalla hanke kehittää merkittävästi Espoon ja Kauniaisten kaupunkiympäristöä.

Kaupunkirata on myös Turun nopean junayhteyden eli tunnin juna -hankkeen ensimmäinen vaihe.

– Kahden uuden raiteen avulla saamme erotettua kaukoliikenteen ja lähiliikenteen omille raiteilleen. Näin vähennämme raideliikenteen häiriöherkkyyttä ja voimme kasvattaa lähiliikenteen vuorovälin metromaisen tiheätahtiseksi, projektipäällikkö Tommi Rosenvall kertoo Väylävirastosta.

Väyläviraston, Espoon ja Kauniaisten vaativassa yhteishankkeessa rakennetaan kaksi lisäraidetta Leppävaaran ja Kauklahden välille nykyisten raiteiden viereen, parannetaan kahdeksan aseman varustelutasoa ja kehitetään liityntäpysäköintialueita.

 

Hanke toteutetaan rakentamisen ja liikenteen ehdoilla

 

Ratahankkeen työvaiheiden ja jatkuvan junaliikenteen yhteensovittaminen tiiviissä kaupunkiympäristössä on haaste, joka edellyttää selkeän viestinnän lisäksi huolellisia suunnitteluratkaisuja. Suunnitteluhankkeen pääkonsulttina toimii Proxion, joka vastaa kaupunkiradan suunnittelusta Espoon kaupungin alueella Tuomarilan ylikulkusillalta Kauklahteen saakka yhdessä A-Insinöörien kanssa.

– Nykyinen rata sijaitsee tiiviissä kaupunkiympäristössä, joten kahden uuden raiteen rakentaminen aiheuttaa haasteita myös suunnittelupöydällä. Kaikilla suunnitteluratkaisuilla pyrimme vähentämään ja ehkäisemään rakentamisen aikaisia liikennehäiriöitä sekä raideliikenteen että kevyen- ja ajoneuvoliikenteen osalta, kertoo liiketoimintajohtaja Mikko Saarinen Proxionista.

– Espoon kaupunkirata on monipuolinen suunnitteluprojekti, jonka onnistumisen edellytys on sujuva yhteistyö Väyläviraston ja muiden sidosryhmien kanssa. Proxionille on erittäin tärkeää olla mukana Suomen raideliikenteen kärkihankkeissa, jotka kehittävät rautatiejärjestelmäämme ja sujuvoittavat sekä lähi- että kaukoliikennettä, Saarinen jatkaa.

Suunnittelu käynnistyy välittömästi lähtötietojen kokoamisella, nykytilan mallintamisella sekä edellisen suunnitteluvaiheen ratkaisujen tarkentamisella. Kaupunkiratahankkeen aktiivinen suunnitteluaika on kaksi vuotta ja koko hankkeen arvioidaan valmistuvan 2028.

 

Haastavat pohjaolosuhteet vaativat geotekniikan erityisosaamista

 

Uuden rataosuuden monimuotoinen ympäristö ja vaativat pohjaolosuhteet edellyttävät laaja-alaista suunnittelun erityisosaamista.

– Rataosuudella on paljon pehmeitä savikoita, joten suunnittelemme useita pysyviä tukiseiniä ja paalulaattoja. Rataosuudelle sijoittuu myös kolme uutta siltaa, yksi uusi kalliotunneli ja vaativia kallioleikkauksia, geo- ja kalliotekniikan yksikön johtaja Ilona Häkkinen A-Insinööreistä kertoo.

– Jotta liikenne voi jatkua häiriöttä, keskitämme voimavaroja työvaiheistukseen ja työnaikaisten järjestelyjen suunnitteluun. Työnaikaisten kaivantojen ja tuentojen suunnittelu liikennöidyn radan viereen vaatii geoteknistä erityisosaamista. Hanke on erityisen merkityksellinen, sillä pääsemme parantamaan liikenneyhteyksiä meille hyvin tutussa ympäristössä, Häkkinen toteaa.

Kaupunkiratahankkeen kustannusarvio on yhteensä 275 miljoonaa euroa. Kustannukset jakautuvat puoliksi valtion ja kaupunkien (Espoo 40 %, Kauniainen 10 %) kesken. Suunnitteluvaiheeseen on saatu EU-tukea Verkkojen Eurooppa -ohjelmasta (CEF, Connecting Europe Facility). Euroopan komission CEF-komitea on myöntänyt 50 prosentin avustuksen hankkeen rakennussuunnitteluun, jonka kustannusarvio on 22 miljoonaa euroa.

 

Lisätietoja:

Tommi Rosenvall, projektipäällikkö, Väylävirasto
puh. 040 725 7815
tommi.rosenvall@vayla.fi

Mikko Saarinen, liiketoimintajohtaja, Proxion
puh. 040 58 70 499
mikko.saarinen@proxion.fi

Ilona Häkkinen, yksikönjohtaja, A-Insinöörit
puh. 040 683 0838
ilona.hakkinen@ains.fi