Jaakko Ritola Proxionille vastaamaan turvallisuudesta

Jaakko Ritola on valittu Proxionille Security Advisoriksi. Ritola aloittaa tehtävässään 1.4.

Koulutukseltaan Ritola on yleisesikuntaupseeri ja tekniikan ylioppilas, ja hänellä on pitkä historia erilaisista julkisen hallinnon turvallisuustehtävistä niin sisäisen kuin ulkoisenkin turvallisuuden parista. Proxionille Ritola siirtyy Kuusamon kaupungin turvallisuusjohtajan tehtävistä. Sitä ennen hän palveli yli 30 vuoden ajan eri tehtävissä Rajavartiolaitoksella, jossa työt painottuivat rajaturvallisuustehtävien lisäksi tiedonhallintaan, tietohallintoon, tieto- ja kyberturvallisuuteen sekä eriasteiseen riskienhallintaan ja varautumiseen.

Proxionilla Ritola vastaa erityisesti turvallisuuteen ja varautumiseen liittyvistä kokonaisuuksista ja niiden kehittämisestä. Tehtävään liittyy sisäisiä asiantuntijatehtäviä ja konsernin turvallisuuteen ja varautumiseen liittyvän liiketoiminnan luominen ja laajentaminen. – Jaakko tuo Proxionille mukanaan vahvaa turvallisuus- ja tietoturvallisuusalan sekä varautumisen ammattitaitoa, ja tulee varmasti jakamaan osaamistaan tasapuolisesti kaikille liiketoiminnoillemme, toteaa Proxionin toimitusjohtaja Timo Savolainen.
– Tällainen ammattitaito on ehdottoman tärkeää kriittisen infran toimialoilla, oli kyseessä sitten esimerkiksi rautatiet tai liikenne-, sähkö- tai tietoliikenneverkot.

Ritolan työhön Proxionilla kuuluu myös erilaisia projektipäällikkö- ja asiantuntijatehtäviä sekä niihin liittyvää asiakastyötä. Hyvät verkostot alan toimijoihin mahdollistavat varmasti myös uusien asiakkuuksien ja kumppanuuksien löytymisen. Tavoitteena onkin kasvattaa Proxionista merkittävä kriittiseen infraan liittyvien turvallisuusalan asiantuntijapalveluiden toimittaja nykyistä laajemmalle asiakaskunnalle.

Lisätietoja