Jamk ja Proxion yhteistyöhön – pian opiskelijat voivat kartuttaa osaamistaan raideteknologian kyberturvallisuudessa

Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK  ja Proxion sopivat kumppanuudesta ja yhteistyön aloittamisesta 26.1.2024. Kumppanuus Proxionin kanssa avaa ammattikorkeakoulun IT-instituutin opiskelijoille mahdollisuuden kehittää kriittiseen infrastruktuuriin ja raideteknologian kyberturvallisuuteen liittyvää osaamista osana opintojaan.

Jamk ja Proxion aloittavat yhteistyön, jonka tarkoituksena on edistää informaatioteknologian ja sähkö-automaatiotekniikan osaamisen kehittämistä sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa. Viime vuonna Jyväskylään toimipisteen avannut Proxion on juuri muuttanut ammattikorkeakoulun IT-instituutin läheisyyteen, jossa sijaitsee myös instituutin kyberturvallisuuden tutkimus-, kehitys-, ja koulutuskeskus JYVSECTEC (Jyväskylä Security Technology). Kumppanuuden odotetaan luovan hyvät puitteet jatkuvalle ja molemminpuoliselle oppimiselle.

”Yhteistyö Jamkin kanssa on mielenkiintoinen avaus meille, sillä etsimme jatkuvasti keinoja löytää uusia osaajia ja liiketoimintamahdollisuuksia erityisesti tieto- ja kyberturvallisuuden alalla. Kriittisen infrastruktuurimme digitalisoituessa tietoturvallisuuden merkitys kasvaa, ja moni tarjoamistamme palveluista tarvitsee jatkossa entistä enemmän tietoturvaosaajia,” kertoo Antti Haapalahti, liiketoimintayhtiö Proxion Pro Oy:n toimitusjohtaja.

Proxion tuottaa rautatieinfrastruktuurin lisäksi muille kriittisen infrastruktuurin aloille palveluita kuten riskienhallinnan, turvallisuuden ja varautumisen palveluita, teknisten järjestelmien arviointi- ja käyttöönottopalveluita sekä turvallisuusanalyysejä. Alan osaamiselle odotetaan olevan tulevaisuudessa yhä enemmän kysyntää valmistelussa olevien kansallisten kriittisen infrastruktuurin CER- ja kyberturvallisuuden NIS2-direktiivien astuessa voimaan.

”Valmisteilla oleva lainsäädäntö yhteiskunnan kriittisen infrastruktuurin suojaamisesta ja häiriönsietokyvyn parantamisesta korostaa osaltaan tarvetta kyberturvallisuuspalveluille ja niiden osaajille,” sanoo vanhempi neuvonantaja Jaakko Ritola Proxionilta.

Kumppanuus on voimavara opiskelijoillekin

Jamkin opiskelijoille työelämän organisaatioiden kanssa solmitut kumppanuudet tarkoittavat lisääntyviä mahdollisuuksia perehtyä erilaisiin asiantuntemusalueisiin esimerkiksi opinnäytteiden ja harjoittelujen kautta. Jamkin ja Proxionin solmiman kumppanuuden myötä vahvistuu edellytykset perehtyä kriittiseen infrastruktuuriin ja alalla tarvittavaan osaamiseen. Yhtenä Suomen johtavista rautatieinfrastruktuurin suunnittelun asiantuntijaorganisaatioista Proxion tarjoaa opiskelijoille lisäksi ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua raideteknologian kyberturvallisuuteen.

”Jamkilla on kansainväliselläkin tasolla mitattuna erittäin vahvaa kyberturvallisuuden erityisosaamista. Opintojen aikana opiskelijoille kertyy vahvaa osaamista, jota autenttiset opinnäytetyö-, harjoittelu- ja työllistymismahdollisuudet vielä vahvistavat. Suora yhteys työelämään on siksi tärkeää meille ja opiskelijoillemme,” sanoo Jamkin IT-instituutin johtaja Tero Kokkonen.

Kumppanuuden avulla saadaan lisäksi ajankohtaista tietoa liike-elämän tarpeista, jota voidaan tulevaisuudessa soveltaa koulutuksen kehittämisessä. Samalla aukeaa ovia myös muunlaiseen yhteistyöhön.

”Solmitun kumppanuussopimuksen myötä mahdollistetaan laajamittainen yhteistyö koulutuksessa, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa (TKI) sekä osaamisen kehittämisessä. Vahvistamalla yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa pystymme vahvistamaan henkilöstömme osaamista ja laajamittaista TKI-yhteistyötä, sekä samalla tukemaan alalle valmistuvien opiskelijoiden työllistymistä. Samalla voimme varmistua siitä, että valmistuvien opiskelijoiden osaaminen vastaa mahdollisimman hyvin työelämän tarpeita,” sanoo Tero Kokkonen.

Kysy lisää

Antti Haapalahti
Proxion Pro Oy
Toimitusjohtaja
antti.haapalahti@proxion.fi
0405262371
Joni Kontio
Turvallisuus ja riskienhallinta
Yksikönpäällikkö
joni.kontio@proxion.fi
0401847562