Käyttäjälähtöistä infraa ympäristöarvot edellä

Proxion on laajentanut palvelutarjontaansa ympäristösuunnitteluun perustamalla uuden liiketoiminnan suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut liiketoimintaan. Kokemus, intohimo ja aktiivinen ote luovat vankan pohjan ympäristönäkökulmien ja ympäristövaikutusten arvioinneille, sekä ympäristön huolelliselle suunnittelulle. 

Proxion on huomioinut ympäristöarvot yrityksen strategian mukaisesti niin suunnittelu- kuin kehityshankkeissaan koko olemassaolonsa ajan. Nyt vuoden alusta alkaen kestävää, kaikkia käyttäjiä palvelevaa infraa päästään suunnittelemaan aiempaa laadukkaammin.

– Ympäristönäkökulmat eivät ole Proxionille täysin uusi asia. Ympäristöryhmän käynnistäminen on suunniteltu jatkumo työlle mikä on aloitettu jo viime vuonna. Käytännön tasolla pääsemme ympäristöryhmän avulla syventämään osaamistamme ja palvelemaan asiakkaitamme yhä tasokkaammin ja monialaisemmin, liiketoimintajohtaja Mikko Saarinen

Vuoden alusta johtavana konsulttina ja ympäristötiimin ryhmäpäällikkönä aloittaneella Jouni Mikkosella on vankka kokemus ympäristönäkökulmien huomioimisesta suunnitteluhankkeilla, kuten ympäristövaikutusten arvioinneista ja lupaprosesseista. Mikkonen on työskennellyt pitkään niin pienien kuin suurienkin projektien parissa, ja kartuttanut kokemustaan niin yleissuunnittelu- kuin ST-hankkeiden ympäristöasioista vastaavana asiantuntijana.

 

– Esi- ja yleissuunnitelmavaiheista rata- ja rakentamissuunnitelmia kohti mentäessä ympäristöasiat tarkentuvat askel askeleelta. Yksityiskohtaisemmissa suunnitelmavaiheissa vaikutusten huomioimisen merkitys kasvaa, Mikkonen kertoo. Tehtävänämme on kartoittaa suunnitelmien ympäristöriskit, – kohteet ja -arvot niin huolellisesti, että käyttäjille infra on ympäristöystävällinen, esteetön ja toimiva miljöö, jossa arki on sujuvaa ja helppoa vuodenajasta käyttäjän henkilökohtaisista rajoitteista riippumatta.

 

Esteettömyyden näkökulma on Mikkoselle itsestäänselvyys ja asiasta keskustellessa hänen puheestaan kuultaa aito into asiaa kohtaan. Mikkosen mukaan valtaosalle käyttäjistä turvallisen ympäristön suunnitteleminen on helppoa, mutta pienimmät käyttäjäryhmät haasteineen vaativat erityistä huomiota. Harkittu, kaikkien saavutettava matkustajainformaatio on tärkeä osa turvallisuutta, kuten myös erilaisten yksityiskohtien huomioiminen.

– Eri kulkumuodoin kulkevien ja erilaisten aistivammaisten matkustajien oikeus sujuvaan infraan on vähintään yhtä suuri kuin muidenkin, Mikkonen sanoo. Kuten monen muunkin ympäristösuunnitteluun välittömästi liittyvän asian, myös esteettömyyssuunnitteluun panostaminen etukäteen on yhteiskunnalle edullisempi vaihtoehto, kuin jälkikäteen korjaaminen.

Mikkosen lisäksi uudessa ympäristötiimissä aloittaa Ulla Parkkinen. Parkkinen vastaa maisemasuunnittelijana siitä, että suunnittelu on visuaalisesti kestävää, lopputulos on maisemaan istuva, joka kestää aikaa ja vastaa osaltaan jokaista suunnittelukriteeriä.

– Kun vaatimuksia tulee paljon erilaisten kansallisten ja kansainvälisten kriteereiden kautta, sekä käyttäjälähtöisyyden takia, niiden nitominen saumattomaksi kokonaisuudeksi on miltei oma taiteenlajinsa. Onneksi meillä on nyt tätä varten oma asiantuntija, jonka kädenjäljestä syntyy visuaalisesti näyttäviä kokonaisuuksia – mutta niin, ettei yksikään vaatimus jää puolitiehen, Mikkonen lupaa.

Molemmat ympäristötiimiläiset työskentelevät Oulusta käsin, jakaen osaamistaan koko Suomen alueelle ja myöhemmin myös Proxionin Eestin tytäryhtiöön.

 

Toistaiseksi meillä on monta rekrytointiprosessia käynnissä kaikkiin tekniikka-aloihin. Tulemme myös lähitulevaisuudessa käynnistämään rekrytointeja vahvistamaan meidän tuoretta ympäristöryhmää.

Mikko Saarinen, liiketoimintajohtaja, suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut

Avoimet työpaikat

Kysy lisää

Jouni Mikkonen
Ympäristösuunnittelu
Yksikönpäällikkö
jouni.mikkonen@proxion.fi
0442101261
Mikko Saarinen
Proxion Plan Oy
Toimitusjohtaja
mikko.saarinen@proxion.fi
0405870499