Kesätyöt: Joel – turvalaitesuunnittelu

Moi! Olen Joel ja vietin tämän kesän harjoittelijana turvalaitesuunnittelun tiimissä. Aloitin Proxionilla huhtikuussa, ja työt ovat jatkuneet koko kesän. Syksyllä aloitan kolmannen vuoteni Aalto-yliopistossa Rakennetun ympäristön pääaineessa, ja vuoden päästä olisi tarkoitus jatkaa Liikennetekniikan ja maankäytön suunnittelun maisteriohjelmaan samassa oppilaitoksessa. Olen aina jonkin verran seuraillut raidealan nykyisiä sekä suunnitteilla olevia hankkeita, joten koin ja koen Proxionin hyvin mielenkiintoisena työnantajana.

Aikaisemmasta alan pienestä harrastuneisuudesta huolimatta tulin taloon aika lailla ummikkona. Olen myös ensimmäistä kertaa tekniikan alan töissä, ja onkin ollut hienoa päästä vihdoin opintojani vastaaviin töihin. Olen saanut kattavan perehdytyksen, ja uudet työkaverit ovat auttaneet minua eteen tulleissa erilaisissa haasteissa. Apua on voinut kysyä matalalla kynnyksellä ja se on ollut myös suotavaa.

Työskentely

Kesätyöntekijälle on sopinut hyvin Proxionilla työskentelemisen joustavuus. Liukuva työaika sekä mahdollisuus työskennellä täysin etänä ovat olleet itselleni tärkeitä viihtyvyyttä sekä jaksamista lisääviä tekijöitä. Olen työskennellyt suurimman osa päivistä kuitenkin paikan päällä Pasilan toimistollamme. On ollut mukava tutustua toimistolla uusiin ihmisiin ja viettää yhdessä kahvitaukoja keskustellen ajankohtaisista aiheista ja tapahtumista. Liukuva työaika on myös mahdollistanut minulle erilaisiin opiskelijatapahtumiin ja muihin kesän menoihin osallistumisen töiden ohella. Vaikka kesä onkin mennyt töiden parissa, olen ehtinyt mökkeillä, harrastaa ulkoilua ja terasseilla käymistä omaan makuuni riittävästi.

Olen kesän aikana työskennellyt muutamassa eri projektissa. Eniten aikaa on mennyt Helsingin käyttökeskusalueen rataomaisuuden inventoinnissa. Projektissa olen päässyt perehtymään siihen, mitä kaikkea junaradoilta ja liikennepaikoilta löytyy. Sähköratapylväät, kääntöorret ja maadoitukset ovat tulleet tutuiksi. Projekti on pitkä, ja välillä sen parissa työskentely on hyvin yksitoikkoista ja puuduttavaa. Inventointiprojekti on kuitenkin alan aloittelijalle oikein sopiva, sillä ennen kun voi radoille mitään suunnitella, täytyy toki tietää mitä radoilla edes on. Inventoinnin lisäksi olen päässyt mallintamaan erilaisten lähtötietojen ja suunnitelmakuvien perusteella tietomalleja CAD-ohjelmilla. Mallinnettavat kohteet ovat yleensä olleet ratapihojen tai tulevien lisäraiteiden nykyisiä tai tulevia turvalaitteita. Mallintaminen on ollut hyvin mielenkiintoista. Se on myös vaatinut hieman perehtymistä ratateknisen suunnittelun sääntöihin ja ohjeisiin, mikä on ollut opettavaista sekä hyödyllistä. On ollut hienoa oppia mallintamisen kautta Suomen radoilla vireillä olevista uusista hankkeista. Parasta on kuitenkin se, kun pääsee ihailemaan työn tuloksia sekä vertaamaan sitä, miten oma tietomalli sopii yhteen muiden tietomallien kanssa.

Olen pitänyt siitä, että vaikka kuulunkin turvalaitesuunnittelun tiimiin, olen päässyt työskentelemään melko monipuolisesti myös tehtävissä, jotka eivät edes suoraan liity turvalaitteisiin. Kesän aikana onkin yleistietoni radoista ja alasta kasvaneet erittäin suuresti. Työ on ollut hyvin opettavaista, ja on mukavaa, että oppiminen on tapahtunut lähes itsestään työn ohessa sekä omia oivalluksia tekemällä. Kaiken kaikkiaan työ on antanut hyvät eväät raidealan asiantuntijaksi kasvamisen alkutaipaleelle.

Proxion työpaikkana

Proxionilla on yllättänyt työpaikan mainio yhteishenki. Vaikka elämmekin vielä meneillään olevan pandemian seurauksena poikkeuksellisissa oloissa, ja suuri osa työntekijöistä työskentelee täysin etänä, on uusiin työtovereihin tutustuminen ollut helppoa. Yhteistä virkistäytymistä on myös järjestetty koronarajoitusten puitteissa. Vapun aikoihin pääsin osallistumaan Proxionin vappuun, joka järjestettiin tällä kertaa etänä. Elokuussa pääsin osallistumaan kaikille Proxionilaisille yhteisiin rapujuhliin, jotka onnistuttiin järjestämään tautitilanne huomioiden turvallisesti paikan päällä. Oli mahtavaa nähdä livenä myös muissa Suomen toimistoillamme työskenteleviä kollegoita, joita oli siihen mennessä nähnyt ainoastaan tietokoneen ruudulla, jos edes sielläkään.
Vaikka tulinkin taloon vain kesätyöntekijänä, minut on otettu mukaan yhtenä muista proxionilaisista, ja vielä vähäiseen alan kokemukseeni on suhtauduttu ymmärtäen. Koen, että minua kohtaan on myös oltu luottavaisia, kun olen päässyt välillä tekemään minulle täysin uudenlaisia työtehtäviä ja hieman haastavampiakin hommia. Olen tutustunut uusiin ihmisiin, joita on ollut eri ikäluokista, eripuolilta Suomea sekä erilaisista elämäntaustoista. Tähän asti elämässäni ystävät ovat yleensä olleet samanikäisiä, samalla seudulla asuvia ja samanhenkisiä tyyppejä, mutta nyt olen päässyt toimimaan hyvin erilaisten ihmisten kanssa, mikä on ollut hyvä.

Hyvin sujuneen kesän, erinomaisen yhteishengen ja kiinnostavien työtehtävien johdosta ilmaisin haluni jatkaa töitä Proxionilla opintojeni ohella myös kesän jälkeen. Uuden työsopimuksen teko onnistui vaivatta, ja esihenkilöt ymmärtävät, että työn ohella minun tulee edistyä myös opinnoissani. Kesän aikana kiinnostukseni raidealaa kohtaan on kasvanut, ja olen tyytyväinen siihen, että voin jatkaa töitä hyvässä ilmapiirissä ja itseäni kiinnostavissa työtehtävissä. Kesätyö ja mennyt kesä ylipäätään ovat ylittäneet omat odotukseni, ja tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.

Mitä turvalaitesuunnittelussa tehdään?