Kesätyöt: Joona – turvalaitesuunnittelu

Moikka! Olen Joona Aspegren, 22-vuotias opiskelija ja proxionlainen. Kulunut kesä on vierähtänyt harjoittelijana osana Proxionin turvalaitesuunnittelun eli tuttavallisemmin turviksen tiimiä. Kerron tässä postauksessa hieman taustastani ja siitä miksi päädyin Proxionille, ja etenkin siitä miten kulunut kesä on mennyt ja mitä kaikkea olen kesän aikana päässyt tekemään!

Opiskelut

Aloitan syksyllä kolmatta vuottani Aalto-yliopistossa Rakennetun ympäristön kandidattiohjelmassa. Opintoni keskittyvät tällä hetkellä erityisesti maankäytön suunnitteluun, mutta maisterivaiheessa tarkoitukseni on painottaa opintoja enemmän liikennetekniikan suuntaan. Kuulin Proxionista ensimmäistä kertaa heti opintojeni alussa, sillä yritys tekee yhteistyötä muun muassa liikennetekniikan ammattiainekerhomme kanssa. Mieleen jäi erityisesti yrityksen painottuminen erityisesti itseäni kiinnostaneeseen alaan eli raideliikenteeseen, jonka tiimoilta halusin hankkia ensimmäisen työkokemukseni alan töistä.

Kesätyö on muutakin kuin kesätyötä

Viime syksynä kesätyöhaun käynnistyessä olin päättänyt hakea Proxionille joko avoimella hakemuksella tai suoraan sopivan työpaikkailmoitusten kautta. Haku aukesi joulukuun alkupuolella, ja vuodenvaihteen jälkeen sain haastattelukutsun joka johti edelleen työsopimuksen solmimiseen. Haun aikana kävi selväksi että kyse ei ole vain kesäapulaisten hankinnasta, vaan tarkoituksena olisi tarjota töitä mahdollisuuksien mukaan myös kesän jälkeen.

Aloitin työt huhtikuun alkupuolella osa-aikaisena ja siirryin kokoaikaiseksi kevään viimeisten tenttien jälkeen kesäkuun alussa. Jo alusta asti tuntui, että uudet työntekijät otettiin täysipainoisesti mukaan tiimien toimintaan. Kevään aikana pääsin muun muassa tutustumaan muihin proxionlaisiin sekä tiimi- ja kehityspalavereissa että vapun tienoilla järjestetyssä virtuaalisessa pakohuonepelissä. Huhti-toukokuussa kävin myös muutamassa koulutuksessa ja hankin tunnuksia ja perehdytyksiä tarvittaviin järjestelmiin, jotta kaikki olisi kunnossa kesän kokoaikaisuutta ajatellen.

Kesään on mahtunut monenlaisia projekteja, ja olen päässyt tekemään muun muassa turvalaitteiden mallinnusta. Mallinnus on yksi suunnittelun vaihe osana laajempaa suunnitteluprosessia, ja sen tarkoituksena on tuottaa 3D-malli rakennettavasta tai kunnostettavasta alueesta. Mallia voidaan käyttää esimerkiksi elementtien keskinäisten sijaintien ja päällekkäisyyksien tarkasteluun. Esimerkiksi opastimien sijoittelu on ajoittain tarkkuutta vaativaa elementtien sijoittuessa raiteiden väliin, kuitenkin junille varatun aukean tilan ulottuman ulkopuolelle. 3D-mallien avulla selvitetään muun muassa sitä, miten radan eri järjestelmien elementit mahtuvat radalle ilman päällekkäisyyksiä.

Suunnittelussa olen hyödyntänyt lukuisia CAD-ohjelmia, joista osa oli itselleni valmiiksi tuttuja ja osa täysin uusia. Lisäksi tutuksi ovat tulleet erilaiset tietokannat ja ratatekniset ohjeet. Ohjelmisto-osaaminen onkin yksi tärkeimmistä kesän aikana saamistani opeista, sillä opintoni Aallossa painottuvat enemmän teoreettiseen osaamiseen kuin ohjelmistojen käyttöön.

Olen ollut koko kesän ajan mukana myös sähköratatietojen inventoinnin projektilla, jossa digitoidaan rataverkolla olevia rakenteita yhtenäiseen tietokantaan. Projekti on tutustuttanut niin rataverkon rakenteeseen ja liikennepaikkoihin, kuin radalla sijaitseviin sähköradan omaisuuslajeihin kuten kääntöorsiin ja maadoituksiin. Hommassa on pystynyt etenemään vapaaseen tahtiin muiden projektien ohella ja tehtävää on riittänyt koko kesäksi, joten peukaloita ei ole tarvinnut jäädä pyörittelemään missään vaiheessa kesää!

Olen työskennellyt muutamaa etätyöviikkoa lukuun ottamatta Pasilan toimistolla. Turvalaitesuunnittelun lisäksi Proxionilla on myös muita mielenkiintoisten aiheiden, kuten liikennesuunnittelun ja ERTMS:n parissa toimivia tiimejä. Toimistolla vietetyn kesän aikana on myös väistämättä oppinut sivusta seuratessa ja keskustellessa paljon näiltä osa-alueilta. Mahdollisuus joustavaan työaikaan ja toimiston sijainti kävelyetäisyydellä kotoa on varmistanut vapaat kädet omien aikataulujen suunnitteluun ja kesän muihin menoihin. Proxionilla on totuttu etäyhteyksiin jo ennestään, kun tiimeissä ja projekteilla on mukana ihmisiä toimipisteiltä ympäri Suomen. Toimistolla onkin ollut jo ennestään runsaasti rauhallisia paikkoja puheluja ja häiriötöntä työskentelyä varten. Vaikka korona on vaikuttanut henkilöstön yhteisiin tapahtumiin, ei niistä ole täysin luovuttu vaan tälläkin hetkellä suunnitellaan yrityksen pikkujouluja! 🙂

Kesä alkaa olla lopuillaan, mutta sopimus jatkosta osa-aikaisena työntekijänä on jo taskussa. Teen töitä opintojen ohella itse määrittelemässäni tahdissa alkuun samoilla projekteilla kuin kesälläkin, ja itseäni kiinnostaa osallistua ennen pitkää myös liikennesuunnittelun projekteihin. Kesän opit turvalaitteista ja rataverkon rakenteesta ovat hyödyllisiä myös tätä ajatellen, sillä rataverkon ja siihen liittyvien järjestelmien ymmärtäminen on olennainen taito millä tahansa raidealan projektilla. Kuitenkin parhaiten mieleeni on kesältä kuitenkin jäänyt kannustava ja joustava asenne työntekijöitä kohtaan, ja tämän johdosta uskon viihtyväni Proxionilla hyvin myös tulevaisuudessa.

Turvalaitetiimin kesätyöhaku on taas käynnissä – katso videolta enemmän turvistiimin työstä!