Kesätyöt: Tuukka – ERTMS järjestelmäsuunnittelu

Hei, olen Tuukka, 24, ja olen tällä hetkellä ERTMS-järjestelmäsuunnittelun tiimissä harjoittelijana Helsingin toimistolla. Hain Proxionille nähtyäni työpaikkamainoksen Instagramissa joulukuussa 2020. Olin jo pidemmän aikaa haaveillut työpaikasta raideliikenteen alalla insinöörinä ja tämä kesätyöpaikka osui silmiini juuri oikealla hetkellä. Olin jo ennen Proxionille aloittamista ollut kiinnostunut raideliikenteestä ja siihen liittyvästä teknologiasta ja infran teknisistä ratkaisuista. Kesällä töideni keskiössä oli eurooppalainen rautatieliikenteen hallintajärjestelmä (ERTMS) ja sen osana toimiva eurooppalainen junakulunvalvontajärjestelmä (ETCS), jotka olivat kyllä yleisellä tasolla tuttuja, mutta vasta työprojekteja tehdessä pääsin syventymään näiden järjestelmien saloihin paremmin. Nyt neljän kuukauden jälkeen tiedänkin jo huomattavan paljon enemmän kuin taloon tullessani.

Olen opiskellut vuodesta 2019 Metropolia Ammattikorkeakoulussa konetekniikan tutkinto-ohjelmassa, jossa jatkan nyt syksyllä kolmannen vuoden opintojani automaatiokurssien parissa. Metropolian opintojen lisäksi osallistuin loppusyksyllä 2020 käynnistyneelle XAMK:n Ratatekninen toimintaympäristö-kurssille, jossa syvennyttiin Suomen raideliikennejärjestelmään. Tämä kurssi oli osa isompaa uutta opintokokonaisuutta AMK-tasolla, jossa syvennytään raideliikenteeseen ja sen teknisiin järjestelmiin syvällisemmin. Toisaalla Metropoliassa toisena opiskeluvuotenani päädyin hakemaan koneautomaation pääaineeseen, johon minulla on ollut suurin mielenkiinto valittavissa olleista pääaineista. Uskon vahvasti myös, että koneautomaation opinnot tulevat tukemaan uraa Proxionilla tulevissa ERTMS- ja automaatioprojekteissa samalla, kun automaatio lisääntyy vähitellen kaikkialla raideliikenteessä.

Kevään 2020 aikana opiskellessa odotin jo paljon töiden alkua ja olin innoissani uudesta kesätyöpaikasta ERTMS-järjestelmäsuunnittelun tiimissä ja erityisesti, koska kyseessä oli ensimmäinen työpaikkani insinöörialan töissä. Kesäni Proxionilla alkoi perehdytyksellä paikan päällä Pasilan toimistolla maanantaina 3.5.2021 kahden muun uuden proxionilaisen kanssa. Päivä alkoi työhön perehdytyksellä, joka eteni sujuvasti käydessä läpi perusasioita. Valmistelut oli tehty hyvin, aloittaneille olivat työkoneet ja -puhelimet sekä muu tarvittava välineistö valmiina saapuessani toimistolle. Työläppärin asennuskin sujui mukavasti, kun apuna oli IT-tuki, vaikka joihinkin haasteisiin siinä alussa törmättiinkin. Ensimmäiset päivät kuluivat Proxionin tietojärjestelmiä ja käytäntöjä opetellessa. Lisäksi useisiin tietojärjestelmiin käyttäjätunnusten luominen ja erilaisten lomakkeiden täyttäminen sai ensimmäisen viikon kulumaan nopeasti. Sain Proxionista jo ensimmäisen päivän aikana hyvän vaikutelman ja koin oloni heti tervetulleeksi mukaan tiimiin.

Ensimmäisinä viikkoina pääsin tutustumaan ERTMS-maailmaan syvemmin lukuisiin eri dokumentteihin ja selvityksiin perehtymällä. Niihin tutustuminen alkoi luoda pohjaa kesän tuleville työtehtäville. Toukokuun toisella puoliskolla pääsin vähitellen jo muutamaan projektiin mukaan. Sain näissä projekteissa aluksi tehtäväkseni selvittää projektien lähtötietoja raporttien sisällön tuottamisen tueksi ja myöhemmin pääsin hyödyntämään aikaisempaa tietouttani ERTMS/ETCS-järjestelmästä eri työpajojen merkeissä. Projektit, joissa olin kesän aikana mukana liittyivät pääosin Proxionin tekemiin selvityksiin Väylävirastolle eurooppalaisen junakulunvalvontajärjestelmän (ETCS) ja ERTMS-järjestelmän soveltamisesta Suomen rataverkolle. Yhtenä projektina alkukesästä oli ETCS:n ja sen mahdollistaman kapasiteetin analysointi. Kyseistä selvitystä tehdään Väylävirastolle, ja siinä tutkitaan vaikutuksia kapasiteettiin ja esitetään teoriaa ETCS-tason 2 mahdollisista toteutustavoista. ERTMS-aiheisia selvityksiä on nyt monia meneillään ja oli mahtavaa päästä olemaan osana niiden valmistelua ja tekemistä.

Heinäkuun merkittävänä projektina oli oppimateriaalien tuottaminen, joita tuotimme koulutusyhteistyössä XAMK-korkeakoulun kanssa. Tämä kyseinen projekti teetti paljon töitä, mutta opin samalla hyvin laajasti niin ERTMS-järjestelmästä kuin myös automaattisesta junan operoinnista, radioverkoista, eri paikannusjärjestelmistä ja ERTMS:ssä kehitteillä olevista uusista operointitasoista sekä monista muista aiheista. Elokuussa työaikani on kulunut ERTMS-järjestelmän ja tasoristeysten yhteensovitusprojektissa, jossa tutkimme näiden kahden järjestelmän yhteen liittämisen mahdollisuuksia ja haasteita. Tässä projektissa olen päässyt käyttämään kielitaitojani ja tiedustelemaan eurooppalaisista verrokkimaista, kuinka heillä on toteutettu edellä mainittu yhteensovitus järjestelmien välillä. Se on ollut oikein mielenkiintoista vaihtelua ja on tuonut työhön kansainvälistä meininkiä. Kesän aikana käytin aika usein englantia työtehtävissä kommunikoidessa ja lukiessa materiaaleja. Myös ruotsin ja saksan kielen taidot osoittautuivat hyödyllisiksi monia dokumentteja tutkiskellessa.

Yhteenvetona kesästä Proxionilla voisin todeta, että olen oppinut lisää uusia tärkeitä taitoja, päässyt tutustumaan uusiin mahtaviin kollegoihin ja omaksunut samalla hurjan määrän uutta tietoa. En ajatellut vielä töiden alussa, että pääsisin olemaan mukana näinkin monessa mielenkiintoisessa projektissa vain yhden kesän aikana. Ja nyt jatkon varmistuttua Proxionilla voin tyytyväisin mielin lähteä kohti syksyä ja uusia haasteita.

Katso videolta Laurin terveiset!