Kesätyöt: Ville – Ratasuunnittelu

Olen Ville ja valmistuin keväällä tekniikan kandidaatiksi Aalto-yliopistosta kone- ja rakennustekniikan pääaineesta. Kuluneen kesän olen viettänyt kesätöissä Proxionin ratasuunnittelutiimissä.

Törmäsin Proxionin kesätyöhakuun vuodenvaihteessa LinkedIn-palvelussa, josta päädyin Proxionin nettisivuille täyttämään hakemusta. Pian hakemuksen lähettämisen jälkeen Proxionilta otettiin yhteyttä ja sovimme työhaastattelun, joka järjestettiin ajan hengen mukaisesti etäyhteyksien avulla. Haastattelu sujui hyvin, ja vain pari päivää myöhemmin kesätyösopimus olikin jo allekirjoitettuna.

Työskentely Proxionilla

Ensimmäisenä työpäivänä minut otettiin iloisesti vastaan Helsingin toimistolla, ja minulle välittyi saman tien mielikuva, että olen tervetullut osaksi Proxionin porukkaa. Ensimmäisten viikkojen aikana tarvittavat työkalut ja ohjelmistot tulivat hyvin tutuiksi, mistä suuri peukku menee Proxionin toimivalle perehdytysprotokollalle, jonka avulla oppii perusteellisesti talon tavoille. Ensimmäisten päivien jälkeen työskentelin suurimman osan kesästä kotitoimistollani Espoon Otaniemessä.

Kesän aikana:

  • 61 työpäivää
  • 167 584 sekuntia Teams-puheluita
  • Satoja suunnitteluohjelmistojen parissa vietettyjä tunteja
  • Uuden oppimista, onnistumisen tunteita sekä helteisiä päiviä

Kesän aikana osallistuin kolmelle eri projektille. Ensimmäiseksi pääsin mukaan Kuopion ratapihan rakentamissuunnitteluun, joka alkoi kesäkuun alussa samaan aikaan kuin minäkin tulin taloon. Jokaisen projektin alussa on aina syytä kartoittaa ja kerätä projektiin liittyvät lähtötiedot sekä koota ne helposti saataville projektin suunnittelukansioon. Ensimmäinen työtehtäväni olikin Kuopion ratapihaa koskevien lähtötietojen kokoaminen. Käytännössä homma eteni siten, että laadin Kuopion kaupungilta tilatun sekä avoimista tietokannoista ladatun datan avulla suunnittelualueesta eri suunnitteluohjelmistojen, kuten AutoCADin sekä 3D-Winin, avulla karttoja suunnittelun pohjaksi. Kartoitin myös radan läheisyydessä sijaitsevien laitteiden johtotietoja, jotta suunnitelmat voitaisiin laatia siten, ettei rakennusvaiheessa vahingossa vaurioiteta esimerkiksi jo olemassa olevia sähkö- tai telekaapeleita.

Osana lähtötietojen työstämistä osallistuin myös elämäni ensimmäiselle maastokatselmukselle. Maastokatselmukset ovat tärkeä osa suunnittelijan työtä, sillä niiden avulla suunnittelun kohteena olevasta alueesta saa kattavan yleiskuvan. Kuopion ratapihalla suoritetulla katselmuksella pääsinkin näkemään, minkälaisia havaintoja kokeneemmat ammattilaiset tekevät tulevasta työkohteestaan. Vaikka minulla suurin osa ajasta menikin pällistellessä kaikkea uutta ja ihmeellistä, jäi tapahtumasta varmasti käteen paljon hyödyllistä tietoa tulevaisuutta silmällä pitäen.

Kun lähtötiedot saadaan kerättyä ja käsiteltyä, lisätään ne suunnitteluohjelmistoihin, jossa niitä voidaan käyttää suunnittelun tukena. Proxionilla hyödynnetään ratasuunnittelussa pääsääntöisesti Tekla Civil -suunnitteluohjelmistoa. Suunnittelutyö on rautateiden osalta melko säänneltyä, sillä suunnittelun raamit määräytyvät Väyläviraston ratateknisten ohjeiden (RATO) sekä projektikohtaisten suunnitteluperusteiden mukaan.

Yksi ratasuunnittelun keskeisimmistä elementeistä on geometriasuunnittelu, jossa määritetään ratalinjoille sekä vaaka- että pystygeometriat. Minulla ei ollut lainkaan aiempaa kokemusta geometriasuunnittelusta, mutta perusteellisen opastuksen ja sinnikkään yrityksen jälkeen sain laadittua Kuopion tavararatapihan nykyisille sekä tuleville raiteille uudet geometriat.

Toinen projekti, jossa olin mukana, oli Tikkurilan rakentamissuunnittelu. Projekti oli aloitettu aikaisemmin keväällä ja se oli jo hyvässä vauhdissa, kun tulin siihen mukaan. Tehtävänäni oli laatia sähköratapylväiden sekä portaalien 3D-tilavarausmallit Tikkurilan aseman läheisyyteen. Käytännössä tehtävä tarkoitti portaalikaavioiden sekä 2D-pylväskoordinaattien yhdistämistä, jolloin oikeanlaiset pylväät saatiin oikeille koordinaateille. Varsinainen tilavarausmallin luominen tapahtui AutoCADin 3D-sovelluksen avulla. 3D-mallien käyttö suunnittelussa on lisääntynyt viime vuosina runsaasti, ja ne ovatkin oivallinen työkalu, sillä esimerkiksi 3D-tilavarausmallin avulla nähdään helposti, minkälaisen tilan mikäkin objekti todellisuudessa vaatii.

Kesän edetessä pääsin osalliseksi myös Kerava-Sköldvikin aluevarausselvityksen tekoon. Tällekin projektille hyppäsin mukaan jo heti projektin alkuvaiheessa, joten tehtävänäni oli hankkeen lähtötietojen keräämistä sekä käsittelyä. Lähtötietojen käsittely koostui pääsääntöisesti jo olemassa olevien ratageometriatietojen koordinaattimuunnoksista sekä tietojen yhdistämisestä suunnittelukarttapohjaksi, jonka päälle tulevia suunnitelmia on helppo lähteä rakentamaan.

Kesä Proxionilla sujui kuin siivillä. Kesän aikana olin mukana monessa mielenkiintoisessa projektissa, jotka kaikki pitivät sisällään valtavasti uuden oppimista sekä tarjosivat onnistumisen tunteita ja roppakaupalla eväitä tulevaisuutta ajatellen. Proxionilaisten keskuudessa vallitseva ilmapiiri on avoin sekä kannustava, mikä näkyy muun muassa siinä, että tarvittaessa apua voi kysyä hyvin matalalla kynnyksellä. Kesän lopussa koin vielä yhden iloisen yllätyksen, sillä sain mahdollisuuden jatkaa Proxionilla, ja työskentelenkin tällä hetkellä osa-aikaisesti opintojeni ohessa.

Mitä ratasuunnittelussa tehdään?