Ihmisiä juna-asemalla, raiteet ja silta

Marko Tanttu Liikennejärjestelmäsuunnittelun tiimipäälliköksi

Marko Tanttu on aloittanut 13.6.2022 Liikennejärjestelmäsuunnittelun asiantuntijana ja tiimipäällikkönä Proxionin Liikenteen ja maankäytön yksikössä. Tanttu siirtyy tehtävään Etelä-Savon Maakuntaliiton yhteyspäällikön tehtävästä. 

Tantun myötä Proxionin liikennesuunnittelu pystyy vastaamaan entistä laaja-alaisemmin asiakkaiden toiveisiin kokonaisvaltaisemmalla suunnittelulla ja selvitystyöllä. 

-Marko tuo mukanaan 18 vuoden kokemuksen maakuntaliitoista Itä-Suomessa, josta pääsevät nyt hyötymään kaikki Suomen maakunnat ja kaupungit, kertoo Liikennesuunnittelun ryhmäpäällikkö Katriina Viljanen. Markon ympärille rakennetaan liikennejärjestelmäosaamiseen syventyvä tiimi vahvistamaan liikennesuunnittelun tiimiä.

Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaan liikennejärjestelmäsuunnittelu on jatkuvaa ja vuorovaikutteista vaikutusten arviointiin sekä viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistyöhön perustuvaa suunnittelua. Strategisen tason suunnittelun tarkoituksena on sovittaa yhteen erilaisia liikennejärjestelmää koskevia tavoitteita ja toimenpiteitä. Käytännössä lain tarkoittama yhteistyöhön perustuva suunnittelu on nykyään järjestetty alueellisten liikennejärjestelmätyöryhmien kautta (lähde: Väylävirasto). 

-Yhteyspäällikkönä vastuullani oli maakunnan liikennejärjestelmäsuunnittelu ja suunnitelman toteuttamisen edistäminen, kertoo Tanttu. Myös edellinen työnantaja oli maakunnan liitto eli Pohjois-Savon liitto. Maakuntien liitoissa vietetyn 18 vuoden aikana onkin kertynyt laajalti kokemusta maakuntien kehittämiseen liittyvästä strategisesta suunnittelusta ja kehittämisestä myös maankäytön ja aluekehittämisen näkökulmista. Suunnittelun tukena olen tottunut käyttämään erilaisia paikkatietoaineistoja ja -ohjelmistoja. 

Lisätietoja

Marko Tanttu
Tiimipäällikkö
marko.tanttu@proxion.fi
+358447700488