Ihmiset pöydän äärellä suunnittelemassa, pöydällä lappuja

Oivaltavaa fasilitointia – luovuutta ja yhteistyötä!

Kuvitellaan tilanne, jossa olet kokouksessa. Jokaisella on oma mielipide käsiteltävään asiaan, mutta keskustelu ei etene, eikä päätöksiä synny. Tämä on tilanne, jossa työskentelyä voidaan tehostaa fasilitoinnilla. Fasilitoinnin avulla erilaisista tilaisuuksista voidaan tehdä tehokkaampia ja yhteistyöstä saumatonta. Tässä blogitekstissä pureudumme aiheeseen ja opimme mitä fasilitointi tarkoittaa ja miten voimme hyödyntää sitä työelämässä.

Mitä fasilitointi tarkoittaa?

Fasilitointi on prosessi, jossa fasilitaattori eli ohjaaja auttaa ryhmää saavuttamaan asetettuja tavoitteita. Fasilitointia voidaan hyödyntää kokouksissa, koulutustilaisuuksissa ja työpajoissa. Fasilitointi ei ole pelkkää tiedon jakamista, vaan se pyrkii edistämään vuorovaikutusta ja osallistumista. Käytännössä fasilitoinnin avulla luodaan edellytykset, jonka avulla ryhmä pystyy toimimaan rakentavasti yhteistyössä. Fasilitaattori ohjaa ryhmää helpottaen ryhmän työskentelyä. Lopputuloksena ryhmä tuottaa sisällön eli esimerkiksi ideoita ja ehdotuksia tai ratkaisun ongelmaan.

Fasilitoinnissa on tärkeää luovuuden edistäminen psykologisesti turvallisessa ympäristössä. Hyvä fasilitaattori kannustaa osallistujia rohkeasti tuomaan esiin uusia ideoita ja näkemyksiä. Psykologisesti turvallisessa ympäristössä kukaan ei pelkää oman ajattelunsa jakamista. Fasilitointi auttaa ryhmää työskentelemään yhdessä, koska se auttaa ryhmää ongelmien ratkaisemisessa, päätöksenteossa ja ryhmähengen vahvistamisessa. Fasilitaattorin tehtävänä on ohjata keskustelua niin, että kaikki saavat äänensä kuuluviin ja päätökset tehdään yhdessä.

Fasilitointia hyödynnetään monipuolisesti eri tilanteissa, kuten kehittämispäivillä ja muutosvalmennuksissa. Kehittämispäivillä voidaan esimerkiksi kehittää tuotteita fasilitoinnin menetelmiä hyödyntämällä. Muutosvalmennuksissa puolestaan pohditaan uuden strategian vaikutuksia ja sen seurauksena tulevia käytännön asioita. Keskeistä on, että fasilitaattori ohjaa prosessia ja ryhmä tuottaa sisällön.

Proxionilla fasilitointia on hyödynnetty asiakaskokemuksen kehittämisessä, ideointityöpajoissa sekä uusien konseptien kehittämisessä. Olemme hyödyntäneet erilaisia fasilitoinnin menetelmiä, jotka tukevat etukäteen asetetun tavoitteen saavuttamisessa.

Kokemuksia

Hyödynsimme hiljattain LEGO® SERIOUS PLAY® -menetelmää tiimipäivillä. Tavoitteenamme oli valjastaa koko tiimin osaaminen uusien palveluiden ja tuotteiden kehittämistyössä. Alla olevat kuvat on otettu kyseisestä työpajasta. Osaatko kuvien perusteella arvata, minkä tuotteiden ja palveluiden kehitystyön aloitimme?

Kehitimme turvallisuusisännöintipalveluiden asiakaskokemusta vuoden 2023 keväällä. Kehittämisprojekti eteni Stefan Moritzin palvelumuotoiluprosessimallin mukaisesti. Fasilitointi liittyy myös palvelumuotoiluun, sillä palvelumuotoiluun liittyy asiakasymmärrykseen pohjautuva ideointi. Fasilitointi oli keskeisessä roolissa ideointityöpajoissa, sillä se mahdollisti jokaisen työpajaan osallistujan näkemyksien esiin tuomisen. Hyödynsimme työpajoissa Lotus Blossom-, Brain Writing- ja hiljainen ideariihi -menetelmiä. Ideointityöpajojen toteutuksesta voit lukea lisää Laura Saarelaisen opinnäytetyöstä, jossa kehitettiin asiakaskokemusta palvelumuotoilun menetelmien avulla.

Olemme myös vahvistaneet fasilitoinnin käyttämistä koulutusprojekteissamme. Olemme hyödyntäneet fasilitointimenetelmiä erilaisten ryhmätehtävien rakentamisessa. Esimerkiksi fasilitoinnin klassinen Me-We-Us -menetelmä soveltuu erinomaisesti myös koulutuksiin. Ensimmäinen vaihe (Me) on omaa pohdintaa, joka antaa jokaiselle aikaa miettiä annettua aihetta. Seuraavassa vaiheessa (We) keskustellaan aiheesta pienryhmissä tai pareittain, jolloin ajatuksilla on tilaa kehittyä. Kolmannessa vaiheessa (Us) keskustellaan aiheesta yhteisesti ryhmässä. Tällä tavalla yhteinen keskustelu on jäsentyneempää, kun aihetta on jo käsitelty aikaisemmissa vaiheissa. Menetelmä on loistava ajatuksien ja pohdintojen reflektointiin.

Fasilitointi auttaa ryhmien yhteistyön tehostamiseen ja päätöksentekoon. Toivottavasti tämä blogiteksti on auttanut sinua ymmärtämään fasilitoinnin perusteita ja käyttökohteita. Muista, että fasilitoinnissa on avainasemassa kuunteleminen ja ryhmän tarpeiden huomioiminen. Kokeile rohkeasti fasilitoinnin periaatteita omassa työssäsi! Jos haluat vinkkejä fasilitointiin tai tilata fasilitointityöpajan toteutuksen työpaikallesi, ole rohkeasti yhteydessä meihin.

Kysy lisää fasilitointi- ja valmennuspalveluistamme

Laura Saarelainen
Oppimisen ja palveluiden muotoilija
Proxion
laura.saarelainen@proxion.fi
+358403579923