ProX-TRL varoituslaitos parantaa yksityisraiteiden tasoristeysten turvallisuutta

Teollisuusalueilla, satamissa sekä tuotantolaitoksilla on edelleen useita tasoristeyksiä vailla kunnollisia varoituslaitteita. Alueella liikkuvat junayksiköt ovat usein pitkiä, useiden raskaiden vaunujen kokonaisuuksia ja näkyvyys teollisuushallien ja konttipinojen välissä voi olla todella huono. Alueella liikkuu kuorma-autojen ja junien lisäksi työkoneita, trukkeja, henkilöautoja sekä jalankulkijoita, jolloin jokaisen liikkujan huomiota vaatii usea yhdenaikainen liikkuva kohde. Raskaan junan pysäyttäminen vaatii paljon energiaa, kuten myös kiihdyttäminen vauhtiin. Varoittamaton tasoristeys lisää energiankulutusta niin juna-, kuin kaikessa muussakin risteysalueen liikenteessä. Varoituslaitos varustettuina valoilla, äänimerkeillä ja puomeilla mahdollistaa ennakoinnin risteykseen saavuttaessa, jolloin turhien kiihdytysten ja jarrutusten määrä vähenee.

Me Proxionilla olemme kehittäneet modulaarisen ProX-TRL -varoituslaitoksen, joka hyödyntää alan edistyksellisintä teknologiaa. Tavoitteenamme on ollut kehittää järjestelmä, joka mukautuu jokaisen asiakkaan ja tasoristeyksen vaatimaan turvallisuuteen ympäristö huomioiden.

Tasoristeysturvallisuus

Tasoristeykset ovat liikenteen vaaran paikkoja ja onnettomuudet ovat todennäköisiä vakavan onnettomuuden tilanteita. Onneksi tasoristeysturvallisuutta voidaan parantaa. Yksi tehokkaimmista keinoista on asentaa ProX-TRL varoituslaitos valvomattomaan tasoristeykseen. Tasoristeykset merkitään siitä varoittavalla varoitusmerkillä, mutta tielläliikkujan tärkein turva on varovaisuus ja huolellisuus mahdollisten junien havainnoinnissa. Erilaiset sääolosuhteet sekä huono näkyvyys vaikeuttavat saapuvan junan havainnoimista ja junan nopeutta voi olla vaikeaa arvioida. Myös junien jarrutusmatkat ovat poikkeuksellisen pitkiä, aina sadoista metreistä jopa 1500 metriin asti. Vuosittain näiden tekijöiden vuoksi sattuu onnettomuuksia. Yksi tehokkaimmista keinoista lisätä turvallisuutta on asentaa varoituslaitos valvomattomaan tasoristeykseen.

Turvallisuutta voidaan parantaa. Proxionin tahtotila on parantaa rautateiden turvallisuutta. Asiantuntijamme ovat kehittäneet modulaarisen ProX-TRL varoituslaitoksen, jossa hyödynnetään alan edistyksellisintä teknologiaa.

Ympäristöarvot ja helppous Proxionin ratkaisujen perustana

Turvallisuutta merkittävästi lisäävä ProX-TRL varoituslaitos on kehitetty myös sellaisia tasoristeyksiä varten, jonne jatkuvan sähkön toimittamisen toteuttaminen aiheuttaisi kalliin investoinnin. Kun varoituslaitos varustetaan Proxionin EIS-energianhallinnan ratkaisulla, voidaan nykyaikaista aurinko-, tuuli- ja akkuteknologiaa hyödyntämällä säästää huomattavasti energiakustannuksissa. EIS-energianhallinnan etuna on myös mahdollisuus toteuttaa järjestelmä ilman sähkönsyötön rakentamisen kustannuksia. Varoituslaitoksen tarvitsema sähköenergia voi olla yhdistelmä erilaisia  energiamuotoja riippuen tasoristeyksen sijainnista. Aurinko tuottaa riittävästi sähköä tyypillisesti helmikuusta lokakuuhun. Pimeämpään aikaan sähköenergian saanti varmistetaan riittävällä määrällä akkuja, tuulisilla alueilla tuulivoimalla, polttokennosta tai ottamalla lataussähkö mahdollisesti lähellä olevista aluevaloista. EIS-järjestelmä määritetään aina kohdekohtaisesti asiakkaan tarpeet huomioiden.

ProX-TRL varoituslaitos

Asiantuntijamme ovat kehittäneet modulaarisen ProX-TRL varoituslaitoksen, joka otettiin käyttöön ensimmäisen kerran vuonna 2019. Varoituslaitos hyödyntää asiantuntijoidemme huippuosaamista sekä alan edistyksellisintä teknologiaa. ProX-TRL varoituslaitos voi koostua varoitusvaloista, valo- ja äänivaroituksesta tai puolipuomilaitoksesta. Turvallisuuden varmistaa junaradalle asennettu akselinlaskentajärjestelmä, mikä junan saapuessa aktivoi välittömästi tiellä liikkujien varoitusjärjestelmät. Varoitusjärjestelmät menevät pois päältä vasta, kun tiellä kulkijan on turvallista jatkaa matkaansa ja juna on kokonaan poistunut risteyksen suoja-alueelta.

Täydellinen kumppani

Jokaisen ProX-TRL varoituslaitoksen hankinta on prosessina ainutlaatuinen. Toimituksemme perustuvat aina tarvemäärittelyn perusteella laadittuun suunnitelmaan ja kohteen mukaiseen erittelyyn. ProX-TRL varoituslaitoksessa hankintaprosessissa niin tilaajalla kuin toimittajalla on omat vastuunsa ja velvollisuutensa, joiden hoitamisesta sovitaan yhdessä tarvemäärittelyn yhteydessä.

Proxionin vahvuus kumppanina onkin raideliikenteen vaatimusten ja tarpeiden kokonaisvaltainen ymmärrys ja asiantuntijuus, jonka ansiosta voimme toimia kumppanina koko hankintaprosessin ajan aina tarvemäärittelystä toimitukseen ja varoituslaitoksen ylläpidon valvontaan. Tarvemäärittely voidaan laatia hankinnasta erillisessä prosessissa, kuten uuden yksityisraiteen suunnittelun yhteydessä. Tällöin laadimme valmiin tarvemäärittelyn pohjalta tarjouksen ProX-TRL varoituslaitoksesta.

 

Tasoristeysonnettomuuksia tapahtui vuonna 2020 26 kappaletta, joista 10 yksityisraiteilla. Onnettomuuksissa kuoli yhdeksän henkeä. Siinä on yhdeksän liikaa.

Markus Jaatinen, Liiketoimintajohtaja, Raideliikenteen digipalvelut

Kysy lisää