Proxion mukana nopeuttamassa raideyhteyttä Helsingin ja Turun välillä

Espoo–Salo-oikoradan ratasuunnittelu on käynnistynyt myös teknisten järjestelmien osalta ja Proxion pääsee loistamaan uuden rataosan turvalaitteiden suunnittelussa. Espoo-Salo-oikoradan ratasuunnitelma on osa Helsinki–Turku nopea ratayhteys –hanketta ja tilaajana toimii Turun Tunnin Juna -hankeyhtiö. Hanke tukee voimakkaasti Proxionin omaa tahtotilaa raideliikenteen määrän kasvusta ja ympäristöarvoista. Uusi rataosa nopeuttaa matkustusaikaa Turun ja Helsingin välillä, ja houkuttelee näin vaihtamaan tieliikenteestä kiskoille. 

Turvalaitesuunnittelun vastaavana projektipäällikkönä toimii Mika Sikanen ja projektipäällikön varahenkilön työtehtävissä ahkeroi Annamaija Åhman. Åhmanille Espoo-Salo-oikoradan turvalaitesuunnittelu on yksi suurimmista projekteista, joissa hän on ollut mukana.

– Projekti on minulle henkilökohtaisesti erittäin mielenkiintoinen. Projektin mittakaava ja hankemalli haastaa meitä kehittämään omaa suunnitteluprosessiamme ja samaan aikaan tulee kuitenkin varmistaa, että suunnitelmat ovat laadukkaita, Annamaija Åhman kertoo.

– Hankealueen laajuuden vuoksi yhteistyötahoja on paljon ja suunnittelua tehdään ratasuunnitelman parissa eri radan osilla samanaikaisesti, Åhman jatkaa. Hankkeen lopputuloksena asiakas saa meiltä muiden tekniikka-alojen kanssa yhteensopivat turvalaitesuunnitelmat ja meillä on roppakaupalla uudenlaista kokemusta ja näkemystä suunnitteluun.

Proxionilla suunnittelijat pääsevät tekemään suunnittelutehtäviä oman mielenkiintonsa mukaan ja kannustamme heitä kehittämään osaamistaan myös ydinosaamisalueensa ulkopuolella, Åhman sanoo. Vaikka alalla on pulaa tekijöistä, meille on onneksi osuneet juuri oikeat ihmiset töihin.

Annamaija Åhman, turvalaitesuunnittelun projektipäällikkö

Suunnittelualue on mittava, käsittäen liki 97 kilometrin mittaisen kaksiraiteisen rataosuuden ja sille sijoittuvat liikennepaikat ja raiteenvaihtopaikat. Lisäksi uusi rata ja sen turvalaitetekniikka tulee sovittaa olemassa olevaan rataverkkoon molemmista päistään. Ratasuunnitelmassa siirrytään junakulunvalvonnan osalta tulevaisuuden ratkaisuihin ja koko suunnittelualue suunnitellaan vastaamaan ETCS 2-tason vaatimuksia. Proxion on valmistautunut urakkaan suurella joukolla asiantuntijoita ja haluaa mahdollistaa samalla myös uusien kykyjen kasvattamisen.

Espoo-Salo-oikoradan turvalaitesuunnitelmat ovat valmiina vuoden 2023 syyskuun lopussa ja liikennöinti käynnistettävissä vuoden 2031 lopussa.

Lisätiedot

Mikko Saarinen
Proxion Plan Oy
Toimitusjohtaja
mikko.saarinen@proxion.fi
0405870499
Annamaija Åhman
Projektipäällikkö
annamaija.ahman@proxion.fi
0406174805