Proxion ja Relesoft sopivat vientiin tähtäävästä yhteistyöstä

Rautateiden digitalisaatio on merkittävä muutos ja valtava mahdollisuus alan innovatiivisille toimijoille. Proxion on päättänyt kiihdyttää kansainvälistymistään yhdessä Relesoft Oy:n kanssa. Tavoitteenamme on auttaa teollisuutta ja rautateiden infranhaltijoita turvallisemman, tehokkaammin toimivan ja älykkäämmän yhteentoimivan rataverkon rakentamisessa.

Proxionin asiantuntijuus on Euroopassa tunnustettua ja Relesoft Oy on implementoinut uusimmat yhteiseurooppalaiset määrittelyt osaksi teknologisia tuotteita. Yhdessä pystymme vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin sovittaa nykyinen ja tuleva teknologia modulaariseksi kokonaisuudeksi. EULYNX on asetinlaitteiden eri rajapintojen standardointiin tähtäävä hanke, joka alkoi vuonna 2014. Perustajina määrittelyprojektilla on 13 eurooppalaista rataverkon haltijaa Deutche Bahnin johdolla. Relesoftin teknologia yhdessä Proxionin tuottamien palveluiden kanssa tarjoaa asiakkaille ympäri Eurooppaa mahdollisuuden tehokkaampaan  EULYNXin hyödyntämiseen ja ETCS-määrittelyihin turvalaitesuunnittelussa ja turvalaitehankkeiden toteutuksessa.

“Proxionilla on hyvät mahdollisuudet kasvattaa viennistä tulevaa liikevaihtoaan teknologian ja palveluiden rajapinnassa. Markkinassa ovat perinteisesti toimineet suuret turvalaitetoimittajat. Tilanne on nyt muuttumassa, kun avoimet ERTMS-määrittelyt ja EULYNX-rajapintamäärittely mahdollistavat uusien toimijoiden ja järjestelmien markkinoille pääsyn. Me olemme päättäneet olla yksi näistä”, sanoo Lauri Aarnio, Proxionin Rautatieteknologiat-yksikön johtaja.

Käytännön tasolla kansainvälistyminen on helpointa aloittaa yksityisten ratapihojen turvajärjestelyistä sekä RCA-arkkitehtuurin mukaiseen suunnitteluun ja testaukseen liittyvistä palveluista. Relesoft Oy:n RELYNX RCA TEST CENTER tulee toimimaan palvelumyynnin alustana testaus- ja simulointipalveluissa.

Rautateiden muutos digitaaliseen turvalaiteteknologiaan on suurin disruptio, mitä rautateillä on tapahtunut kymmeniin vuosiin. Proxionin ketterä toimintamalli ja vahva tekninen osaaminen yhdessä Relesoftin teknologian kanssa avaa mahdollisuuksia ulottaa digitalisaatio kustannustehokkaasti myös yksityisille rataverkoille.

“Meille yhteistyö suomalaisen arvostetun ja aktiivisen rautateiden asiantuntija- ja teknologiatoimijan kanssa on luonteva askel kiihdyttää kansainvälistymispyrkimyksiä. Pieneltä kotimarkkinalta yhdessä ponnistaminen on helpompaa.”, sanoo Markus Melander, Relesoftin hallituksen puheenjohtaja.

Lisätietoja

Lauri Aarnio
Rautatieteknologiat
Yksikön johtaja
lauri.aarnio@proxion.fi
0407042542
Markus Melander
Hallituksen puheenjohtaja
Relesoft Oy
markus.melander@relesoft.io
0405729367