Proxion käynnistää uraauurtavan autonomisen junan pilottihankkeen

Proxion käynnistää uraauurtavan autonomisen junan pilottihankkeen

Mistä pitäisi puhua, kun puhutaan tulevaisuuden raideliikenteestä? Vastaus on autonomisesta junasta, uskoo vankasti Proxion, joka on suomalainen suunnannäyttäjä raideliikenteen käytettävyyden ja ketteryyden kehittämisessä. Proxion ryhtyy vetämään kunnianhimoista, parinkymmenen tekniikan alan toimijan yhteishanketta, jonka tavoitteena on synnyttää aivan uudenlaisia palveluita raiteille ja kaksinkertaistaa rautatiekuljetusten määrä. Maailmanlaajuisestikin melko ainutlaatuinen autonomisen junan hanke etsii nyt projektinvetäjää.

Olet ehkä joskus istunut autossa, tasoristeyksen kohdalla, puomin takana, ja odottanut. Edessä raiteilla valtavan pitkä tavarajuna on matkannut eteenpäin suuri tavaralasti kyydissään. Näky on tuttu monen monelle sukupolvelle, sillä rautatieliikenne on ollut aina kovin konservatiivinen ala. Raiteita pitkin kulkeva tavaraliikenne ei ole juuri muuttunut 150 vuodessa.

Proxion haluaa haastaa perinteisen tavan kuljettaa tavaraa raiteilla ja käynnistääkin hankkeen, jossa pyritään synnyttämään perin uudenlaisia kuljettamisen ja liikkumisen palveluita raiteille. Kunnianhimoisena tavoitteena on kaksinkertaistaa rautatiekuljetusten määrä nykyisestä.

Autonominen juna on uraauurtava projekti koko maailman mittakaavassa.

”Autonominen liikkuminen kiinnostaa. Eri puolilla maailmaa pohditaan kuumeisesti, kuinka liikennettä saataisiin autonomisemmaksi. Maanteillä, ilmassa ja meriliikenteessä ollaan kehitystyössä jo pitkällä. Vastaavaa ei ole kuitenkaan vielä laajamittaisesti kehitelty raideliikenteeseen. Proxionin autonomisen junan pilottihanke on merkittävä askel kohti tulevaisuuden raideliikennettä, sanoo Proxionin toimitusjohtaja Timo Savolainen.

Raideliikenteeseen roppakaupalla lisää innovatiivista ajattelua

Raideliikenteen tulevaisuus on valoisa. Suomenkin asettamat tiukat ilmastotavoitteet puoltavat vähähiilisen ja sähkövetoiseksi soveltuvan liikkumismuodon kehittämistä. Rautatieliikenne on tämän hetken energiatehokkain tapa siirtää tavaraa maata pitkin.

”Alati kunnianhimoisemmista ilmastotavoitteista huolimatta raiteiden tavaraliikenne ei ole viime vuosina merkittävästi kasvanut. Raiteille tarvitaan uskaliasta, innovatiivista ajattelua, jotta kiinnostavia, kustannustehokkaita ja elinkeinoelämän tarpeita tukevia uusia palveluita pystytään synnyttämään”, korostaa Proxionin pääomistaja Petri Puikkonen.

Samalla tavalla pohtii myös liikenne- ja viestintävirasto Traficomin asiantuntija, yksikönpäällikkö Tomi Anttila, joka painottaa, että vaikka rautatieliikenne on Suomessakin EU:n säätelemää, mikään lain pykälä ei estä autonomisen junan kaltaisten uusien palveluiden synnyttämistä.

”Raiteiden ekosysteemiä tulisi avata, jotta uusia, elinkeinoelämän tarpeisiin ketterämmin vastaavia palveluita kyettäisiin entistä laajemmin ensin pilotoimaan ja sitten tuomaan myös markkinoille.”

Elinkeinoelämän kuljetustarpeet muuttuvat – raiteilla vaaditaan ketteryyttä

Liike-elämän silmissä raideliikenne saattaa näyttäytyä jähmeänä kokonaisuutena. Autonomisen junan hanke pyrkii muuttamaan tätä mielikuvaa. Raiteiden kuljetuspalveluiden on oltava jatkuvasti yhä dynaamisempia.

”Elinkeinoelämän kuljetustarpeet muuttuvat alituiseen. Raideliikenteen on mukauduttava näihin muuttuviin tarpeisiin. Rautateiden kuljetusketjuihin tarvitaan rutkasti enemmän ketteryyttä. Käytännössä homman pitäisi mennä niin, että aina kun tavaraa saapuu, se myös liikkuu raiteilla eteenpäin kohti tuotantolaitosta taikka myyntipaikkaa”, Puikkonen toteaa.

”Erilaiset innovaatiot ja pilotit synnyttävät hienoja mahdollisuuksia elinkeinoelämälle. Suomalainen osaaminen kulminoituu vahvasti digitaalisiin palveluihin. Autonominen juna sopii siis mainiosti tähän menestyksekkääseen Suomi-tarinaan”, pohtii Noora Lähde, johtava asiantuntija Traficomista.

Lähde tiivistää, että raideliikenteen innovatiivinen kehittäminen on avainasemassa, kun tavoitteena on kehittää liikkumista alati vähäpäästöisemmäksi sekä tähdätä raiteiden yhä parempaan käyttö- ja täyttöasteeseen.

Kuinka älykkäitä ovat tulevaisuuden raiteet?

Proxionin vetämä autonomisen junan yhteishanke lähtee nyt vauhdilla käyntiin, kun projektille haetaan vetäjää. Jännittävä projekti alkaa esiselvityksellä, jossa kootaan yhteen toistakymmentä eri tekniikan alan toimijaa.

Savolainen arvioi, että hankkeen ensimmäinen pilottiyksikkö voisi olla testissä kahden vuoden päästä. Kaupallisen toimijan operoima autonominen juna liikennöisi suljetulla rataosuudella arviolta viiden vuoden sisällä.

”Autonominen juna hyödyttää kaikkia prosessiteollisuuden aloja. Ensimmäisenä uudenlaisia, älykkäitä kuljettamisen palveluja käyttäisi varmasti metsäteollisuus. Autonominen tavaraliikenne operoisi aluksi nimenomaan rannikolla, sataman ja tehdasyksikön väliä.”

”Kaikkein kunnianhimoisin tavoite olisi, että autonominen juna kulkisi vielä jonain päivänä halki Suomen, Oulusta Helsinkiin, muun raideliikenteen seassa”, Anttila jatkaa.

Hyppää autonomisen junan kyytiin!

Autonomisen junan pilottihankkeen vetäjälle tarjoutuu ainutlaatuinen mahdollisuus päästä luomaan Suomen oloissa täysin uudenlaista liikennemuotoa raideliikenteeseen. Hanke on paraatipaikka vaikuttaa siihen, minkälaista on tulevaisuuden liikenne raiteilla.

Projektijohtajan vastuulla tulevat olemaan hankkeen koordinointiin liittyvät moninaiset tehtävät, tärkeimpinä laaja sidosryhmäyhteistyö ja vastuu hankkeen johtamisesta.

Proxion etsiikin projektille vetäjäksi henkilöä, jolla on monipuolista liiketoimintaosaamista ja kyky johtaa liiketoimintaa kokonaisvaltaisesti. Nämä ominaisuudet ovat tarpeen, mikäli kehitysprojekti etenee aina liiketoimintavaiheeseen saakka. Lue lisää projektijohtajahausta rekrysivultamme.

Lisätietoja:

Timo Savolainen

Toimitusjohtaja, Proxion

puh. 044 08 82 216

timo.savolainen@proxion.fi

Petri Puikkonen

Pääomistaja, Proxion

puh. 040 74 93 061

petri.puikkonen@proxion.fi

 

Proxion

Proxion on vuonna 2005 perustettu suomalainen suunnittelu-, digi- ja koulutuspalveluja tuottava konserni. Ydinosaamistamme ovat vaativat julkiset ja yksityiset raideinfrastruktuurin projektit ja tavoitteenamme raideliikenteen turvallisuus, käytettävyys ja sujuvuus.

Alati kasvavaan tiimiimme kuuluu yli 70 kokenutta ja ennakkoluulotonta turvalaitetekniikan, sähkötekniikan ja infra-alan huippuosaajaa, joilla on laaja-alaista kokemusta mittavista projekteista sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Yksin tänä vuonna Proxionin asiantuntijoiden joukko tulee kasvamaan yhteensä parilla kymmenellä uudella osaajalla.  Pääkonttorimme on Helsingissä, ja muut toimipisteemme sijaitsevat Kuopiossa, Oulussa, Tampereella. Pieksämäellä ja Mikkelissä.

Rakkaudesta rautateihin kehitämme alan arvostusta ja toimintaa yhteiskunnan kilpailukyvyn lisäämiseksi ja kestävän kehityksen edistämiseksi. Tavoitteenamme on kaksinkertaistaa rautateillä tapahtuvien kuljetusten määrä.  We Keep the World on Track! We Keep the World on Track! www.proxion.fi