Proxion mukaan Helsinki – Riihimäki -hankkeen 2. vaiheeseen merkittävällä puitesopimuksella

Proxionin ratasuunnittelun asiantuntijat pääsevät Suomen mittakaavassa erittäin merkittävän hankkeen pariin, kun Väyläviraston kanssa solmitun Helsinki-Riihimäki 2. vaiheen suunnittelu-, tarkastus- ja asiantuntijapalveluiden puitesopimuksen toimeksiannot alkavat. Kesällä 2021 allekirjoitettu puitesopimus on arvoltaan noin neljä miljoonaa euroa ja käsittää hyvin laajamittaisesti erilaisia ratasuunnittelun tehtäviä. 

Proxionin suunnittelupalvelut tulevat toimimaan muun muassa päällys- ja pohjarakenteiden suunnittelutehtävissä ja erilaisissa asiantuntijatehtävissä niin ympäristöteknisten kysymysten kuin turvallisuudenkin asiantuntijatöiden osalta.  

– Meillä on talo täynnä tekijöitä valmiina antamaan panoksensa tätä varten ja toivottavasti saamme tämän puitesopimuksen aikana saattaa myös monta uutta raidealan ammattilaista rautatiealan asiantuntijatyön pariin, liiketoimintajohtaja Mikko Saarinen kertoo. 

Helsingin ja Riihimäen välillä liikkuu Suomen vilkkain rataliikenne niin matkustaja- ja kuin tavaramäärissäkin mitattuna. Jo vuosikymmen sitten alkanut hanke on jaettu kolmeen vaiheeseen, joista kaikkien yhteisenä tavoitteena on parantaa sekä rataosan liikennemäärien kasvumahdollisuuksia, että sen häiriönsietokykyä. Ensimmäisessä vaiheessa parannettiin lukuisia liikennepaikkoja sujuvammaksi sekä raideliikenteen, että matkustajien näkökulmasta. Nyt toisessa vaiheessa työt keskittyvät liikennepaikkojen välisiin osuuksiin raiteiden lisäämisellä ja viimeisessä kolmannessa vaiheessa täydennetään toisessa vaiheessa valmistuneita lisäraiteita ja tehdään liikennettä helpottavia tukitoimia.  

– Puitesopimus on ainutkertainen sekä laadultaan, että arvoltaan, Saarinen sanoo. Helsingin ja Riihimäen välinen rataosuus on Suomen rataverkon verisuoni ja pullonkaula. Meillä on paljon osaamista annettavana siihen ja on hienoa päästä suunnittelemaan hanketta, jonka onnistuminen vaikuttaa uskomattoman monen ihmisen arkeen, Saarinen jatkaa. 

Tulevien toimeksiantojen parissa Proxion pääsee vaikuttamaan radan lähellä asuvien ja radan varrella työskentelevien elämään hyvin konkreettisesti, muun muassa minimoimalla raideliikenteestä aiheutuvaa melua ja tärinää. Vihreitä ja aikaa kestäviä suunnitteluratkaisuja toteuttamalla Proxion palvelee asiakastaan laadukkaasti, mutta samalla myös etenee suoraviivaisesti kohti omaa tahtotilaansa. Tahtotilaan kuuluvat muun muassa raideliikenteen kuljetusmäärien tuplaaminen, sekä kuljetusten ympäristönäkökulmien ja kestävän kehityksen huomioiminen. Sujuva ja vähäpäästöinen raideliikenne kasvattaa junamatkustamisen ja tavaraliikenteen kilpailukykyä.  

– Tulevaisuuden raideliikenteen kannattavuuden kannalta ympäristölle edulliset, mahdollisimmat energiatehokkaat suunnitteluratkaisut ovat avainasemassa, Saarinen kiteyttää.