Proxion on tuplasti mukana Kouvola – Kotka/Hamina -rataosuuden perusparannushankkeessa

Proxion on allekirjoittanut Kouvola – Kotka/Hamina hankkeen uusien turvalaitteiden käyttöönottotöiden sopimuksen. Sopimus on merkittävä valtakunnallisesti raideliikenteen kustannustehokkuuden parantumisen kannalta sekä Proxionion käyttöönottopalveluille.  

Kouvola-Kotka/Hamina hankkeen tavoite on parantaa rataosuuden välityskykyä ja turvallisuutta. Rataosuudella kulkee huomattava määrä tavaraliikennettä Kotkan ja Haminan satamien ansiosta ja näin ollen perusparannustöiden ja sallitun akselipainon määrän noston lisäksi myös turvalaitteet uusitaan kauttaaltaan hankkeen aikana. 

– Pääsemme varmistamaan, että Kokoha-hankkeen kaikki turvalaitteet ja muut asetinlaitteet täyttävät Väyläviraston niille asettamat ehdot ja vaatimukset, kertoo Sami Korhonen, Proxionin käyttöönottotarkastuspalveluiden ryhmäpäällikkö. 

Uudistus korvaa vanhentuneen ja hyvin kirjavan turvalaitekannan uudella yhdenmukaisella tekniikalla.  

– On hienoa olla mukana tässä projektissa erityisesti sen vuoksi, että perinteisten junien kulunvalvonta JKV-laitteiden rinnalle rakentuu ETRMS-testirata, joka on yhteydessä tarkastettavaan asetinlaitteeseen. Pääsemme aitiopaikalle tarkastelemaan uuden teknologian käyttöönottoa, Korhonen iloitsee. 

Kouvola-Kotka/Hamina-hankkeen ERTMS-testirata ja ERTMS-testilaboratorio ovat ensimmäisiä laatuaan Suomessa ja osa Digirata-hanketta.  

– Meidän osuutemme on tutkia sitä, miten tämä pilottikohde soveltuu Suomen raideliikenteen ominaispiirteisiin, ERTMS-testausten ryhmäpäällikkö Heidi Sunnari Proxionilta avaa hankalasti ymmärrettävää junien kulunvalvonnan uutta eurooppalaista tiedonsiirtojärjestelmää.  

– Tarkalleen ottaen kyseessä on 2. tason ETCS-järjestelmä, joka toimii julkisessa radioliikenteessä. ERTMS tulee korvaamaan vanhan junien kulunvalvonta JKV-järjestelmän Suomessa seuraavien vuosikymmenten aikana, Sunnari jatkaa. 

Sekä Korhosen, että Sunnarin mielestä Kouvola – Kotka/Hamina hankkeen haasteellisin osa tulee olemaan massiivisten parannustoimien ja teknisten järjestelmien yhteensovitus ja yhtenäistäminen.   

– Teemme aktiivisesti yhteistyötä eri tahojen kanssa ja muun muassa käyttöönottosuunnitelmat laaditaan työvaiheittain yhteistyössä urakoitsijan ja tilaajan kanssa, Korhonen kertoo. 

Hanke valmistuu vuoden 2025 loppuun mennessä ja ERTMS-testiradan osuus jo vuotta aiemmin. 

Heidi Sunnari

Yksikönpäällikkö
heidi.sunnari@proxion.fi
0401895350